Σάββατο 2 Απριλίου 2011

Πρόθεση δημιουργίας Κοινοβουλίου Ελληνισμού Διασποράς

Διακήρυξη πρόθεσης δημιουργίας
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΕΠΕΙΔΗ,


- Η πατρίδα μας η Ελλάδα, περνά πάλι, μία πολύ κρίσιμη περίοδο.
- Ο Ελληνισμός της Διασποράς έχει αποσυντονιστεί και διαλυθεί οργανωτικά, γιά πολλούς λόγους και αιτίες, με βασική την λανθασμένη πολιτική της κάθε ελληνικής Κυβέρνησης, που αγνόησε προκλητικά τον απλό 'Ελληνα της Διασποράς, προσεγγίζοντας μόνο τους αποκαλούμενους ''επιφανείς'' και δημιουργώντας ελεγχόμενους-κατευθυνόμενους αυτοαποκαλούμενους ''ηγέτες'', κρατικοδίαιτους και μη, οι οποίοι αποδείχτηκαν, τελικά, επιζήμιοι γιά το σύνολο και το 'Εθνος, αλλά και τροχοπέδη στην ανάπτυξη-οργάνωση-εξέλιξη-πρόοδο του Ελληνισμού της Διασποράς.

- Η τεράστια δύναμη των Ελλήνων της Διασποράς ανά την υφήλιο, παραμένει μη ενεργή, μη οργανωμένη, αδυνατώντας να προσφέρει στο 'Εθνος σε πολλαπλούς τομείς, με βασικό την ορθή προβολή των διαχρονικών αξιών του Ελληνισμού στις χώρες που ζούν.

- Η κάθε ελληνική κυβέρνηση και το πολιτικό-κομματικό κατεστημένο της πατρίδας μας, εξήγαγαν τα άσχημα του ελληνικού πολιτικού βίου και στον Ελληνισμό της Διασποράς.

- Η ατιμωρησία, διαπλοκή, ασυλία, παραγραφή αδικημάτων των Ελλήνων πολιτικών και ο αυτοευτελισμός του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα, οδήγησαν την πατρίδα μας στην διεθνή απαξίωση και καταχρέωσή της.

- Τα παιδιά και τα εγγόνια μας δεν ασχολούνται με τα ελληνικά θέματα, έχουν ελλειπή μάθηση γιά τον ελληνικό πολιτισμό, λόγω της απαξίωσης και υποβάθμισης εκ των έσω, των συλλόγων και οργανώσεων των Ελλήνων της Διασποράς και της παθογένειας-εσωστρέφειας της Ελλάδας.


Γιά τους παραπάνω και άλλους λόγους,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ NA ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ,
- Την ίδρυση ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Κ.Ε.Δ.), με την συμμετοχή ελεύθερα εκλεγμένων, με ηλεκτρονική και επιστολική ψήφο σε τοπικό επίπεδο, Ελλήνων της Διασποράς, στις 5 Ηπείρους, που θα δρα εκτός Ελλάδας μόνο γιά τους 'Ελληνες της Διασποράς.

Τον ''Καταστατικό Χάρτη'' του Κοινοβούλιου, ότι πιό δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό έχει φιαχτεί -πιστεύουμε- ποτέ, θα δώσουμε γιά δημόσια διαβούλευση-συζήτηση, ηλεκτρονικά, στους 'Ελληνες της Διασποράς, σε 10 ημέρες από σήμερα (δηλ. στις 4 Απριλίου 2011).
Μετά την έγκρισή του, θα κληθούν ελεύθερα και δημοκρατικά οι 'Ελληνες της Διασποράς, να εκλέξουν και να εκλεγούν -σε τοπικό επίπεδο- γιά τις 111 συνολικά θέσεις -που θα κατανέμονται ανάλογα και πληθυσμιακά- του (παγκόσμιου) Κοινοβούλιου Ελληνισμού της Διασποράς. Θα βασίζεται δηλαδή, στην αντιπροσωπευτική, τοπική και ομοσπονδιακή, συνταγματική δομή των ΗΠΑ.
Οι σκοποί, η αποστολή και η λειτουργία του Κοινοβούλιου, θα αναφέρονται αναλυτικά στον προτεινόμενο ''Καταστατικό Χάρτη''.

ΗΠΑ, 25 Μαρτίου 2011
info@hellenes.info

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου