Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

«Γενοκτονία» της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΠΡΟΣ: Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο
ΚΟΙΝ: Ὑπουργεῖο Παιδείας 

Στὸ καινούριο βιβλίο Γεωγραφίας τῆς Ἐ΄ Δημοτικοῦ μὲ τίτλο «Μαθαίνω γιὰ τὴν Ἑλλάδα» ὑπάρχει ξεχωριστὴ ἑνότητα μὲ θέμα: «Ἑλληνισμὸς ἐκτὸς τῶν συνόρων». Ἐκεῖ ἀφιερώνονται δύο κεφάλαια γιὰ τὴν Κύπρο, ἀκολουθεῖ τὸ κεφάλαιο μὲ τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς τῆς διασπορᾶς» καὶ τὸ βιβλίο τελειώνει μὲ τὸ κεφάλαιο «Τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο στὶς ἀρχαῖες ἑλληνικὲς ἑστίες». Οἱ ἀναφορὲς ξεκινοῦν μὲ τὴ διασπορὰ τῆς Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας, Εὐρώπης, Ἀφρικῆς. Συνοδεύονται μὲ κείμενα καὶ χάρτες ὅπου κατόπιν βρίσκουμε τὴν Ἀλεξάνδρεια, τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Ἀμάσεια, τὴν Κάτω Ἰταλία, τὸ Γκαρνὶ Ἀρμενίας, τὴν Ἔφεσο. Στὸ τεῦχος τῶν ἐργασιῶν ὑπάρχει ἐργασία μὲ θέμα «Ἑστίες Ἑλληνισμοῦ στὴ Μαύρη Θάλασσα».
Δὲ γίνεται ἡ παραμικρὴ ἀναφορὰ στὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμὸ καὶ στὴν Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα τῆς Ἀλβανίας! Ἐκτὸς ἂν τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο θεωρεῖ ὅτι ἡ Βόρειος Ἤπειρος βρίσκεται σὲ ἄλλο πλανήτη ὅποτε θὰ διδαχθεῖ στὸ μάθημα τῆς Ἀστρονομίας.

Ἡ ἀποσιώπηση αὐτὴ εἶναι:

-Ἀντιεπιστημονική, ἐπειδὴ παραλείπει νὰ ἀναφερθεῖ στὴ μοναδικὴ διεθνῶς ἀναγνωρισμένη Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα, μία ἀνάσα ἀπὸ τὰ σύνορα, μὲ πλούσια ἱστορία καὶ δυναμικὸ ἑκατοντάδων χιλιάδων.

-Ἀντιπαιδαγωγική, ἐπειδὴ ἀρνεῖται τὴν ταυτότητα τῶν χιλιάδων Βορειοηπειρωτῶν μαθητῶν ποὺ φοιτοῦν στὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας, εἴτε εἶναι παιδιὰ τῶν 150.000 μὲ Δελτίο Ὁμογενοῦς, εἴτε ἀπόγονοι αὐτῶν ποὺ κατέφυγαν παλαιότερα στὴ «μητέρα» πατρίδα καὶ ἔχουν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα.

-Ἀήθης, ἐπειδὴ φέρεται μὲ ἀγνωμοσύνη στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν ποὺ στήριξαν ἰδιαίτερα τὰ μορφωτικὰ ἱδρύματα καὶ τὴν Παιδεία.

-Ὑποκριτική, ἐπειδὴ ἡ μορφὴ τοῦ Πύρρου Δήμα ἢ τὰ ὀνόματα τῶν πόλεων τῆς Βορείου Ἠπείρου ποὺ ἐκτυλίχθηκαν οἱ μάχες τοῦ ἔπους τοῦ 1940-41 ὑπάρχουν ἀναπόφευκτα σὲ βιβλία ἄλλων μαθημάτων, ἀλλὰ τὸ κατεξοχὴν εἰδικὸ μάθημα ἀπαξιεῖ νὰ ἀσχοληθεῖ.

-Ἐπικίνδυνη, ἐπειδὴ ἐπιβραβεύει τὴν πολιτικὴ «γενοκτονίας χαμηλῆς ἔντασης» κύκλων τῆς Ἀλβανίας ποὺ ταυτόχρονα στὰ σχολικά τους βιβλία διδάσκουν ὅτι 8 νομοὶ τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἀλβανικοί (!), δυναμιτίζοντας τὴν εἰρήνη στὴν περιοχή. 

-Ἀναχρονιστική, ἐπειδὴ ἀκολουθεῖ τὴν τακτικὴ ἀπόκρυψης «ἐνοχλητικῶν» θεμάτων ποὺ ἀκολουθήθηκε σὲ πρόσφατες σκοτεινὲς δεκαετίες. Χάρη στοὺς ἀγῶνες τῶν πολιτικῶν κρατουμένων, τοῦ Σεβαστιανοῦ καὶ τῶν φυλακισθέντων τῆς «Ὁμόνοιας», οἱ Βορειοηπειρῶτες χαίρουν τῆς ἐκτίμησης ὅλου τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἴτε ἀγορεύουν στὴ Βουλὴ τῶν Ἐφήβων, εἴτε ἀγωνίζονται ὡς ἀθλητὲς μὲ τὴ γαλανόλευκη στὸ στῆθος.

-Ἀντιευρωπαϊκή, ἐπειδὴ ἀγνοεῖ τὴ βασικὴ ἀρχὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς πολυμορφίας τῆς Εὐρώπης.

-Ἀντισυνταγματική, ἀφοῦ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο διεκδικεῖ γιὰ τὸν ἑαυτὸ του τὴ χάραξη ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ μάλιστα ἀντίθετή τῆς ἐπίσημης. Πάγια θέση τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων εἶναι ἡ προστασία τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας τῆς Ἀλβανίας, ὅπως τονίστηκε  καὶ πρὶν μερικοὺς μῆνες μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ Χειμαρριώτη Ἀριστοτέλη Γκούμα ἀπὸ φανατικοὺς ἐπειδὴ μιλοῦσε ἑλληνικά.

Καλεῖται λοιπὸν τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐντὸς τῶν ἑπόμενων ἑβδομάδων νὰ ἀναθέσει τὴ σύνταξη τοῦ κεφαλαίου «Βόρειος Ἤπειρος: Ἡ Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα τῆς Ἀλβανίας» καὶ νὰ τὸ ἀποστείλει στὰ σχολεῖα συμπληρώνοντας τὸ κατὰ τὰ ἄλλα ἐξαιρετικὸ βιβλίο.

Ἡ ἀνάγκη αὐτὴ καθίσταται δραματικὴ ἂν σκεφτοῦμε ὅτι τὴν ἄνοιξη τοῦ 2011, οἱ Βορειοηπειρῶτες μαθητὲς μὲ τὶς οἰκογένειές τους θὰ πᾶνε στὸν τόπο τους γιὰ νὰ ἀπογραφοῦν γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Θὰ ἀνοίξουν πάλι τὰ σπίτια τους, τὶς ἐκκλησιές τους, θὰ προσκυνήσουν στὰ κοιμητήρια τους. Καὶ θὰ γράψουν σὲ ἕνα μικρὸ κουτάκι στὸ χαρτὶ «Ἕλληνας» γιὰ νὰ συνεχίσουν μία ἱστορία χιλιάδων χρόνων καὶ νὰ διεκδικήσουν ἕνα σύγχρονο αὐτόνομο ρόλο γέφυρας εἰρήνης μεταξὺ τῶν λαῶν. Ἀξίζει νὰ τοὺς ὑποστηρίξουμε.


Δημήτριος Πέτκος - Ἐκπαιδευτικός.

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

3 σχόλια:

 1. ακομα ακομα βλεπω οτι στο κειμενο δεν δειχνει να γινεται αναφορα στον Ελληνισμο του Ποντου, θα συμφωνησω με το σχολιασμο. θελω να ρωτησω κατι ολους τους Βορειοηπειρωτες που θα διαβασουν το κειμενο...οταν σας ρωτουν οι ανθρωποι που καθημερινα γνωριζετε 'απο που ειστε', τι απαντατε?

  Γιαννουλα Μωυσιαδη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Κα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ.Και ο λογος που δεν διευκρινιζουμε το βορειος ηπειρος καποιες φορες ,ειναι αφενως γιατι πιστευουμε οτι η ηπειρος ειναι μια και δεν πρεπει να διαιρειται και αφετερου γιατι οι αλβανοι εχουν "βιασει" τον ορο και το χρησιμοποιουν με ειρωνεια και απαξιωση,οι δε ελλαδιτες δεν δεχονται καν τον ελληνισμο της βορειου ηπειρου διοτι δεν τους διδαξε ,δυστυχως, ποτε κανεις ιστορια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αρχικα θα ηθελα να το κανω σαφως οτι το σχολιο μου δεν ειχε καμια προθεση προσβολης, γιατι προσλαμβανω καποια ειρωνια στο 'κα Γιαννουλα'.

  Εχω πολλους γνωστους και φιλους απο τη Βορειο Ηπειρο, εχω επισκεφτει καποια απο τα χωρια σας και ειμαι απο οικογενεια Ποντιων οποτε μου εχουν διδαξει απο πρωτο χερι να σεβομαι ανθρωπους- κεφάλαια του Ελληνισμου (Ποντιους, Μικρασιατες, Βορειοηπειρωτες- αρκει να σου πω οτι οταν ημουν μικρη και δεν ηξερα ιστορια, μυ ειχε πει καποια στιγμη ο πατερας μου οτι αν με ακουσει να πω Βορειοηπειρωτη 'Αλβανο', Ποντιο-Μικρασιατη 'Τουρκο', θα μου τσακισει τα κοκκαλα!!!). Οι περισσοτεροι απο τους γνωστυς και φιλους στους οποιους αναφερομαι παραπανω, οταν γνωριζοντας τους τούς ρώτησα απο που ειναι, στο 90% ειπαν απο την Αλβανια. Και οταν απαντουσα πως καταγομαστε απο κοντινα μερη (η δικη μου καταγωγη ειναι απο Γιαννενα) τοτε λεγαν οτι ειναι απο Βορειο Ηπειρο. Σε ολους λοιπον αυτους τους φιλους ελεγα οτι ειναι μεγα λαθος τους να λενε οτι ειναι απο την Αλβανια, γιατι δεν ειναι. μου απαντουσαν αυτο που λες και εσυ...οτι κανεις δεν δεχεται τον ορο 'Βορειος Ηπειρος'. Θεωρω λοιπον, και αυτη τη σκοπιμοτητα ειχε το αρχικο μου σχολιο οτι δεν φερετε κανενα μεριδιο ουτε να εκπαιδευσετε τους Ελλαδιτες πανω στην ιστορια του τοπου μας, ουτε ομως να μπαινετε μονοι σε μια εθνικη κατηγορια στην οποια ΔΕΝ ανηκετε (την αλβανικη). Ειναι χρεος του καθενος μας, των οικογενειων μας και των χαζοσχολειων μας να μας διδαξουν την ιστορια.

  Επειδη ξερω οτι ολοι ειστε περηφανοι για την καταγωγη σας και πολυ καλα κανετε, πρεπει με την οποια ευκαιρια να την υποστηριζετε, ασχετα με το πως θα ακουστει στους αλλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή