Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013

Η ομιλία του Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Ανδρέα στην επετειακή εκδήλωση για την νίκη του Εθνικού Στρατού στο Γράμμο και στο Βίτσι


Πραγματοποιήθηκαν τὴν Κυριακὴ 1 Σεπτεμβρίου οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς νίκης τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ συμμοριτοπολέμου 1946-49. Πλῆθος κόσμου ἀπὸ διαφορετικὲς περιοχὲς κατέφθασε στοὺς πρόποδες τοῦ Γράμμου καὶ συγκεκριμένα στὸ ἀκριτικὸ χωριὸ Βούρμπιανη Κονίτσης γιὰ νὰ ἀποτίσει φόρο τιμῆς στοὺς ἡρωικοὺς πεσόντες.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας λειτουργίας καὶ τοῦ μνημοσύνου τελέστηκε μπροστὰ στὸ ἡρῶο ποὺ βρίσκεται στὸν περίβολο τοῦ ναοῦ τρισάγιο στὴν μνήμη τῶν παλληκαριῶν ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ νὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ «σιδηροῦν παραπέτασμα». Ἀκολούθησαν ὁμιλίες ἀπὸ στρατιωτικούς τῆς Ἕνωσης Ἀποστράτων ποὺ ἔκαναν ἱστορικὲς ἀναφορὲς στὸν ἀγώνα τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ νὰ ἀποτρέψει τὴν ξενοκίνητη κομμουνιστικὴ ἀνταρσία.

Στὴν συνέχεια τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ ἀναφέρθηκε στοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ποὺ μὲ περισσὴ θρασύτητα χαρακτηρίζουν τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τοὺς πεσόντες στὸν Γράμμο καὶ στὸ Βίτσι ὡς «ἐκδηλώσεις μίσους» τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία πραγματοποιοῦνται ἐκδηλώσεις κομμουνιστικὲς γιὰ νὰ τιμηθοῦν (!) οἱ ἐχθροί τῆς Ἑλλάδας.

Ἀκολούθως ἐξῆρε τὰ ἀνδραγαθήματα τῶν στρατιωτικῶν τῆς ἐποχῆς τοῦ συμμοριτοπολέμου καὶ ἐπαίνεσε τοὺς σημερινοὺς νέους ποὺ στελεχώνουν τὶς ἔνοπλες δυνάμεις. Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ ἔκανε στὸ περιστατικὸ ποὺ συνέβη τὸ περασμένο Πάσχα ἔξω ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ὅταν τὸ στρατιωτικὸ ἄγημα ἔψαλλε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως τὸν ἐθνικό μας ὕμνο προκαλώντας στοὺς παρόντες ρίγη συγκίνησης. 

Δεῖτε τό δεύτερο μέρος τῆς ὁμιλίας καί φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση…Κατήγγειλε δριμύτατα τὰ μέτρα τῆς κυβέρνησης νὰ περικόψει ἀκόμα περισσότερό τους μισθοὺς τῶν στρατιωτικῶν στοὺς ὁποίους ἐξέφρασε τὴν ἀμέριστη ἀγάπη καὶ συμπαράσταση.

Σημείωσε πὼς οἱ πολιτικοὶ ποὺ ἀδιαφοροῦν πλήρως γιὰ τὸ στράτευμα θὰ πρέπει νὰ ἀναλογιστοῦν ὅτι ἂν αὐτοὶ σήμερα νέμονται ἀξιώματα, τὸ ὀφείλουν στοὺς ἡρωικοὺς ἀξιωματικούς, ποὺ ἂν κληθοῦν καὶ πάλι θὰ δώσουν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν προάσπιση τῶν ἐθνικῶν ἰδανικῶν. 

Ἐπίσης, τόνισε ἰδιαίτερα τὴν ἀνάγκη ἐθνικῆς ὁμοψυχίας καὶ ἑνότητας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση κάθε ἐχθρικῆς ἐπιβουλῆς καὶ τὴν εὐόδωση τῶν ἀνοιχτῶν ἐθνικῶν θεμάτων σὲ Βόρειο Ἤπειρο, Κύπρο, Θράκη καὶ Αἰγαῖο. Τέλος, ἔστειλε μήνυμα ἐλπίδας καὶ αἰσιοδοξίας γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας καὶ κάλεσε τὸν πιστὸ λαὸ σὲ συνεχῆ ἀγώνα γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου