Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

Οι εκλογές του Κόμματος των Ελλήνων για την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής


195
Βάση των άρθρων 9, 25, 29, 30 του καταστατικού, το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο   του εκλογικού  κανονισμού, και της παραγράφου του εσωτερικού κανονισμού  για τη  λειτουργία του κόμματος «Οργανώσεις του κόμματος στην Ελλάδα»,  στις 24.06.2012  θα διεξαχθούν οι εκλογές για:
1. Τον  Πρόεδρο και

2. Την Περιφερειακή Επιτροπή του Κόμματος.

Ο Πρόεδρος και τα 20 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής του Κόμματος των Ελλήνων  θα εκλεχτούν άμεσα με μυστική ψηφοφορία.
 Δικαίωμα συμμετοχής των εκλογών στο Κόμμα των Ελλήνων έχουν όλοι οι Βορειοηπειρώτες με διαμονή στην περιφέρεια  Αττικής, που αποδέχονται  το Πρόγραμμα, το Καταστατικό του Κόμματος, που συμβάλλουν με τη συνδρομή τους και δεν συμμετέχουν σε άλλα κόμματα.
Στις 24 Ιουνίου θα ψηφίσουν όλοι εκείνοι που μέχρι και την ημέρα των εκλογών έχουν συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής.
Οι αιτήσεις των υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στην επιτροπή θα γίνονται δεκτές καθ όλη την προεργασιακή περίοδο μέχρι και την 20η Ιουνίου.
Οι εκλογές θα λάβουν χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Περιστεριού στις 24 Ιουνίου 2012 ημέρα Κυριακή με ώρα έναρξης στις 09:00 π.μ. και ώρα λήξης της διαδικασίας στις 06:00 μ.μ.
Οι εκπρόσωποι για την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής εκλέγονται από τους ψηφοφόρους με μυστική ψηφοφορία. Η συμμετοχή στην επιτροπή θα είναι αντιπροσωπευτική σε σχέση με τους Δήμους και επαρχίες καταγωγής και η κατανομή τους θα έχει ως εξής: 
Νομός Αγίων Σαράντα 6 μέλη, Νομός Δελβίνου 4 μέλη, Χιμάρα και Άρτα 3 μέλη, Νομός Αργυροκάστρου 5 μέλη,  Νομός Κορυτσάς 2 μέλη.
Μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής του Κόμματος είναι και ο πρόεδρος της Νεολαίας του κόμματος και η πρόεδρος του φόρουμ της Γυναίκας
Τις εκλογές διαχειρίζεται αποκλειστικά η τριμελές εφορευτική τοπική επιτροπή, η οποία διορίζεται από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, και ευθύνεται για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με τον εκλογικό κανονισμό. 
Το Κόμμα των Ελλήνων καλεί όλους τους έλληνες Βορειοηπειρώτες να συμμετάσχουν μαζικά σ’ αυτή τη δημοκρατική διαδικασία, να επιστρατευτούν σ’ αυτή την ελπιδοφόρα πρόταση και να επιλέξουν ελεύθερα τους καλύτερους δικούς τους εκπροσώπους στο δικό τους Κόμμα.
                                                                 Ο πρόεδρος του Κόμματος
       Αγ. Σαράντα 05.06.2012                          Χρήστος  Κίτσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου