Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Η υπεράσπιση των περιουσιών της Επαρχίας Αλύκου δεν γίνεται με σόου, αλλά με σοβαρή νομική αντιμετώπιση


Τι έγινε για τις περιούσιες των χωρίον Τσούκα, 
Φανάρι και Καινούριο;


Στην Επαρχία  Αλύκου  από το 1993 - 2012 τα 
Γραφεία Επιστροφής Περιουσιών  έχουν αποφασίσει  
την  επιστροφή  περιουσιών σε αρκετούς «πρώην»  
ιδιοκτήτες.  Γνωρίζουμε μερικές  αποφάσεις οι 
οποίες  πρωτοεμφανίστηκαν όταν  ήρθαν και απαιτούσαν να τους  παραδώσουμε τις  
περιουσίες βάση τελεσίδικων αποφάσεων.
Η Αλβανική νομοθεσία ορίζει τους τρόπους που μπορεί  να γίνει  ένσταση μιας απόφασης
του κρατικού φορέα, από άτομα, κοινότητα ή κρατικές υπηρεσίες (άμεσα  ενδιαφερόμενοι).
Για όποια  δικαστική διεκδίκηση καταρχήν είναι υποχρεωτική  η διοικητική ένσταση  που 
πρέπει να γίνει  στον κρατικό φορέα  οπου πείρε αυτήν την απόφαση και  παράλληλα 
στους  ανώτερους κρατικούς φορείς  αυτής της υπηρεσίας.
Το επόμενο  βήμα είναι  η δικαστική διεκδικήσει  της περιουσίας που δόθηκε  παράνομα.  
Αυτό  γίνετε μόνον από  τους  ενδιαφερόμενους  που ορίζει ο νόμος ( συνήθως τον 
ιδιοκτήτη)

Κάναμε  αγώνα για να υπερασπίσουμε της  περιουσίες της  Επαρχίας  Αλύκου  και το 

κάναμε αυτό  γιατί  ήταν καθήκον μας .  Είχαμε ανοίξει  αρκετά μέτωπα με τους  ψευδείς 
πρώην ιδιοκτήτες  και τώρα  δεν  έχουμε καμία  πληροφορία, για το  ποια είναι η συνέχεα  
των διαδικασιών υπεράσπισης  των περιουσιών μας.
Το περιουσιακό  πρόβλημα είναι Εθνικό, δεν είναι πρόβλημα εντυπώσεων και προβολής 
ατομικού πατριωτισμού. Ενημερώναμε τους πολίτες  μας  για κάθε  περιουσιακό θέμα  
που προέκυπτε και  θεωρήσαμε σωστό να μην  δημοσιεύσουμε στο διαδίκτυο τις  
αναλυτικές νομικές κινήσεις μας   για να μην θεωρηθούν ως προεκλογικός αγώνας.

Η νέα  ηγεσία της Επαρχίας Αλύκου ποτέ δεν μας ζήτησε  να συνεργαστούμε για 
αυτό το  σοβαρό θέμα. Το περιουσιακό  πρόβλημα δεν αντιμετωπίζετε  με «βεγγαλικά»  
αλλά με σωστή  νομική διεκδίκηση και αντιμετώπιση από τον  Έπαρχο. 
Τα  κονδύλια της Επαρχίας  δεν  επαρκούν για την  νομική κάλυψη  όλων των  
υποθέσεων, απαραίτητη η υποστήριξη από τα θιγόμενα χωριά.
Θα αναφερθώ σε τρεις από αρκετές υποθέσεις  που αντιμετωπίσαμε στην Επαρχία.

Τσούκα 

Ενημερωθήκαμε   για την απόφαση αρ. 116 ημ. 12.06.2009 του Γραφείου
 Επιστροφής  Περιουσιών  Αυλώνας, για  επιστροφή  365 στρεμμάτων λιβαδιών, 
στο Μπερτενέσι του χωριού Τσούκα, σε όφελος της θρησκευτικής Αλβανικής Κοινότητας  
Bektashjan”, Komuniteti Bektashjan Shqiptar (;;;;;)
Αμέσως κάναμε την διοικητική  ένσταση  προς  τον Διευθυντή του Κεντρικού Γραφείου 
Επιστροφής Περιουσιών, Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς  δίπλα από τον  
Πρωθυπουργό, Συνηγόρου του Κράτους (βλέπε  έγγραφα).

Το Κεντρικό  Γραφείο  Επιστροφής Περιουσιών  πήρε απόφαση σε όφελος της
Επαρχίας Αλυκου, απόφαση η οποία  ακυρώνει   την απόφαση αρ. 116 ημ. 
12.06.2009 του Γραφείου  Επιστροφής Περιουσιών Αυλώνας (βλέπε έγγραφα)

Το επόμενο  βήμα του πρώην Έπαρχου ήταν  η ενημέρωση  του διευθυντή 
υποθηκοφυλακείων  της Αλβανίας   και Αγ. Σαράντα, οι οποίοι απάντησαν 
(βλέπε έγγραφα)


Για όσους δεν καταλαβαίνουν τα έγγραφα στα Αλβανικά, η Επαρχία δικαιώθηκε 
στο  το αίτημα της  για  ακύρωση της απόφασης για αναγνώριση περιουσίας  
στην   θρησκευτική Κοινότητα  “Bektashjan”  στο Μπερτενέσι του χωριού Τσούκα.
Δεν  έχουμε καμία ενημέρωση το τη έγινε  μετά όταν ανάλαβε η νέα ηγεσία της 
Επαρχίας Αλυκου. Το μόνο που μάθαμε ήταν ότι μετά τις τοπικές εκλογές της 
08.05.2011 η  θρησκευτική   Κοινότητα  “Bektashjan”  πείρε τους  τίτλους  
ιδιοκτησίας  στην παραλία του Μπερτενύσι στο χωριό Τσούκα.
Τονίζουμε ότι πάνω σε αυτήν την επιφάνια που παράνομα πήραν η θρησκευτική   
Κοινότητα  “Bektashjan”  η Επαρχία  Αλυκου είχε ετοιμάσει  πολεοδομική  μελέτη  
που θα  ωφελούνταν η κάτοικοι του χωριού Τσούκα.
Κριμα ! Έσβησε η τελευταία ελπίδα της Τσούκας  για  να πάρουν οικόπεδα  
παραλιακά του Μπερτενεσι.


Φανάρι

Για το χωριό Φανάρι   ενημερωθήκαμε στης 18.12.2009 από την οικογένεια Xhelili 
για την απόφαση  αρ. 117 ημ. 16.06.2009 του Γραφείου  Επιστροφής Περιουσιών  
και για την εγγραφή της περιουσίας  στο υποθηκοφυλακείο , των 280 στρεμμάτων 
λιβαδιών μέσα στο χωριό Φανάρι.  
Η πρώτη αντίδραση του πρώην Έπαρχου ήταν να ενημερώσει τους κατοίκους του  
χωρίου για την απόφαση που πήραν  εις βάρους   τους και τους εξήγησε  για τον 
κίνδυνο που προβλέπετε από την   εκτέλεση αυτής της απόφασης. 
Το χωριό αντέδρασε με  έγγραφο διαμαρτυρίας  που έστειλε προς Υπουργούς  
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, Διευθυντή του Κεντρικού  Γραφείου  Επιστροφής 
Περιουσιών  και προς τον Πρόεδρο του ΚΕΑΔ (βλέπε έγγραφα)
Παράλληλα με το χωριό ο Έπαρχος αντέδρασε κάνοντας διοικητική ένσταση 
προς  τους, Διευθυντή του Κεντρικού Γραφείου Επιστροφής Περιουσιών, 
Γενική Εισαγγελίας Αλβανίας, Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς δίπλα
από τον Πρωθυπουργό, Συνηγόρου του Κράτους και Πρέσβης Ελλάδος,
Αμερικής στα Τίρανα (βλέπε  έγγραφα).

Με την τροποποίηση  του νόμου περί πρώην ιδιοκτητών μας δόθηκε 
η ευκαιρία να ξανακάνουμε  επίσημη ένσταση προς τον  Συνήγορο του 
Κράτους και Διευθυντή του Κεντρικού Γραφείου Επιστροφής Περιουσιών 
(βλέπε  έγγραφα)

Το  επόμενο βήμα ήταν να δικαστή η  υπόθεση  στο πρωτοδικείο Τιράνων.  
Τα έξοδα  δικηγόρου τα  κάλυψε επιχειρηματίας από το Φανάρι (βλέπε  έγγραφα)


Έγινε η δίκη στις 21.02.2011 με αναβολή στις 23.2.2011,   
την οποία την δημοσιεύσαμε σε αυτό το blog
Μετά της τοπικές  εκλογές  08.05.2011 δεν γνωρίζουμε τι έγινε  
με την δική αυτή

Καινούριο

Ενημερωθήκαμε  από της οικογένειες  Angoni – Muca , για της απόφασης  
αρ. 4291, 4291/14 ημ. 29.06.2009 του Γραφείου  Επιστροφής  Περιουσιών   
που επέστρεφε  2.800 στρέμματα  λιβαδιών στο χωριό Καινούριο
Αντιδράσαμε  οπος στην περίπτωση Φανάρι (βλέπε  έγγραφα).  
Για να  δικάζονταν η  υπόθεση  ήταν απαραίτητη η νομική  κάλυψη από 
δικηγορικό γραφείο στα Τίρανα .  Ενώ   επιχειρηματίας   από το χωριό  
Καινούριο ήταν  πρόθυμος να καλύψει τα έξοδα του  δικηγόρου δεν μάθαμε 
γιατί δεν ξεκίνησε ποτέ αυτή η δική.  Σ΄ αυτήν την  περίοδο τον Έπαρχο τον 
εκβίαζαν   η  Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας τηςΑλβανίας (που δεν είχε καμία 
αρμοδιότητα)  και η εισαγγελία Αγ. Σαράντα ( βλέπε έγγραφα )Ο  άνθρωπος που ζητούσε ποινική δίωξη για τον 
πρώην Έπαρχο, που δεν παρέδωσε της περιούσιες του Καινούριου,  
κατά περίεργο τρόπο ήταν ο μοναδικός που βοήθησε τον  τωρινό Έπαρχο 
Αλύκου , αυτό το ακούσαμε από δήλωση που έκανε ο Έπαρχος Χρήστος 
Καισης  σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.
Εκ τον ύστερων  μάθαμε ότι  το χωριό και Επαρχία δεν διεκδικήσαν νομικά 
το δίκιο τους.  
Δικαστικά κινήθηκαν η οικογένειες  Angoni – Muca, η όποιοι  ζητούσαν την 
παράδοση της  περιουσίας από την Επαρχία, στο πρωτοδικείο έδωσαν δίκιο 
στις οικογένειες Angoni – Muca, μετά την έφεση  που έκανε ο Έπαρχος στο
Εφετείο Αργυροκάστρου δεν παρουσιάστηκε κανείς εκπρόσωπος της 
επαρχίας στην δίκη με αποτέλεσμα  να παρθεί τελεσίδικη απόφαση σε 
όφελος των οικογενειών Angoni – Muca.
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ! Ο Έπαρχος δικαιολογήθηκε ότι είχε Συμβούλιο της
Επαρχίας και δεν μπορούσε να πάει στην δίκη (βλέπε  έγγραφα)

3 σχόλια:

  1. ola kala kai orea afta pou mas perigrafete kai fotografizete.......onomata giati den lete na exoume kaliteri ikona?????????????
    efxaristo!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αρμόδιος για την απάντηση που θέλετε είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας http://www.eparxiaalikou.blogspot.com

    ΑπάντησηΔιαγραφή