Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011

Τομέας Βορειοηπειρωτών Ν.Δ.: Ανησυχία για τα όσα μηχανεύεται η κυβέρνηση της ΑλβανίαςΠαρασκευή, 15 Ιουλίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Τομέας Βορειοηπειρωτών της Γραμματείας Παλιννοστούντων & Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων της Ν.Δ., προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Τον Οκτώβριο 2011 η Αλβανία θα προχωρήσει, σε απογραφή πληθυσμού και κατοικιών. Στην διαδικασία της απογραφής θα συμπεριλαμβάνονται ερωτήματα για την εθνικότητα, τη γλώσσα και το θρήσκευμα.
Το πρώτο σχέδιο του έντυπου απογραφής, το οποίο κυκλοφόρησε η αλβανική κυβέρνηση στις αρχές του 2010, έγινε αποδεκτό από όλες τις μειονοτικές ομάδες της Αλβανίας. Όμως το τελικό έντυπο που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2010, είχε αρκετές αλλαγές σε σύγκριση με το αρχικό. Ερωτήματα σχετικά με την εθνικότητα, τη γλώσσα και το θρήσκευμα, υποβαθμίστηκαν. 
   
Ο Τομέας Βορειοηπειρωτών, εκφράζοντας την ανησυχία του για τα όσα μηχανεύεται η Κυβέρνηση της Αλβανίας, κάνει έκκληση στην Ελληνική κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν μια καθαρή, ειλικρινή και αντικειμενική απογραφή πληθυσμού στην Αλβανία.

Πιστεύουμε ότι για να έχουμε μια απογραφή, χωρίς σκοπιμότητες και με πλήρη διαφάνεια, θα πρέπει η αλβανική Κυβέρνηση να υιοθετήσει τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Να επανέλθει το πρώτο σχέδιο του εντύπου απογραφής, (ευρωπαϊκό πρότυπο), στο οποίο αναφέρονται καθαρά οι ερωτήσεις για την εθνικότητα, τη μητρική γλώσσα και το θρήσκευμα σε εμφανή θέση του ερωτηματολογίου.

2. Να καταστούν ανενεργές οι τροπολογίες του τελευταίου νόμου περί «ψευδών στοιχείων»,  οι οποίες εντάσσονται στο κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού, πρωτίστως των πολιτών ελληνικής καταγωγής και που έχουν ως σκοπό, να μην εκφραστεί ελεύθερα η εθνική και θρησκευτική τους ταυτότητα.

3. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, να καταχωρηθούν στα μητρώα των ληξιαρχείων, ώστε να διορθώσουν την αυθαιρεσία των προηγούμενων αλβανικών καθεστώτων, τα οποία είχαν αφαιρέσει την ελληνική εθνικότητα από ολόκληρες μειονοτι-κές περιοχές, όπως Χιμάρα, Λιούντζη,  Ζαγοριά, Πρεμετή, Λεσκοβίκι, Κολώνια, Κορυτσά και αλλού.

4. Η απογραφή να διαρκέσει τρεις μήνες και όχι ένα μήνα όπως ακούγεται.

5. Στις επιτροπές που θα διενεργήσουν την απογραφή, να προσληφθούν σε ποσοστό 20% μέλη των μειονοτικών ομάδων.

6. Το έντυπο της απογραφής που θα χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου οι μειονοτικές ομάδες είναι περίπου το 20% του πληθυσμού, να είναι και στην αντίστοιχη γλώσσα. Δηλαδή στις περιοχές που ζει η Εθνική Ελληνική Μειονότητα, το έντυπο να είναι και στην ελληνική γλώσσα.

7. Να συμπεριληφθούν στην απογραφή, όλοι οι Αλβανοί πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, διασπορά και μετανάστες.

8. Να μπορούν οι Αλβανοί πολίτες που για διάφορους λόγους (υγείας, επαγγελματι-κούς ή άλλους) βρίσκονται στο εξωτερικό, να απογραφούν με στοιχεία που θα δηλώνουν οι οικείοι τους. 

9. Να υπάρχει ισχυρή παρουσία ξένων παρατηρητών και κατά τη διάρκεια της απο-γραφής, αλλά και κατά την καταμέτρηση και έκδοση των αποτελεσμάτων.

10. Ο κάθε πολίτης που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο απογραφής, να παραλαμβάνει αντίγραφό του.

11. Να δημοσιοποιηθούν όλα τα αποτελέσματα της απογραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου