Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Αλύκο και Τσαούση εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΟΑΣΕ για την κατάρτιση κτηματολογίου

Μετά την αίτηση του Έπαρχου Αλύκου, για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Κτηματολογίου της Παραλιακής Ακτής στην Αλβανία, η ειδική διεύθυνση που υπάγεται στον ΟΑΣΕ, απάντησε θετικά ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα εκτός της Τσούκας και του Καινούργιου  (ήταν είδη στο πρόγραμμα) και τα χωριά Αλύκο και Τσαούση, παρόλο που δεν ανήκουν στην παραλιακή ζώνη. 

Η ψηφιακή χαρτογράφηση των περιουσιών είναι μια δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία που αδυνατούσε να καλύψει η Επαρχία. Παρόλα αυτά η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί στα χωριά Τρέμουλη, Ραχούλα, Γέρμα, Χάλιο, Φανάρι Πλάκα, Καινούριο και Νεοχώρι ενώ δεν είχε αρχίσει η διαδικασία στα τρία μεγάλα χωριά της Τσούκα, Αλύκο και Τσαούσι. Η ένταξη αυτών των χωριών σε αυτή τη διαδικασία είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την κατοχύρωση των περιουσιών των κατοίκων.

Η απογραφή των περιουσιών (αρχική εγγραφή της ακίνητης περιουσίας) θα ξεκινήσει στα χωριά Αλύκο και Τσούκα στης 1-03-2011, Τσαούσι  στης 21-03-2011 και Καινούριο στης  04-04-2011. Η Επαρχία παραχώρησε γραφείο στον εργαζόμενο του ΟΑΣΕ  ο όποιος θα παρακολουθεί όλη την διαδικασία, θα ενημερώνει το κοινό και θα δέχεται διάφορα παράπονα και παρατηρήσεις για την διαδικασία αυτήν. 

Η Επαρχία  Αλύκου θα ενημερώνει τους πολίτες για τις  ημερομηνίες που πρέπει οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους  να παρουσιάσουν τα περιουσιακά τους  έγγραφα , πιστοποιητικό  ιδιοκτησίας γης (το λεγόμενο ταπί, που έχουμε ο καθένας σπίτι μας), δικαστικές αποφάσεις για περιούσιες , διάφορα έγγραφα που έχει σχέση με τα περιουσιακά. Όλες οι ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν  στα κέντρα των συγκεκριμένων χωρίων, στα γραφεία της Επαρχίας Αλύκου και στο ιστολόγιο της

Το ειδικό γραφείο του ΟΑΣΕ, έστειλε στην Επαρχία Αλύκου το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα εργασίας για τα τέσσερα χωριά:
#


Μάρτιο
Απρίλιο
Μάιο

Εβδομάδα
Εβδομάδα
Εβδομάδα
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
III


1
Αλύκο
2
Τσούκα
3
Τσαούσι
4
Καινούριο
Εγγραφή περιουσιώνΔιαδικασίας ελέγχου στοιχείων , την ανάλυση και τον έλεγχο της ποιότητας


Δημόσιας  προπαρασκευαστικές προβολές  + 1μερα  συνεδρίαση για κάθε χωριόΗ Κυριακή είναι  εργάσιμη , σας παρακαλούμαι ελέγξτε τον πίνακα για λεπτομέρειες


#

Ημερομηνία αρχις εργασιών στα ακίνητα
Ολοκλήρωση των εργασιών στα ακίνητα
Δημοσιεύσεις για το κοινό


III
1
Αλύκο
1/3/2011
18/3/2011
17/4/2011
2
Τσούκα
1/3/2011
30/4/2011
19/5/2011
3
Τσαούσι
21/3/2011
29/3/2011
17/4/2011
4
Καινούριο
4/4/2011
18/4/2011
18/4/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου