Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Εδώ και ένα χρόνο η Βοϊβοντίνα ξανά Αυτόνομη. Η Βόρειος Ήπειρος πότε;

του Δημήτρη Πέτκου
 
Ἡ Βοϊβοντίνα, ἡ πλούσια ἐπαρχία  τοῦ σερβικοῦ βορρᾶ, ἀνέκτησε ξανὰ - ἀπὸ τὶς 14 Δεκεμβρίου 2009 - τὴν αὐτονομία  της. Μία αὐτονομία ποὺ εἶχε ἄρει πρὶν ἀπὸ τρεῖς δεκαετίες  τὸ καθεστὼς Μιλόσεβιτς  ἐπανέρχεται πανηγυρικὰ μὲ τὴν ἐπικείμενη ἐπικύρωσή της ἀπὸ τὴ βουλὴ τῆς Σερβίας. Καθοριστικὸς ὁ ρόλος τῶν Οὔγγρων κατοίκων τῆς περιοχῆς ποὺ ἂν καὶ ἀποτελοῦν μόνο τὸ 11%  τοῦ πληθυσμοῦ στὴ Βοϊβοντίνα, μὲ τὸν ἀέρα τῆς εὐρωπαϊκῆς μητέρας πατρίδας Οὐγγαρίας δίπλα τους, δὲν ἐγκατέλειψαν τὰ ἐθνικά τους ὁράματα. Καὶ φυσικὰ ζήτησαν τὴν αὐτονομία ὡς προϋπόθεση γιὰ τὴ μελλοντικὴ ἔνταξη τῆς Σερβίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

Οἱ  ὁμοιότητες μὲ τὴν περίπτωση τῆς  Βορείου Ἠπείρου ἀρκετὲς καὶ  οἱ συγκρίσεις ἀπογοητευτικές. Μία καθαρὰ ἑλληνικὴ περιοχὴ μὲ ἱστορία χιλιάδων ἐτῶν, μὲ μία μαρτυρικὴ μειονότητα ἀναγνωρισμένη διεθνῶς, μὲ τὴ «μητέρα» Ἑλλάδα τὴ μόνη ἀνεπτυγμένη χώρα στὴν περιοχή, νὰ ἐκλιπαρεῖ γιὰ νὰ ἀνοίξει ἕνα σχολεῖο ἢ νὰ ἐκλέξει ἕναν ἢ δύο βουλευτές.

Ἐμεῖς προφασιζόμαστε ὅτι ἀφήσαμε καὶ αὐτὸ τὸ θέμα στὴν πανάκεια τῆς ἔνταξης ὅλων τῶν βαλκανικῶν κρατῶν στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Καὶ φυσικὰ τώρα ποὺ «ἀνακαλύφθηκε» καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα ὅπως οἱ «μεγιστάνες» Οὖγγροι καὶ οἱ Βαλκάνιοι γείτονές μας.

Ὁ χρόνος περνᾶ εἰς βάρος τοῦ  Ἑλληνισμοῦ. Στὴ Βόρειο Ἤπειρο ἡ  ἀλλοίωση τῆς πληθυσμιακῆς σύνθεσης καὶ ἡ ἁρπαγὴ τῶν ἑλληνικῶν  περιουσιῶν συνεχίζονται. Στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα, ἡ ψῆφος τῶν μεταναστῶν θὰ σβήσει καὶ τὶς τελευταῖες ἀναφορὲς πολιτικῶν παραγόντων καὶ μέσων ἐνημέρωσης στὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα. Ὄχι τόσο γιατί θὰ ἀναδειχθοῦν Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς ἢ πράκτορες ἄλλων δυνάμεων στὰ ἑλληνικὰ πράγματα, ἀλλὰ περισσότερο ἐπειδὴ γιὰ μερικὰ «ψηφαλάκια» ἔχουν διαπραχθεῖ μεγάλα ἐθνικὰ ἐγκλήματα ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς Ἕλληνες. Αὐτοδιοικητικοί τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας ἔδωσαν ἤδη τὰ πρῶτα δείγματα τοῦ ξαφνικοῦ ἔρωτα μὲ τὸν «ἀλβανικὸ λαό».
      
Τώρα  πιὰ ἡ εὐθύνη ἀνήκει στοὺς Βορειοηπειρῶτες. Ὅπως κάθε ἐθνικὴ μειονότητα σήμερα στὴν Εὐρώπη νὰ ζητήσουν τὰ δικαιώματά τους. Ἐπιτέλους νὰ μαζευτοῦν οἱ ὅποιοι ἐκλεγμένοι -σὲ ἐθνικὸ ἢ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο- ἐκπρόσωποί τους καὶ νὰ ἀπαιτήσουν τὴν Αὐτονομία στὰ ὅρια τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους ὡς μόνο μέσο γιὰ τὴ διασφάλιση τῶν δικαιωμάτων τους καὶ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Δὲν ἀπαιτεῖται οὔτε νὰ πάρουν τὰ ὄπλα, οὔτε νὰ ὑψώσουν γαλανόλευκες στὸ κέντρο τοῦ Ἀργυροκάστρου ὅπως οἱ πρόγονοί τους. Μία σαφὴς καὶ σοβαρὴ διακήρυξη, ἐνημέρωση τῶν ξένων κυβερνήσεων καὶ μία συνέντευξη τύπου ἀρκοῦν γιὰ τὸ ξεκίνημα.
     
 Ἡ πολυαναμενόμενη ἀπογραφὴ θὰ ἐνισχύει καὶ θὰ ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ ἐγχείρημα  τῆς Αὐτονομίας καὶ πιθανὸν  νὰ καθορίσει καὶ τὴ γεωγραφική της ἔκταση -πέρα ἀπὸ τὶς ἐπίσημα  ἀναγνωρισμένες ὡς μειονοτικὲς  περιοχές-. Σύμμαχοι οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης ποὺ ἀπὸ τὸ Βορρᾶ τῆς Ἱσπανίας καὶ τῆς Ἰταλίας μέχρι τὴ Σκανδιναβία θεωροῦν τὴν αὐτονομία αὐτονόητο δικαίωμα ἀλλὰ καὶ ἡ Ρωσία ποὺ ἀπὸ τὴ μία ἀντιτίθεται στὰ σχέδια τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μπορεῖ νὰ ἐπηρεάζει τοὺς νεοοθωμανοὺς «χωροφύλακες» τῆς περιοχῆς. Μονόδρομος ἡ ἀποδοχή της ἀπὸ τὴν Ἀλβανία ἂν θέλει ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἀνάσα στὰ βόρεια σύνορα γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

 Ὁ μεγαλύτερος κερδισμένος θὰ εἶναι  ὁ λαὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου -Ἕλληνες καὶ μὴ- ποὺ θὰ διατηρήσουν  τὸ χαρακτήρα τῆς περιοχῆς τους, τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἑλλάδα, τὸ σεβασμὸ τῶν περιουσιῶν τους καὶ τὴ διασφάλιση τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐημερίας, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὰ παιχνίδια ἀποσταθεροποίησης ποὺ ἐξελίσσονται στὴ γειτονιά μας.

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΒΗΜΑ Η Βοϊβοντίνα είναι μία αυτόνομη επαρχία της Σερβίας. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Χώρας, στην πεδιάδα της Παννονίας. Ο πληθυσμός της είναι λίγο περισσότερο από 2.031.000 κάτοικοι. Πρωτεύουσά της είναι το Νόβι Σαντ με πληθυσμό 373.000 κατοίκους. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας είναι η Σουμπότιτσα. Στην Βοϊβοντίνα ομιλούνται έξι συνολικά γλώσσες. Κυρίαρχη είναι η Σέρβική και δεύτερη είναι η Ουγγρική. Οι Ούγγροι είναι και η μεγαλύτερη εθνική μειονότητα της Βοϊβοντίνας.

Ονομασία

Το όνομα Βοϊβοντίνα στις Σλάβικες γλώσσες σημαίνει απλά Δουκάτο. Η Βοϊβοντίνα ονομαζόταν στο παρελθόν Σερβική Βοϊβοντίνα αλλά το πρόθεμα πλέον δεν χρησιμοποιείται.

Ιστορία

Η Βοϊβοντίνα, ήταν αρχικά τμήμα της Δακίας και οι κάτοικοί της ήταν Δάκες. Στην συνέχεια πέρασε στην κυριαρχία της Ρώμης. Μετά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η περιοχή της Βοϊβοδίνας πέρασε στον έλεγχο των διαδοχικών Ουγγρικών φύλων που εγκαταστάθηκαν στην κεντρική Ευρώπη, των Ούννων, των Γέπιδων και των Αβάρων. Μετά την κατάλυση του κράτους των Αβάρων από τους Φράγκους πέρασε στον έλεγχο των Φράγκων. Ακολούθησε η κυριαρχία των Σλάβικών φύλων, που είχαν εγκατασταθεί στα Βαλκάνια, όπως οι Κροάτες, οι Σέρβοι αλλά και οι Βούλγαροι. Τον 10ο αιώνα η περιοχή της Βοϊβοντίνας έγινε μέρος του μεγάλου βασιλείου της Ουγγαρίας, που δημιουργήθηκε στην κεντρική Ευρώπη στην έκταση του παλιού Χανάτου των Αβάρων. Για σύντομο διάστημα πέρασε στον έλεγχο των Βυζαντινών, στην συνέχεια πέρασε πάλι στους Ούγγρους και τελικά κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς τον 16ο αιώνα την περίοδο που σουλτάνος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής. Μετά τους Τούρκους έγινε μέρος της Αυτοκρατορίας της Αυστροουγγαρίας για να ενσωματωθεί τελικά στην ΓιουγκοσλαβίαΑ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. μετά την ήττα των Αυστριακών κατά τον

 

Γεωγραφία

Η Βοϊβοντίνα τοποθετείται στο βόρειο τμήμα του κράτους της Σερβίας και συνορεύει εκτός από την κεντρικη Σερβία, με την Ουγγαρία στα βόρεια, την Ρουμανία, στα ανατολικά, την Κροατία και την Βοσνία στα δυτικά. Διασχίζεται από τους μεγάλους ποταμούς, τον Δούναβη και την Τίσα.Οι ποταμοί αυτοί διαιρούν την Βοιβοντίνα σε τρεις περιφέρειες την Μπάσκα, την Μπανάτ και την Σύρμια. Η έκταση της Βοϊβοντίνας είναι 21.504 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

 

Δημογραφία

Η Βοϊβοντίνα κατοικείται από αρκετές εθνικές ομάδες. Κυρίαρχη εθνική ομάδα είναι οι Σέρβοι (74%), ενώ υπάρχει σημαντική μειονότητα Ούγγρων (περίπου το 14%) και μικρότερες μειονότητες άλλων πρώην Γιουγκοσλαβικών εθνοτήτων όπως Κροατών, Σλοβένων,Βόσνιων,Μαυροβουνιων αλλα και αλλων(Ρουμανοι,Σλοβακοι,Γερμανοι,Ρομ)
Κυρίαρχη γλώσσα είναι η Σέρβικη (περίπου 77%) και δεύτερη η Ουγγρική. Επίσης ένα μικρό ποσοστό το πληθυσμού μιλάει Σλοβακικά και Ρουμάνικα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό το πληθυσμού είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι με ποσοστό 78% ενώ ένα ποσοστό κοντά στο 20% είναι Χριστιανοι Καθολικοί (κυρίως οι πληθυσμοί Ουγγρικής και Κροατικής καταγωγής)

(Από τη Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια)

Κυβέρνηση της Αυτόνομης επαρχίας της Βοϊβοντίνας
http://www.vojvodina.gov.rs/

Τοποθεσία της χώρας στον κόσμοΣημαία Εθνόσημο
Σημαία της Βοϊβοντίνας Εθνόσημο της Βοϊβοντίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου