Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011

Εορτή της Μεταμορφώσεως στην Πολένα Κορυτσάς

Γιά μία ἀκόμη χρονιά μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ ἀπό τή Θεσσαλονίκη, ἐπισκεφθήκαμε τό χωριό Πολένα  τῆς Κορυτσᾶς γιά νά παραβρεθοῦμε στήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει ἡ ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ, πού ἀνεγέρθηκε μέ τή στήριξη τῆς ΣΦΕΒΑ καί τῶν συνεργαζόμενων μέ αὐτή Σωματείων κατά τήν περίοδο 1993-96. Μέ μεγάλη χαρά βρεθήκαμε ἀνάμεσα στούς ἀδελφούς μας καί ἑορτάσαμε μέ τήν ἀπαιτούμενη λαμπρότητα  τή μεγάλη αὐτή δεσποτική ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας .

Ἡ παρουσία καί πολλῶν κατοίκων πού ἐργάζονται στήν Ἑλλάδα καί ἐπέστρεψαν γιά τίς διακοπές,  ἔδωσε ἰδιαίτερη ζωντάνια στό χωριό πού αὐτό τό μήνα, ὅπως ὅλα τά χωριά τῆς ἐπαρχίας περιμένει τούς ξενιτεμένους του.

  Οἱ κάτοικοι μέ τόν ἱερέα τοῦ χωριοῦ, μᾶς ὑποδέχτηκαν μέ ἀγάπη  καί μᾶς φιλοξένησαν μετά τή Θεία Λειτουργία. Ἀπό τή συζήτηση, μᾶς προξένησε ἰδιαίτερη ἐντύπωση ἡ ἀνησυχία τους γιά τήν προσπάθεια ἀλλοίωσης τῆς θέλησης τῶν Βορειοηπειρωτῶν πού ἐπιχειρεῖται μέσω τῆς ἐπικείμενης ἀπογραφῆς, πού ἀκόμη δέν εἶναι σαφές ἄν θά ἐπιτρέπει τήν ἔκφραση τῆς ἐλεύθερης βούλησης τῶν συμπατριωτῶν μα,ς ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπιλογή τῆς ἐθνικότητας καί τοῦ θρησκεύματος ὅπου ἀνήκουν.

 Μέ ἰδιαίτερη ὑπερηφάνεια μᾶς ἐπέδειξαν χειρόγραφά τοῦ περασμένου αἰώνα μέ τά ὁποία πιστοποιεῖται ἡ ἑλληνική συνείδηση καί ἡ βαθιά προσήλωση στήν Ὀρθοδοξία τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ , τά ὁποία παραμένουν ζωντανά ὥς τίς μέρες μας, παρά τό γεγονός ὅτι χάθηκε ἡ ἑλληνική γλώσσα σάν ἀποτέλεσμα τῆς ἀνθελληνικῆς πολιτικῆς τόσο τοῦ βασιλέα Ζώγκου ὥς τό 1940 ἀλλά καί τοῦ καθεστῶτος  τοῦ Χότζα μετά τόν Β. Π. Π.

 Χαρακτηριστικός εἶναι ὁ πρόλογος ἀπό ἕνα ἱστορικό τοῦ χωριοῦ γραμμένο τό 1908!

          “Γνωρίζων καλῶς ὅτι κάθε πόλις, χωρίον ἤ ἄτομον ἄνευ ἱστορίας, εὐκόλως λησμονεῖται, σβήνεται καί χάνεται, τοῦτο ἀκριβῶς ἔχων κατά νοῦν, ἀπεφάσισα κατά τό ἔτος 1908, νά συγγράψω τό πόνημα τοῦτον ἴνα οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ μας Πολένα, καί προπάντων  τά παιδιά τῆς Ἀμερικῆς, ἔχουσιν ἀμυδρᾶν τινά γνῶσιν ὅτι τό προσφιλές χωρίον τους, οὐδέποτε κατά τόν παλαιόν καιρόν ὑπῆρξεν τσιφλίκιον τῶν Βέηδων, ἀλλά ἦτο κεφαλοχώριον , κτῆμα τῶν προγόνων των, ἁρπασθέν διά τῆς βίας ὑπ’ αὐτῶν τούτων τῶν Βέηδων..”  ( π. Σωτήριος Τολκούτσης, ὁ ἱερέας στή κάτω φωτογραφία) 

  Οἱ κάτοικοι τῆς Πολένας ὅπως καί τῶν ἄλλων ἑλληνικῶν χωριῶν στήν Κορυτσά, περιμένουν νά μήν τούς ξεχάσει ἡ Ἑλλάδα καί νά τούς στηρίξει, ὄχι ὑλικά,  ἀλλά  ἠθικά, ὅπως ἡ μάνα τά παιδιά της, στήν προσπάθειά τους νά παραμείνουν Ὀρθόδοξοι καί Ἕλληνες. Χρέος ὅλων μας νά σταθοῦμε δίπλα τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου