Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Το ελληνικό κράτος προτείνει: Σύνταξη ή διαζύγιο!...

Με επιστολή προς τους Ασφαλισμένους του ΟΓΑ ενημερώνονται ότι από 1-7-2011 διακόπτεται η καταβολή σύνταξης στον ένα εκ τον δύο ασφαλισμένων λόγο του αθροίσματος του ποσού ξεπερνάει τα 360 ευρώ μαζί με το ποσό που λαμβάνουν  από την Δημοκρατία της Αλβανίας.
Ακολουθεί  αναλυτικά η επιστολή  του ΟΓΑ. 

 

1 σχόλιο: