Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Η διευκρίνηση του ΟΓΑ για τις συντάξεις και η παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 22 – 3 - 2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ : Α΄ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
-----------
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ . 2/2011
ΘΕΜΑ : «Διευκρινήσεις σχετικά με την Εγκύκλιο
αριθ. 1/2011».


Σε συνέχεια της αριθ. 1/2011 Εγκυκλίου του ΟΓΑ και με αφορμή νέα στοιχεία που
προέκυψαν, σας διευκρινίζουμε ότι οι Ομογενείς Ανασφάλιστοι Υπερήλικες συνταξιούχοι του ΟΓΑ με χώρα γέννησης την Αλβανία, εφόσον είναι κάτοχοι Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας, θα προσκομίζουν, αντί των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην εν λόγω Εγκύκλιο τα παρακάτω:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο και των δύο όψεων της Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί πρόσφατα, από το δήμο που
έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα.

3. Υπεύθυνη δήλωσή τους, στην οποία θα αναφέρεται το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν
από τον Αλβανικό φορέα συνταξιοδότησης και από πότε, νομίμως επικυρωμένη.
Δηλώσεις περί μη είσπραξης της σύνταξης (π.χ. λόγω αποποίησης) δεν λαμβάνονται
υπόψη από τον ΟΓΑ ως αποδεικτικά στοιχεία μη συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι όλοι
ανεξαιρέτως συνταξιοδοτούνται από την Αλβανία και δεν έχουν δικαίωμα παραίτησης
από τη σύνταξη αυτή.


4. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. τους, τόσο των ιδίων όσο και του/της συζύγου τους εφόσον είναι έγγαμοι και ο/η σύζυγός τους είναι 65 ετών και άνω.
Αν τα στοιχεία αυτά αναγράφονται, όσον αφορά τον ίδιο τον συνταξιούχο, στο άνω δεξιό μέρος της επιστολής που στάλθηκε από τον ΟΓΑ, δεν απαιτείται να γνωστοποιηθούν εκ νέου,
πρέπει όμως απαραίτητα να γνωστοποιηθούν για τον/την σύζυγο, εφόσον υπάρχει και είναι άνω των 65 ετών.

5. Αντίγραφο της σχετικής επιστολής που εστάλη από τον ΟΓΑ.
Η υποβολή του συνόλου των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση
της συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ.
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για όλους τους
συνταξιούχους, ανεξάρτητα αν έχουν ελληνική ταυτότητα ή όχι, παρατείνεται μέχρι 15 Ιουλίου 2011.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του με αριθμό 5, θα πρέπει να επισυνάπτονται
στο εξής (μαζί με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα δικαιολογητικά π.χ. εκκαθαριστικό φόρου
εισοδήματος κ.λπ.) και σε κάθε νέα αίτηση χορήγησης σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα ομογενούς από την Αλβανία, ο οποίος είναι κάτοχος Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας.

Εσωτερική Διανομή:
- Γραμματεία Διοίκησης Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
- Γραφείο κ. Υποδιοικητή
- Γενική Δ/νση Ασφάλισης
- Κλάδους Ι΄ & Α΄ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ 


ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ: Σε ταλαιπωρία υποβάλει η Κυβέρνηση τους Βορειοηπειρώτες, με πρόσχημα τις συντάξεις ΟΓΑ

«Ύποπτη η εγκύκλιος» τονίζει η Νέα Δημοκρατία

 

Σε μια απίστευτη ταλαιπωρία, υποβάλλει τους Βορειοηπειρώτες που είναι δικαιούχοι συντάξεως – βοηθήματος ΟΓΑ η Ελληνική Κυβέρνηση. Και αυτό γιατί ξαφνικά  τους υποχρεώνει μέχρι την 6η Μαΐου, να προσκομίσουν σειρά εγγράφων, τα οποία για να τα εξασφαλίσουν θα πρέπει να μεταβούν στην Αλβανία, οι περισσότεροι μάλιστα στα Τίρανα. Η διοίκηση του ΟΓΑ, δικαιολογεί την απόφαση αυτή, με τις αμφιβολίες που υπάρχουν για το αν όλοι οι περίπου 24.000 δικαιούχοι είναι Έλληνες το γένος, παρόλο που στοιχεία ζητήθηκαν πριν από 4 μήνες με την απογραφή των συνταξιούχων που έγινε.


Στο θέμα αυτό παρενέβη με χθεσινή του ανακοίνωση ο Τομέας Βορειοηπειρωτών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ζητά από την Κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «ύποπτη» την εγκύκλιο του ΟΓΑ. 

«Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ - τονίζει μεταξύ άλλων -  για μια ακόμη φορά, δείχνει ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί την κοινωνική διάσταση του προβλήματος. Οι ηλικιωμένοι και σε πολλές περιπτώσεις υπερήλικες Βορειοηπειρώτες, πρέπει να μεταβούν στην Αλβανία και να υποστούν ξανά μια νέα γραφειοκρατική, δαιδαλώδη και δαπανηρή δοκιμασία, από την οποία θα ωφεληθεί οικονομικά ασφαλώς η κυβέρνηση της Αλβανίας, αλλά και τα κυκλώματα που αναπτύσσονται σε αυτές τις περιπτώσεις για το «ξεπέρασμα των γραφειοκρατικών δυσκολιών».


Υπολογίζεται ότι μόνο τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, εκδόσεως πιστοποιητικών, ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λ.π. ξεπερνούν τα 600 Ευρώ κατ’ άτομο και επομένως προσφέρεται ένα δώρο 14,5 εκατ. Ευρώ από τη χώρα μας στην Αλβανία, χωρίς λόγο».


Η Ν.Δ. αναρωτιέται επίσης για πιο λόγο ζητάει την έκδοση νέας αλβανικής ταυτότητας, όταν το επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο είναι το διαβατήριο και για ποιο λόγο η διοίκηση του ΟΓΑ, ακυρώνει τα ισχύοντα αλβανικά διαβατήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου