Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Λίγα λόγια για το δελτίο της απογραφής πληθυσμού

Η απογραφή θα γίνεται σε 4 διαφορετικά  δελτία, εκ των οποίων τα δύο  έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους.
      Στο πρώτο δελτίο απογράφονται τα μέλη μίας οικογένειας, τα οποία βρίσκονται στην Αλβανία την περίοδο της  απογραφής. Τα ατομικά στοιχεία που  ζητούνται είναι ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός. Δεν απογράφονται άλλα μέλη της οικογένειας, διότι στο έντυπο οδηγιών της INSTAT προς τους απογραφείς στην σελίδα 31 υπογραμμίζεται: << Δεν απογράφονται στο πρώτο δελτίο τα άτομα που κατοικούν περισσότερο από 12 μήνες στο εξωτερικό ή σκοπεύουν να μείνουν εκεί περισσότερο από 12 μήνες. Αυτοί πρέπει να απογραφούν στο δεύτερο δελτίο >>.

      Στο δεύτερο δελτίο  συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που διαμένουν στο  εξωτερικό και καταγράφονται  σ’ αυτό το όνομα, η ηλικία, το φύλο και η χώρα διαμονής
      Στο τρίτο δελτίο απογράφονται οι προσωρινοί επισκέπτες με δήλωση ονόματος, ηλικίας, φύλου και χώρας διαμονής.
      Το  δεύτερο και το τρίτο δελτίο δεν  συμπεριλαμβάνουν στοιχεία γλώσσας, εθνικότητας  και θρησκείας.
      Το  τέταρτο δελτίο είναι το προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα ερωτήματα περί γλώσσας, εθνικότητας και θρησκείας. Όμως αυτό το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται μόνο για τα άτομα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο πρώτο δελτίο.
      Περαιτέρω στην σελ. 38 των οδηγιών της INSTAT υπογραμμίζεται: << Κατά την καταχώρηση στον υπολογιστή των στοιχείων είναι απαραίτητο να συμφωνούν τα στοιχεία του πρώτου δελτίου με το προσωπικό ερωτηματολόγιο ( τέταρτο δελτίο ).
      Το  συμπέρασμα είναι ότι ο αριθμός  των μειονοτικών θα προκύψει από  το ατομικό ερωτηματολόγιο που οπωσδήποτε πρέπει να συμφωνεί με το πρώτο δελτίο.
      Το  δεύτερο και τρίτο δελτίο  θα συμπεριλαμβάνουν στοιχεία για να γνωρίζει η INSTAT και το αλβανικό κράτος πόσοι Αλβανοί βρίσκονται στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι όλοι όσοι εγγράφονται στα δελτία αυτά  είναι μειονοτικοί, διότι δεν καταχωρούνται τα στοιχεία της γλώσσας και της εθνικότητας.

Στο προσωπικό ερωτηματολόγιο  συμπεριλαμβάνονται δύο ερωτήματα: περί μητρικής γλώσσας και περί εθνικο-πολιτιστικής ομάδας.
 Δεν συμπεριλαμβάνεται καθαρό ερώτημα περί εθνικότητας.
      Εάν ο ερωτώμενος δηλώσει μητρική  γλώσσα την βλάχικη ή την διάλεκτο των ROMA και ως εθνικο-πολιτιστική ομάδα την ελληνική, δεν θα αναγνωριστεί το δελτίο του από την INSTAT και το αλβανικό κράτος διότι οι βλάχοι και οι ΡΟΜΑ αναγνωρίζονται ως πολιτιστικές ομάδες με αλβανική εθνικότητα και όχι ως εθνικές μειονότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου