Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

Επέτειος μάχης Κονίτσης: Oργή από τον Μητροπολίτη Ανδρέα για το κόψιμο των συντάξεων του ΟΓΑ στους Βορειοηπειρώτες

 



Τελέστηκε τὴν Κυριακὴ 13/01/2013 τὸ καθιερωμένο μνημόσυνο εἰς μνήμην τῶν πεσόντων στρατιωτῶν κατὰ τὴν Μάχη τῆς Κονίτσης τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1947. Προηγήθηκε ἀρχιερατικὴ θεία λειτουργία στὸν Μητροπολιτικὸ ναὸ Ἁγίου Νικολάου ἐνῶ μετὰ τὸ μνημόσυνο ἀκολούθησαν ὁμιλίες ἀπὸ τὸν Ταξίαρχο Ν.Δημητρίου, ποὺ ἔζησε τὰ δραματικὰ γεγονότα τῆς μάχης καὶ τοῦ  Μητροπολίτη Κονίτσης Ἀνδρέας, ποὺ μὲ τὴν δυναμικότητα ποὺ τὸν χαρακτηρίζει, ἀναφέρθηκε σὲ σειρὰ ζητημάτων τῆς ἐπικαιρότητας. 


 Ὁ σεπτὸς ἱεράρχης  τόνισε ἰδιαίτερα τὴν συντονισμένη προσπάθεια κυρίως ὁρισμένων ἀριστερῶν κύκλων ἐναντίον τῆς ἑλληνορθόδοξης παιδείας στὰ σχολεῖα, μὲ αἰτήματα ὅπως τὴν ἀφαίρεση τῶν ἱερῶν εἰκόνων, τὴν ἀλλοίωση τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτήρα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ

τὴν μετατροπή του σὲ θρησκειολογικὸ καὶ οἰκουμενιστικό. Γενικότερα διαπίστωσε τὴν γενικότερη πολεμικὴ ποὺ δέχεται ἡ Ἐκκλησία μέσω συκοφαντιῶν καὶ κάθε ἄλλου μέσου, τὴν ὥρα μάλιστα ποὺ διενεργεῖ τεράστιο φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο. 

 Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μὴν ἀναφερθεῖ στὴν ραγδαία ἐρήμωση τῆς ἀκριτικῆς του ἐπαρχίας μὲ τὸ κλείσιμο ὑπηρεσιῶν καὶ μὲ τὴν ταυτόχρονη ἀποδυνάμωση τῆς ἀστυνομικῆς φύλαξης στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἀλβανία, γεγονὸς ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἀνεμπόδιστη διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικῶν. Ἐπεσήμανε ἐπίσης τὸν μεγάλο διχασμὸ ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς πολιτικὲς ἡγεσίες ποὺ ἐκπροσωποῦν τὸν βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό, μὲ συνυπαιτιότητα βεβαια τῶν κομμάτων ποὺ κυβέρνησαν τὴν Ἑλλάδα τὰ τελευταία χρόνια, τὴν ἴδια στιγμή ποὺ ὁ ἀλυτρωτισμὸς τῶν Ἀλβανῶν βρίσκεται σὲ ἔξαρση. Ἐξέφρασε παράλληλα τὴν ὀργή του γιὰ τὸ κόψιμο τῶν συντάξεων τοῦ ΟΓΑ γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ποὺ δὲν διαμένουν μόνιμα στὴν Ἑλλάδα χαρακτηρίζοντας τὴν ἐνέργεια αὐτὴ τῶν κυβερνώντων ὡς ἐγκληματική. 

 Τέλος ἔκλεισε τὴν σύντομη ὁμιλία τοῦ τονίζοντας ὅτι ὅσο μπορεῖ θὰ φωνάζει πρὸς κάθε κατεύθυνση γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς πίστης καὶ τῆς πατρίδας, καλώντας τοὺς πιστοὺς νὰ διατηροῦν ἀνδρεῖο φρόνημα ὅσο δύσκολες κι ἂν εἶναι οἱ συνθῆκες γύρω τους.


Μετὰ τὸ πέρας τῶν ὁμιλιῶν ἀκολούθησε πορεία πρὸς τὸ ἡρώο τῶν πεσόντων στρατιωτῶν στὸ κοιμητήριο τῆς Κόνιτσας, ὅπου τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση καὶ πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων.





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου