Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012

Κλείνουν τα τελωνεία Πάργας, Αμπελώνα και Σαγιάδας!


Σε αναστολή λειτουργίας μικρών τελωνείων και τελωνειακών γραφείων και στον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης προχωράει από την 1η Φεβρουαρίου το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οι ενέργειες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες αφού η Τελωνειακή Υπηρεσία πρέπει να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της εποχής, αποκτώντας μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, με παράλληλη ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.Κρίθηκε επίσης επείγουσα η ανάγκη αναστολής λειτουργίας Τελωνειακών Υπηρεσιών και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες Υπηρεσίες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Τελωνειακής Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση προσωπικού.

Τέλος ελήφθη υπόψη η ανάγκη ανακαθορισμού των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων μεταξύ Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών.Με την απόφαση αυτή οι αρμοδιότητες 33 Τελωνείων σε ολόκληρη τη χώρα, περνάνε σε άλλα μεγαλύτερης τάξης τελωνεία. Στην Ήπειρο αναστέλλεται η λειτουργία των Τελωνείων Αμπελώνας (Πόβλας) και Σαγιάδας στη Θεσπρωτία και οι αρμοδιότητες τους περιέρχονται στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας και το Τελωνείο Πάργας, του οποίου οι αρμοδιότητες περιέρχονται στο Τελωνείο Πρέβεζας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου