Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Υπέρ των ομογενών ο Συνήγορος του Πολίτη για το θέμα των επιδομάτων του ΟΓΑ!

Ο ισχύον Νόμος έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

- Θα αλλάξουν τα κριτήρια για τις συντάξεις των Βορειοηπειρωτών;

• «Παράθυρο» αισιοδοξίας για την επαναχορήγηση του βοηθήματος ανασφαλίστου υπερήλικα στους Βορειοηπειρώτες, καθώς και στους παλιννοστούντες πόντιους από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, ανοίγει η έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. 
Ο «Συνήγορος» ζητά τροποποιήσεις του ισχύοντος Νόμου, που στοχεύουν στην επαναχορήγηση μέρους του βοηθήματος με συμψηφισμό των παροχών που λαμβάνουν οι ανασφάλιστοι από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται, καθώς και μείωση του απαιτούμενου χρόνου μόνιμης διαμονής για τη θεμελίωση του δικαιώματος χορήγησης του βοηθήματος.
Οι προτάσεις του «Συνήγορου» ικανοποιούν τα βασικά αιτήματα των Βορειοηπειρωτών, ωστόσο οι οριστικές αποφάσεις επαφίενται στην Ελληνική Κυβέρνηση και είναι συνάρτηση των απαιτήσεων της τρόϊκα και των οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν.

Τι διαπίστωσε ο «Συνήγορος» 
Ο «Συνήγορος», που επελήφθη του θέματος που έχει προκύψει, ύστερα από αναφορές Ελλήνων Ομογενών, υπογραμμίζει ότι οι τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4093/2012, οδηγούν στην πλήρη στέρηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα από πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε ιδιαιτέρως ευπαθή ομάδα του πληθυσμού και βρίσκονται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Σύνταγμα. Με έγγραφό του προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επισημαίνει ότι η στέρηση της σύνταξης, θα δημιουργήσει ζητήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης των υπερήλικων, οι οποίοι λόγω του προκεχωρημένου της ηλικίας τους, σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να επανεγκατασταθούν στη χώρα από την οποία προήλθαν. 
Σοβαρές ενστάσεις προβάλλει ο «Συνήγορος του Πολίτη» και για τον όρο της 20ετούς διαμονής στην Ελλάδα, το οποίο θεωρεί υπερβολικά μεγάλο.


Ο «Συνήγορος του Πολίτη» προτείνει την τροποποίηση των Διατάξεων του ισχύοντος νόμου, ώστε: 
* Να συμψηφίζεται η σύνταξη που λαμβάνει ο ανασφάλιστος υπερήλικας από άλλη πηγή με αυτή που χορηγεί ο ΟΓΑ και να καταβάλλεται το υπόλοιπο μέχρι του ύψους της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα.
* Ο χρόνος προηγούμενης και μόνιμης διαμονής στη χώρα, να προσδιοριστεί σύμφωνα με τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και του εσωτερικού δικαίου που ορίζουν τις προϋποθέσεις πολιτογράφησης
* Οι ήδη δικαιούχοι να μην αποκλεισθούν από την παροχή επειδή η διάρκεια της προηγούμενης διαμονής τους είναι βραχύτερη από αυτή που ορίζουν οι νέες διατάξεις.


ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Το σχόλιο μας: Για τις ανεξάρτητες αρχές δεν έχουμε και την καλύτερη γνώμη για την χρησιμότητα και την προσφορά τους, αλλά άμα είναι να προκύψει κάτι καλό για τους ηλικιωμένους Βορειοηπειρώτες τότε καλοδεχούμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου