Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Την εδραίωση της Δημοκρατίας ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Αλβανία


• Αυστηρό ψήφισμα κατά της Αλβανίας εξέδωσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο και κοινοποίησε στην Κυβέρνηση της γειτονικής χώρας, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό κ. Σαλί Μπερίσα πιο απτά αποτελέσματα για την εδραίωση της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.

Τονίζεται μάλιστα με έμφαση ότι «η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι οι καλύτεροι φύλακες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών». 
Παράλληλα, καλεί την Αλβανία να ανακαλέσει τη διμερή συμφωνία ασυλίας με τις ΗΠΑ, δεδομένου ότι αυτή δεν είναι σύμφωνη προς την ευρωπαϊκή πολιτική για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο «και υποσκάπτει την εγκυρότητα του Καταστατικού της Ρώμης», ενώ συνιστά στην Κυβέρνηση να στηρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να συνεργάζεται άμεσα και πλήρως με αυτό.

Τα βασικά σημεία 
Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος στην κατπαολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, της διακίνησης ναρκωτικών, της σωματεμπορίας, στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, στην εφαρμογή της εγκεκριμένης νομοθεσίας, στη σημαντική ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και στην προώθηση ελευθέρων και ανεξάρτητων Μέσων Ενημέρωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Αλβανική Κυβέρνηση να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, ώστε να διασφαλίσει την πραγματική ανεξαρτησία, ακεραιότητα, διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα του δικαστικού τομέα, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και χωρίς διαφθορά.
Στο ψήφισμα εκφράζεται η ανησυχία για το ότι η διαφθορά «συνεχίζει να έχει προεξάρχοντα ρόλο» στη ζωή των πολιτών και ζητά από την κυβέρνηση τη λήψη αυστηρών μέτρων κατά της σωματεμπορίας (και την παροχή προστασίας στα θύματα) και την έκδοση διαταγών, ώστε η αστυνομία να εκτελεί τα καθήκοντά της, σεβόμενη πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στο ψήφισμα περιέχονται και οι εξής επισημάνσεις:
• Διαπιστώνονται η ευθεία κυβερνητική ανάμιξη στους διορισμούς των στελεχών του δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού πράγμα που εμποδίζει την ανάπτυξη του πολιτικού πλουραλισμού και επομένως και την ενίσχυση της δημοκρατίας.
• Έλλειψη ελευθερίας στην έκφραση για την ανεξαρτησία των Μέσων ενημέρωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «θεωρεί λυπηρό» το ότι η Ρυθμιστική Αρχή ακόμη στερείται επαρκούς διοικητικής και τεχνικής ικανότητας, καθώς και συντακτικής ανεξαρτησίας, και ζητά την έγκριση νόμου για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
• Καλεί την κυβέρνηση «να ευθυγραμμίσει με τα διεθνή πρότυπα» τη νομοθεσία, που αφορά τις εκλογές, την ελευθερία οτυ συνέρχεσθαι, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της.
• Υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξασφαλισθούν τα δικαιώματα περιουσίας και ιδιοκτησίας των μειονοτικών ομάδων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Κυβέρνηση Σαλί Μπερίσα την «αντικειμενική και διάφανη» επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής, σε συμφωνία προς τα διεθνώς ανεγνωρισμένα πρότυπα και επισημαίνει τη σημασία του σεβασμού της αρχής του αυτοπροσδιορισμού. 
Ζητά επίσης την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και για την ισότητα των φύλων, για τα δικαιώματα των παιδιών, για τα δικαιώματα των κοινωνικώς ευπαθών ατόμων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου