Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Ανακοίνωση για Ομογενείς από την Ελληνική Πρεσβεία Τιράνων


Όσοι κάτοχοι ληγμένων Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας για Ομογενείς προσέρχονται σε Αρχή μας, προκειμένου προμηθευθούν αντίστοιχη Εθνική Θεώρηση Εισόδου, θα πρέπει να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό, βάσει των οποίων θα τεκμηριώνονται λόγοι ανωτέρας βίας για τους οποίους δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση σε αρμόδιες Ελληνικές Αρχές για ανανέωση ανωτέρω Δελτίων. 

Αρχή μας διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις για χορήγηση Εθνικής θεώρησης Εισόδου σε κατόχους ληγμένων ΕΔΤΟ αν δεν τεκμηριώνονται οι λόγοι ανωτέρας βίας από τη συνέντευξη ή/και τα σχετικά δικαιολογητικά.

22/3/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου