Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

H αναβολή της απογραφής πληθυσμού στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών από τον Εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ Γ. Δελαβέκουρα (03.03.2011)

...Σχετικά τώρα με την αναβολή της απογραφής πληθυσμού στην Αλβανία.  Θα ήθελα να σας πω ότι στις 27 Φεβρουαρίου, ο αρμόδιος Αλβανός Υπουργός για την απογραφή ανακοίνωσε την αναβολή της, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις αρχές Απριλίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η νέα ημερομηνία θα είναι το φθινόπωρο.  

 Ως προς τους λόγους της αναβολής, η Αλβανική κυβέρνηση επικαλείται τη χρονική εγγύτητά της με τη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών της 8ης Μαΐου και τις δυσλειτουργίες που θα μπορούσε να προκαλέσει αυτή στην ομαλή διενέργεια της απογραφής.  

Από πλευράς μας, σημειώνουμε την απόφαση της Αλβανικής κυβέρνησης, καθώς και τους λόγους που προβάλλονται για την αναβολή της.  Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε πως η ημερομηνία διεξαγωγής των τοπικών εκλογών ήταν γνωστή από καιρό και δεν αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη, η οποία θα δικαιολογούσε αλλαγή σχεδίων.  
  
Αυτό, σε συνδυασμό με τις έντονες αντιδράσεις εθνικιστικών κύκλων στην Αλβανία, αλλά δυστυχώς και κρατικών λειτουργών, εναντίον της συμπερίληψης στο ερωτηματολόγιο της απογραφής προαιρετικών ερωτημάτων για την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τη μητρική γλώσσα των απογραφομένων, προκαλεί σκέψεις σχετικά με τα πραγματικά κίνητρα της αναβολής πολλώ μάλλον που η απόφαση αναβολής χαιρετίστηκε από τους κύκλους αυτούς ως νίκη και υποχώρηση της Αλβανικής κυβέρνησης, μπροστά στο αίτημά τους για απάλειψη των ερωτημάτων που τους ενοχλούν.  

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε με ικανοποίηση τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος παράλληλα είναι και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Απογραφής, πως η Αλβανική Κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διενέργεια της απογραφής, με ερωτηματολόγιο στο οποίο θα περιέχονται τα ως άνω προαιρετικά ερωτήματα.  Είναι αυτονόητο ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. 

Θυμίζω εδώ πως η διεξαγωγή της απογραφής εντός του 2011, με ερωτηματολόγιο που θα περιλαμβάνει προαιρετικά ερωτήματα περί της εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων και μητρικής γλώσσας των απογραφομένων, θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϋπόθεση εκπλήρωσης από την Αλβανία της υποχρέωσης συλλογής ακριβών στοιχείων για τις μειονότητες, προκειμένου στη συνέχεια να διαμορφωθούν κατάλληλες πολιτικές.   

Η εκπεφρασμένη αυτή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτίζεται με την Ελληνική. Θεωρούμε ότι, μόνο με την παροχή της δυνατότητας σε όλους τους απογραφομένους να δηλώσουν την εθνική καταγωγή τους, η Αλβανία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προς τους πολίτες της σχετικά με το σεβασμό των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.  

Επιπροσθέτως, η Αλβανική κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει πως η απογραφή θα διεξαχθεί μέσα σε ένα περιβάλλον, το οποίο θα επιτρέπει στον καθένα να δηλώσει ακώλυτα τα στοιχεία τα οποία θα περιέχονται στο ερωτηματολόγιο.   

Η δημιουργία του κλίματος αυτού δεν συνάδει με τη δράση ακραίων εθνικιστικών κύκλων, οι οποίοι κατά πάγια τακτική τους στοχοποιούν την Ελληνική Εθνική Μειονότητα και την Ελλάδα και η οποία δεν ενισχύει το κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο επιθυμούμε να διατηρήσουμε και να εμβαθύνουμε με την Αλβανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου