Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Επίσκεψη προσκύνημα στη Β. Ήπειρο από το Β΄ Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης και τη ΣΦΕΒΑ

 Ἕνα ξεχωριστὸ διήμερο εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ζήσουμε, τὰ μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονικης  στὶς 25-26 Σεπτεμβρίου. Ἐπισκεφτήκαμε μὲ καλοὺς φίλους καὶ συνεργάτες ἀπὸ τὸ Β Δημοτικὸ  Διαμέρισμα τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης τὴν ἀγαπημένη γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ ἀρχὴ εἶχε γίνει ἕνα χρόνο  πρὶν μὲ τὴν κοινὴ χριστουγεννιάτικη  ἐπίσκεψη ἀγάπης  στὰ μέρη τῆς Κορυτσᾶς  καὶ τὴ συγκέντρωση  μεγάλης ποσότητας σχολικῆς καὶ γραφικῆς ὕλης, παιχνιδιῶν ἀλλὰ καὶ παιδικοῦ ρουχισμοῦ γιὰ τὸ ὀρφανοτροφεῖο τῆς Κορυτσᾶς. Ἡ ποσότητα αὐτὴ δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ χωρέσει στὸ λεωφορεῖο ποὺ μᾶς μετέφερε καὶ ἔτσι ἀποτέλεσε τὴ μαγιὰ καὶ τὴν ἀφορμὴ γιὰ μία δεύτερη ἀποστολὴ ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὴν παραλιακή, πλευρὰ τῆς Βορείου  Ἠπείρου.


 Σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὴν κ. Νίκη Νικολάου, Πρόεδρο τοῦ Β Δημ. Διαμερίσματος στὸ δῆμο τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν κ. Γιάννη Ἀργυρίου, Διαμερισματικὸ Σύμβουλο, τέθηκαν οἱ βάσεις γιὰ τὴ νέα μας, κοινὴ ἀποστολὴ καὶ τὸ πρωὶ τῆς 25ης Σεπτεμβρίου περάσαμε τὰ σύνορα ἀπὸ τὸ σχετικὰ νέο τελωνεῖο τοῦ Μαυρομματίου  στὴ Θεσπρωτία. Ἡ καταρρακτώδης βροχὴ μᾶς καθυστέρησε λίγο στὸ πρόγραμμά μας, ἀλλὰ δὲν χάλασε καθόλου τὴ διάθεσή μας. Στὰ σύνορα μας περίμενε ὁ ἐκ τῶν πρωτεργάτων τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ Βαγγέλης Παπαχρήστου, ποὺ μᾶς ἐνημέρωσε  γλαφυρὰ καὶ οὐσιαστικὰ  γιὰ τὴν περιοχὴ τῶν Ἁγίων Σαράντα,τὰ μνημεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ,  τοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων, τὶς διώξεις  ποὺ ὑφίστανται, ἀλλὰ καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν δίκη τῶν 5 ἡγετῶν τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ  τὸ 1994, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν καὶ ὁ ἴδιος. 
Ἡ παρουσία  του  συνετέλεσε ἰδιαίτερα στὴν ἐνημέρωση τῶν συμμετεχόντων, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐπισκέπτονταν γιὰ πρώτη φορὰ τὴν περιοχή.   Ἐπισκεφτήκαμε τὴν πανέμορφη  πόλη τῶν Ἁγίων Σαράντα (ποὺ ὡστόσο ἀπειλεῖται σοβαρὰ ἀπὸ τὴν ἄναρχη οἰκιστικὴ ἀνάπτυξη) καὶ θαυμάσαμε τὴν ὑπέροχη θέα στὴν πόλη, τὸ Ἰόνιο καὶ τὸ ἀπέναντι νησὶ τῆς Κέρκυρας ἀπὸ τὸ ξακουστὸ κάστρο τοῦ Λυκουρσίου, ποὺ δεσπόζει πάνω ἀπὸ τὴν πόλη.

Στὴ συνέχεια  περνώντας  ἀπὸ τὰ χωριὰ  Νίβιτσα, Λούκοβο ,καί Πίκερας   κατευθυνθήκαμε  βορειοτέρα πρὸς τὴν ἡρωικὴ Χειμάρρα κατὰ μῆκος τῆς ἀκτογραμμῆς τοῦ Ἰονίου πελάγους. Ὅλη ἡ περιοχὴ αὐτὴ μὲ μεγάλες προοπτικὲς τουριστικῆς ἀνάπτυξης βρίσκεται στὸ μάτι μεγάλων  ἀλβανικῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων  ποὺ θέλουν νὰ τὴν ἀποσπάσουν ἀπὸ τοὺς νόμιμους κατοίκους της καὶ ἀποτελεῖ συχνὰ ἑστία συγκρούσεων τὸ τελευταῖο διάστημα μὲ πιὸ πρόσφατο παράδειγμα τὰ γεγονότα στὴν παραλία τῆς Κακομιᾶς. Φτάσαμε στὴν Χειμάρρα  τὸ ἀπόγευμα καὶ κάτω ἀπὸ δυνατὴ βροχὴ πήγαμε στὴν παλιὰ πόλη  καὶ στὸ ἑλληνικὸ νηπιαγωγεῖο ὅπου δόθηκε τὸ  ὑλικὸ ποὺ εἶχε συγκεντρωθεῖ ἀπὸ τὸ Β.Δημ. Διαμέρισμα,  στὴν κ. Στέλλα τὴ νηπιαγωγό.

Τὸ γεγονὸς βεβαίως ποὺ κυριαρχοῦσε ἀκόμη  καὶ ἔριχνε βαρειὰ τὴ σκιά του στὴν πόλη τῆς Χειμάρρας  ἦταν ἡ ἐν ψυχρῶ δολοφονία τοῦ ἕλληνα Ἀριστοτέλη Γκούμα ἀπὸ ἀλβανοὺς ἐθνικιστὲς στὶς 13 Αὐγούστου. Ἦταν καθῆκον μας λοιπὸν νὰ ἐπισκεφτοῦμε καὶ  τὴν οἰκογένεια τοῦ Ἀριστοτέλη γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὴ συμπαράστασή μας. 

 Ἰδιαίτερη τιμὴ γιὰ τὰ μέλη τῆς ἀποστολῆς ἦταν ἡ συνάντησή μας μὲ τὸν  ἀγωνιστὴ δήμαρχο Χειμάρρας καὶ πρόεδρο τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Βασ. Μπολάνο.Παρὰ τὸ βαρὺ πρόγραμμά του συναντήθηκε μαζί μας καὶ μᾶς ἐνημέρωσε γιὰ τὴν κατάσταση στὴ περιοχή, εἰδικὰ μετὰ τὸ γεγονὸς τῆς δολοφονίας τοῦ Ἀριστοτέλη  Γκούμα καὶ ἔδωσε ἐφ ὅλης τῆς ὕλης συνέντευξη στὸ δημοσιογράφο Χρῆστο Γιασκουλίδη ἀπὸ τὸ ΤV Βεργίνα, ποὺ συνόδευε τὴν ἀποστολὴ . Ἡ κ. Νικολάου  τὸν προσφώνησε ἐκ μέρους ὅλων μας,  καὶ  τοῦ παρέδωσε ἀναμνηστικὰ δῶρα ἀπὸ τὸ Δῆμο Θεσσαλονίκης.

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, μέσω Ἁγίων Σαράντα καὶ περνώντας μέσα ἀπὸ τὴν πεδιάδα τοῦ Βούρκου, ἀνεβήκαμε τὰ στενά τῆς Μουζίνας καὶ κατευθυνθήκαμε στὴν ξακουστὴ πόλη τοῦ Ἀργυροκάστρου. Μαζί μας εἴχαμε τὴν χαρὰ νὰ εἶναι ὁ ἀγαπητὸς φίλος καὶ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ Θεόδωρος Βεζιάνης. Μᾶς ξενάγησε στὸν κάμπο τῆς Δρόπολης, καθὼς καὶ στὴν ἔξοχα διατηρημένη παλιὰ πόλη τοῦ Ἀργυροκάστρου καὶ στὸ ἐντυπωσιακὸ κάστρο της.Ὁ κ. Βεζιάνης εἶναι ἐκδότης τῆς ἐφημερίδας ΤΟ ΟΡΑΜΑ ποὺ δίνει τὸν δικό της ἀγώνα γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἱστορικῆς μνήμης καὶ τὴν στήριξη τοῦ  βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ  στὶς πατρογονικές του  ἑστίες.

Μετὰ ἀπὸ μία σύντομη ἐπίσκεψη στὸ κεφαλοχώρι τῆς Δερβιτσάνης , ὅπου οἱ σύλλογοι τοῦ ΠΑΣΥΒΑ καὶ τῆς ΣΦΕΒΑ ἔχουν ἀνακαινίσει τὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ στὴ μνήμη τοῦ προέδρου μας  ἀειμνήστου Γρηγορίου Ντριγκόγια, τὸ προσκύνημά μας στὴ Βόρειο 'Ἤπειρο ἔκλεισε  στὸ χωριὸ Βουλιαράτι ὅπου στὸ ἐκεῖ στρατιωτικὸ νοσοκομεῖο ἀναπαύονται τὰ ὀστᾶ περίπου 60 πολεμιστῶν τοῦ ἔπους τοῦ 40. Ὁ κ. Γ. Μπάκος κάτοικος τοῦ χωριοῦ μᾶς ἐνημέρωσε  γιὰ τὸ ἱστορικό τοῦ νεκροταφείου  καὶ γεμάτοι συγκίνηση ψάλλαμε τὸν ἐθνικό μας ὕμνο  τιμώντας τὴ θυσία τῶν στρατιωτῶν μας.

 Ὡς ΣΦΕΒΑ θὰ θέλαμε ἰδιαίτερα νὰ εὐχαριστήσουμε τὴν κ. Νίκη Νικολάου, καὶ τὸν κ. Ἰωάννη Ἀργυρίου, ἀλλὰ καὶ ὅλους τους φίλους  ἀπὸ τὸ Β Δημοτ. Διαμέρισμα τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης, μὲ τὴν οὐσιαστικὴ  βοήθεια τῶν ὁποίων, πραγματοποιήθηκε αὐτὴ ἡ ἀποστολή. Ὡστόσο ὅλοι ὅσοι συμμετείχαμε  χρωστᾶμε εὐγνωμοσύνη στοὺς  ἀγαπητοὺς φίλους ποὺ μᾶς συνόδευσαν στὸ προσκύνημά μας καὶ ἰδιαιτέρως στὸν πρόεδρο τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Β. Μπολάνο, στοὺς  π. Προέδρους κ. Θ. Βεζιάνη καὶ Β. Παπαχρήστου καθὼς καὶ στὸν ἐκπρόσωπο τύπου τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Λ. Παππά. Μὲ τὴ βοήθειά τους  ἤρθαμε σὲ ἐπαφὴ ὄχι ἁπλὰ μὲ τὰ ὄμορφα τοπία καὶ τὰ μνημεῖα τῆς  πατρίδας τους ἀλλὰ κυρίως  μὲ  τὴν ἀδούλωτη ψυχὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν  καὶ τὸ ἀσίγαστο πάθος τους  γιὰ τὴν ἐλευθερία. Γιατί στ’ ἀλήθεια ἂν κανεὶς δὲν τὰ γνωρίσει αὐτά, μᾶλλον δὲν γνώρισε καλὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου