Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών για το κτηματολόγιο στην Επαρχία Αλυκου

 Στους παρακάτω χάρτες εντοπίζεται το σπίτι σας  και βλέπεται την ημερομηνία που έχει κανονιστεί να περάσουν η ομάδα τοπογράφων.
 
Για ζουμ κάντε  κλικ πάνω στον χάρτη

 
 
 
 Αλύκο                                                                                     Τσουκα
 
 Τσαουσι                                                                               Καινουριο
                   

Αυτές της ημέρες  η Επαρχία Αλυκου  έχει τοιχοκολλήσει ειδοποίησης  στα χωριά  Τσουκα , Αλυκο , Τσαούση  και Καινούριο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 
Μέσω  του προγράμματος ακίνητων περιουσιών: 
"Αρχική  εγγραφή  της  ακίνητης  περιουσίας  στην Παραλιακή  Ακτή  στην Αλβανία »,  υπό  την  ηγεσία  του ΟΑΣΕ στα Τίρανα, η Επαρχία Αλυκου  είναι  ενταγμένη σε αυτό το πρόγραμμα  με τα χωριά Τσουκα , Αλυκο, Τσαούση  και Καινούριο.
Σας ειδοποιούμε  ότι προγραμματίσαμε κατά αρχήν  να  καταγράψουμε όλα τα κτίσματα  μέσα  του  αστικού  χάρτη των χωριών.  Μετά την καταχώριση της αστικής περιοχής θα συνεχιστεί με την καταγραφή των λοιπών ακινήτων ως γεωργική γη, λιβάδια και δάση. 
 Στις επισκέψεις που θα  γίνουν από την ομάδα τοπογράφων στην ιδιοκτησία σας , θα βοηθήσει την διαδικασία παρουσιάζοντας εσείς ότι χαρτιά ιδιοκτησίας έχετε και κάθε  πληροφορία σε σχέση με αυτό.  
 
Ακόμη και όταν  δεν υπάρχουν χαρτιά ιδιοκτησίας να βοηθήσετε την διαδικασία  με την απάντηση στα ερωτήματα  που θα αντιμετωπίσετε . 
Προκειμένου η διαδικασία καταχώρησης να είναι  αποτελεσματική η  ημερομηνίες των επισκέψεων καθορίζονται από την ομάδα επιθεωρητών καθώς και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης  ( Επαρχίας) και με τα  προεδρία των αντιστοιχών χωριών.
  
Εδώ είναι οι ημερομηνίες, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο:  
 
Τσουκα:     Από την       1η Μαρτίου     μέχρι τις      22 Απριλίου 
Αλυκό:       Από την      1η Μαρτίου     μέχρι τις      22  Μαρτίου 
Τσαούση:   Από τις      23 Μαρτίου      μέχρι τις       30 
Μαρτίου 
Καινούριο:  Από την     1 Απριλίου        μέχρι τις       15 Απριλίου  
 
Αγαπητοί πολίτες, αυτό το έργο μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως και προς το συμφέρον των δικαιούχων νόμιμων ιδιοκτήτων μόνο με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και από κάθε άτομο. Σας παρακαλούμε  στην εκτέλεση των τοπογραφικών μετρήσεων και ελέγχων στο κτίριο, κάθε ιδιοκτήτης ή ο ενάγων του ακινήτου να είναι παρών στης παραπάνω ημερομηνίες.
Σύντομα η επαρχία θα σας ανακοινώσει και την ημερομηνία που πρέπει να παρουσιαστεί  ο καθένας  στην περιουσία του 
Για οποιαδήποτε αβεβαιότητα ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με: 
Το Γραφείο Πληροφόρησης  του ΟΑΣΕ  στα γραφεία της  Επαρχίας  Αλυκου.
                                                                                    
                                                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου