Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

Σάββατο 19/11 η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος των Ελλήνων

Βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού στις 19 Νοέμβρη ημέρα Σάββατο και η ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΒUTRINTI των Αγίων Σαράντα συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρίαση το σώμα του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος «Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον» ΕΕΜΜ-MEGA με  την εξής ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και εκτιμήσεις για τις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου.

2. Ορκομωσία προέδρου και Εθνικού Συμβουλίου.

3. Εκλογές Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου (Γενικού Γραμματέα του Κόμματος) και Προεδρείου του Κόμματος.

4. Συγκρότηση γραμματειών ειδικών επιτροπών.

5. Διάφορα.

Καλούνται όλα τα εκλεγμένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, οι πρόεδροι των συντονιστικών επιτροπών και οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΕΕΜΜ όπως παραστούν στη συνεδρίαση αυτή.                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου