Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΗΣ Σύγχρονος Ευεργέτης για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό - Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας

Ο Ιωάννης Σ. Λάτσης, παιδί φτωχής πολυμελούς οικογένειας, δώρισε το 1991 στο Ελληνικό Δημόσιο ποσό 5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ με σκοπό την παροχή αρωγής προς τους Ομογενείς από την Αλβανία. 

Το Ελληνικό Δημόσιο απεδέχθη τη δωρεά αυτή και διέθεσε το ποσό των 5.000.000 δολαρίων στο Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών Εξ Αλβανίας (ΙΑΟΑ) που συνεστήθη προς εκτέλεση του σκοπού της ως άνω δωρεάς. Από τότε ο Ιδρυτής, και στη συνέχεια η Οικογένειά του και το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλλαν σημαντικές προσπάθειες ούτως ώστε το ΙΑΟΑ να εξελιχθεί στην Ελλάδα και στην Αλβανία ένας από τους  πλέον αξιόπιστους και αμερόληπτους οργανισμούς που ασχολούνται  με θέματα κοινού ενδιαφέροντος Ελλάδος - Αλβανίας. 

Τα πρώτα  χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος  η προσοχή στράφηκε σε μία δέσμη   χρηματοδοτήσεων και έργων, προκειμένου να υπάρξει άμεση ανακούφιση των ομογενών μας. Έμφαση δόθηκε κατ αρχήν στους τομείς της Υγείας, της Κοινωνικής Πρόνοιας και της Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Το 1993 ξεκινά το εκπαιδευτικό του έργο με την  ίδρυση του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην ακριτική Πωγωνιανή  της Ηπείρου, προσαρμόζοντας τα προγράμματά  του στις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες της Ελληνικής Ομογένειας. Το Κέντρο αποτέλεσε ουσιαστικό ανάχωμα στην ανεξέλεγκτη κάθοδο προς τα μεγάλα αστικά κέντρα εκατοντάδων νέων από τη γειτονική Αλβανία ιδιαίτερα στα πρώτα δύσκολα χρόνια και έχει συμβάλει εποικοδομητικά στην ενδυνάμωση των ελληνοαλβανικών σχέσεων.

Το ‘Ιδρυμα  υπηρετεί διαχρονικά και αποτελεσματικά τα δικαιώματα των Ελλήνων Ομογενών για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για αποτελεσματική εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση, μεριμνά για την ενίσχυση της εθνικής μας συνείδησης, για την επιβίωση της ελληνικής γλώσσας και της ορθοδοξίας στις μειονοτικές περιοχές, για την ομόνοια και  αδελφοσύνη μεταξύ των λαών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου