Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Τα μέλη του Προεδρείου του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος των Ελλήνων

125ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
 Στις 19.11. 2011 συνήλθε στην πρώτη συνέλευσή του το Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος «Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον» ΕΕΜΜ για την εκλογή του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, αντιπρόεδρο και γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Κόμματος.
            Βάσει των αποτελεσμάτων κηρύσσουμε νικητές για τη θέση:
Ι. Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα του Κόμματος τον κ. Ζήσο Λούτση,
ΙΙ. Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου τον κ. Χρήστο Αργύρη,
ΙΙΙ. Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου την κ. Ελένη Κοτέλη,
ΙV. Μέλη του Προεδρείου του Κόμματος τους:
 1. Αθηνά Πάλλη
 2. Γιώργος Γιάννης
 3. Δημήτρης Λαζάρης
 4. Δημήτρης Μεϊντής
 5. Ηλίας Θάνος
 6. Ηλίας Καλυβιώτης
 7. Θωμάς Μήτσιος
 8. Θωμάς Τζιας
 9. Λευτέρης Αναγνώστης
 10. Μόντης Κολίλας
 11. Ναούμ Ντίσιος
 12. Νίκος Κούρης
 13. Πέτρος Μπερέτης
 14. Ρολάνδος Βασίλης
                                                                                                                                            
΄Αγιοι Σαράντα 21.11.2011
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Βασίλης Σταύρος (Πρόεδρος)      Ελευθερία Μέξη (Γραμματέας)        Γρηγόρης Ζαφείρης (Μέλος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου