Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011

Συνεχίζεται για 20η χρονιά η λειτουργία των φροντιστηρίων στη Β. Ήπειρο


Τὴ φετεινὴ σχολικὴ χρονιὰ 2011-2012 θά λειτουργήσουν μὲ τὴ φροντίδα τῆς ΣΦΕΒΑ φροντιστήρια στὶς περιοχὲς τῆς Κορυτσᾶς, Ἁγ. Σαράντα, Πρεμετῆς καὶ Αὐλώνας.  

Σύντομη παρουσίαση τῆς κατάστασης τῆς ἐκπαίδευσης στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου: 

Οἱ Ἀλβανοὶ ἐπιτρέπουν τὴ λειτουργία ἑλληνικῶν σχολείων στοὺς Βορειοηπειρῶτες μόνο σὲ ἐλάχιστα χωριὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου, πολλὰ ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἤδη ἐρημωμένα. Τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ποὺ λειτουργοῦν σὲ πόλεις ὅπως Κορυτσά, Χειμάρρα καὶ Τίρανα εἶναι ἰδιωτικὰ καὶ δὲν καλύπτουν πλήρως τὶς ἀνάγκες τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Συνεπῶς, τὰ μικρὰ ἑλληνόπουλα τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας τῶν Βορειοηπειρωτῶν,  ποὺ παραμένουν στὶς πατρογονικές τους ἑστίες, δὲν ἔχουν πρόσβαση σὲ δωρεὰν δημόσια ἑλληνικὴ παιδεία, οὔτε πρoβλέπεται νὰ ἀποκτήσουν στὸ ἄμεσο μέλλον. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸς ἄξονας τῆς πολιτικῆς τῆς Ἀλβανίας γιὰ ἀφελληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Προσωρινὴ λύση στὸ πρόβλημα αὐτὸ, εἶναι ἡ λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ὥστε τὰ μικρὰ Βορειοηπειρωτόπουλα, ποὺ ἀναγκάζονται νὰ φοιτοῦν τὸ πρωὶ στὰ ἀλβανικὰ σχολεῖα, νὰ ἀποκτοῦν τὶς βασικὲς γνώσεις τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, παιδείας καὶ ἱστορίας μόνο στὰ φροντιστήρια.
Ὁ θεσμὸς τῶν φροντιστηρίων ἄρχισε τὸ 1992 ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς Βορειοηπειρῶτες καὶ ἡ ΣΦΕΒΑ τὸν στήριξε οὐσιαστικὰ στὰ πρῶτα δύσκολα βήματά του καὶ συνεχίζει νὰ παίζει σὲ αὐτὸν πρωταρχικὸ ρόλο. Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 τὰ περισσότερα φροντιστήρια λειτουργοῦσαν σὰν κρυφὰ σχολειά.

Γιὰ τὴ λειτουργία τῶν φροντιστηρίων, τοὺς μισθοὺς τῶν Βορειοηπειρωτῶν δασκάλων, τὰ ἔξοδα λειτουργίας ὅπου ἀπαιτοῦνται, τὴ στοχευμένη ἐνίσχυση Βορειοηπειρωτῶν καὶ ἔργα  μέσα στὴ Βόρειο Ἤπειρο, ἡ ΣΦΕΒΑ διέθεσε -μόνο τὰ 5 τελευταία χρόνια - πάνω ἀπὸ  100.000 εὐρώ.

 Μπορεῖτε νὰ ἐνισχύσετε τὴν προσπάθεια αὐτὴ καταθέτοντας τὴν ἀγάπη σας στὸ τραπεζικὸ λογαριασμὸ τῆς Ἑνώσεώς μας:Εθνική Τράπεζα 212 / 29602657 Μετά τήν κατάθεση νά μᾶς ταχυδρομεῖτε ἤ νά στέλνετε μέ fax τό ἀντίγραφο (ἤ φωτοτυπία του) γιά νά ἐκδίδουμε νόμιμη ἀπόδειξη πού ἐκπίπτει ἀπό τήν ἐφορία. Ὑπεύθυνη γιά τά φροντιστήρια εἶναι ἡἘπαρχ. Ἐπιτρ. Θεσσαλονίκης τῆς ΣΦΕΒΑ. Διεύθυνση: Τσιμισκῆ 126, 546 21, Θεσσαλονίκη


ΣΦΕΒΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου