Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

Η προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης - Επίκαιρη όσο ποτέ

ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
 
Οι κάτωθι υπογράφοντες την αγωγή αυτή, εντόνως διαμαρτύρονται κατά των παραβιάσεων των Βασικών Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας στην Αλβανία, οι οποίες διαπράχθηκαν από το Κράτος της Αλβανίας και τις τοπικές αρχές της χώρας αυτής. 

Οι παραβιάσεις των Βασικών Ανθρώπινων Δικαιωμάτων συνοψίζονται ως εξής:

1. Εθνική και Θρησκευτική Ταυτότητα
Για έναν σχεδόν αιώνα τώρα, οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες στην Αλβανία έχουν υποστεί βίαιες κυβερνητικές προσπάθειες έτσι ώστε να αποβάλλουν την εθνική τους ταυτότητα, με μεθόδους όπως, εξαναγκασμένη εξορία, άρνηση εκπαίδευσης στη μητρική τους γλώσσα και Αλβανοποίηση των ονομάτων τους.

2. Ανυπαρξία μιας δίκαιης Απογραφής
Η απαίτηση για μια δίκαιη Απογραφή των μειονοτήτων στην Αλβανία, στις οποίες θα δίδεται το δικαίωμα για μια ελεύθερη και ολοκληρωμένη διακήρυξη των εθνικών και θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτή από την Αλβανική κυβέρνηση.  Για παράδειγμα, οι Έλληνες μερικών μόνο αναγνωρισμένων περιοχών της περιοχής της Βορείου Ηπείρου έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν την Ελληνική τους Εθνική Ταυτότητα και πουθενά αλλού στην Αλβανία.

3. Εκπαίδευση
Η πολιτική της εκπαίδευσης του Κράτους της Αλβανίας συνεχίζει να ακολουθεί την πρακτική των κυβερνήσεων της πρώην Κομμουνιστικής δικτατορίας, με το να επιτρέπει σχολεία με τάξεις στην ελληνική γλώσσα, μόνο σε στενά ορισμένες "μειονοτικές ζώνες".  Η Ελληνική γλώσσα δεν διδάσκεται σε κανένα άλλο δημόσιο σχολείο, σε πολλές περιοχές με μεγάλους Ελληνικούς πληθυσμούς, όπως η περιοχή της Χιμάρας.  Ακόμη όμως και στις περιοχές που επιτρέπεται η διδασκαλία της, αυτή γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου.  Επίσης, στις περιοχές όπου επιτρέπεται η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, οι μαθητές συχνά πρέπει να αποδεικνύουν ότι και οι δυο γονείς τους είναι Έλληνες, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, μια ενέργεια η οποία χαρακτηρίζεται από τον πολιτισμένο κόσμο ως άθλια διάκριση.  

4. Θρησκεία
Παρά τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις σε ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, οι Αλβανικές Αρχές δεν έχουν επιστρέψει ακόμη όλους τους ναούς, μοναστήρια, ιδιόκτητη γη, εικόνες, ιερά σκεύη και αρχεία, τα οποία είχαν όλα κατασχεθεί από την πρώην Κομμουνιστική κυβέρνηση από την Ορθόδοξη Εκκλησία.  Πολλοί θησαυροί οι οποίοι ανήκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, συνεχίζουν να σαπίζουν στις αποθήκες μουσείων, ενώ άλλοι έχουν πωληθεί στη μαύρη αγορά σε ευρωπαϊκές γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές.

5.  Πολιτικά Δικαιώματα
Η Αλβανική κυβέρνηση, διαμέσου της Πράξης Διοικητικής Αναδιάταξης του 1992-93, επαναδιευθέτησε διοικητικές περιοχές στο νότο της χώρας, με σκοπό να καταστείλει τη δύναμη των Ελλήνων και Ελλήνων-Βλάχων και να μειώσει την ισχύ της ψήφου και της εκπροσώπησής τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

6.  Δημόσιες Υπηρεσίες
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οι Αλβανικές κυβερνήσεις έχουν, συστηματικώς και αδιαλείπτως, κρατήσει τους Έλληνες μειονοτικούς μακριά από θέσεις ισχύος σε όλες τις μορφές της δημόσιας ζωής, κάτι πού ούτε οι Κομμουνιστές προσπάθησαν να κάνουν σε όλη τη μακρά διάρκεια της διακυβέρνησής τους.  Ως αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής της εθνικής εκκαθάρισης, υπάρχουν τόσο λίγοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας στο Στρατό και την Αστυνομία, τόσο λίγοι δικαστές στο σύστημα της δικαιοσύνης, πρέσβεις στην αλλοδαπή και διευθυντές σε ελεγχόμενα από το Κράτος Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο πρακτικά σημαίνει, σχεδόν ΜΗΔΕΝΙΚΗ εκπροσώπηση της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας στις δημόσιες υπηρεσίες.  Η παραπάνω πολιτική έχει ως αποτέλεσμα, τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας να νιώθουν αποξενωμένα, αδύναμα και τρωτά.

7.  Ασφάλεια
Η Αλβανική κυβέρνηση δεν κάνει παρά ελάχιστη προσπάθεια ώστε να προστατέψει την ζωή και την ιδιοκτησία των μειονοτικών της πολιτών.  Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας έχουν απαχθεί και ελευθερωθεί μόνο εφόσον πληρώθηκαν μεγάλα ποσά ως λύτρα στους απαγωγείς.  Οι αρχές της χώρας δεν έχουν ακόμη στείλει, ούτε έναν απαγωγέα στη δικαιοσύνη.  Επίσης, πολλές Ορθόδοξες εκκλησίες έχουν καεί και καταστραφεί, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν ότι δεν έβλεπαν.

8. Ιδιοκτησία γης
Μια έντονη εκστρατεία βρίσκεται σε ισχύ τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο πρόσφατα, έτσι ώστε να αλλάξει το καθεστώς ιδιοκτησίας σε περιοχές όπου τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας διαβιούν από τους ιστορικούς ακόμη χρόνους σε μεγάλους μάλιστα πληθυσμούς.   Παραδείγματα αποτελούν τα παρακάτω:
α) Η αρπαγή από τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες μεγάλων περιοχών βοσκοτόπων (περίπου 7,000 εκταρίων) στη Δερόπολη, το Βούρκο, το Λούκοβο, κλπ.
β) Η αρπαγή κτισμάτων από τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες σε πόλεις και κωμοπόλεις όπως οι Άγιοι Σαράντα και το Δέλβινο.

9. Κατανομή Οικονομικής Βοήθειας και Διανομή του Δημόσιου Κεφαλαίου
Οι περιοχές στις οποίες ζουν τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας λαμβάνουν ελάχιστα ποσοστά από την οικονομική βοήθεια η οποία δίδεται στην Αλβανία από το εξωτερικό για δημόσια έργα.  Οι περιοχές στις οποίες διαβούν τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας από τους ιστορικούς ακόμη χρόνους και σε σημαντικά μεγάλους μάλιστα πληθυσμούς, συνεισφέρουν στην οικονομική δύναμη της χώρας περισσότερο από κάθε άλλο μέρος με εξαίρεση μόνο την περιοχή της πρωτεύουσας Τιράνων.  Παρόλα αυτά όμως, λαμβάνουν την ελάχιστη αρωγή από την κυβέρνηση.

10.  Όσον αφορά το Συμβούλιο Τοπικής Συνεργασίας (πρώην Σύμφωνο Σταθερότητας)
Τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας έχουν αποκλεισθεί από τις διεργασίες του Συμφώνου Σταθερότητας στην νότια-ανατολική Ευρώπη, ως μια ιστορική ευκαιρία για τον συμβιβασμό και την ευτυχή διαβίωση όλων των λαών της περιοχής.  Κανένα έργο ανάπτυξης προτεινόμενο από την Αλβανική κυβέρνηση δεν έχει δοθεί στην ευρύτερη περιοχή όπου ιστορικά διαβιούν τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας σε σημαντικά μεγάλους πληθυσμούς.

11.  Εκπροσώπηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Τα ελεγχόμενα από το κράτος μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αλβανία, δεν προσφέρουν ούτε ένα απλό πρόγραμμα αφιερωμένο στην Ελληνική Εθνική Κοινότητα της χώρας και τον πολιτισμό της.  Αντιθέτως, επιτρέπουν προγράμματα τα οποία σκοπό έχουν τη δημιουργία υποψίας και περιφρόνησης για τα μέλη της κοινότητας.

Υπογράφοντας το έγγραφο αυτό, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι με σεβασμό απαιτούν από την Αλβανική κυβέρνηση τα παρακάτω:1. Όσον αφορά την Απογραφή
Να πραγματοποιηθεί Απογραφή στην οποία οι μειονότητες της Αλβανίας να έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν ελεύθερα τις εθνικές και θρησκευτικές τους ταυτότητες.  Μάλιστα, με ψήφιση νομοσχεδίου από την Αλβανική κυβέρνηση, θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι, ερωτήσεις με περιεχόμενο εθνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε στο ερωτηματολόγιο.  Ακόμη δε, θα πρέπει να δοθεί η άδεια στα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα ως ενάντιοι στο Κομμουνιστικό καθεστώς, να επιστρέψουν και επανακτήσουν την υπηκοότητά τους πριν την Απογραφή.  Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε η Απογραφή να πραγματοποιηθεί κάτω από διεθνή επίβλεψη έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία και δίκαιη εφαρμογή της. Τονίζεται ότι, μια τέτοια Απογραφή έχει επανειλημμένως ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

2. Όσον αφορά την Εκπαίδευση
Να αναγνωριστεί το δικαίωμα για τη διδασκαλία στην ελληνική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και παντού στην Αλβανία, αναλόγως της ζήτησης, χωρίς περιορισμό στο μέγεθος της τάξης, όπως επίσης και η ελευθερία της δημιουργίας ιδιωτικών σχολείων με την αρωγή των πολιτικών και νομοθετικών αρχών της χώρας.

3. Όσον αφορά την Θρησκεία
Όλοι οι ναοί, τα μοναστήρια, η ιδιόκτητη γη, οι εικόνες, τα ιερά σκεύη και αρχεία, τα οποία είχαν όλα κατασχεθεί από την πρώην Κομμουνιστική κυβέρνηση από την Ορθόδοξη Εκκλησία, να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη εκκλησία.

4. Όσον αφορά τα Πολιτικά Δικαιώματα
Η περιοχή στην οποία ιστορικά διαβιούν τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας και σε σημαντικά μεγάλους πληθυσμούς (γνωστή ως Βόρεια Ήπειρος) να αποτελεί μια διοικητική μονάδα, όπως ήταν πάντοτε ιστορικά.

5. Όσον αφορά Δημόσιες Υπηρεσίες
Ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο θα επιβεβαιώνει και θα εγγυάται ένα ικανοποιητικό βαθμό εκπροσώπησης των μελών της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας στο στρατό, την αστυνομία, το σύστημα δικαιοσύνης, όπως επίσης, και σε άλλες περιοχές κυβερνητικών και δημόσιων υπηρεσιών, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ενώ κατόπιν, θα εγγυάται επίσης ότι τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας, ως Αλβανοί υπήκοοι, θα απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών για την εξέλιξή τους σε όλες τις περιοχές των κυβερνητικών και δημόσιων υπηρεσιών.

6. Όσον αφορά την Ασφάλεια
Αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας όλων των μελών της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιδρυμάτων τα οποία σκοπό έχουν τη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού, και την υιοθεσία νομοθεσίας η οποία επισήμως να εφαρμόζει την πρόσληψη, σε ικανοποιητικό αριθμό, αστυνομικών υπαλλήλων, μελών της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας, οι οποίοι θα υπηρετούν στο νότο της χώρας (Βόρεια Ήπειρο).

7.  Όσον αφορά την Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας
Τη διακήρυξη της Ελληνικής ως επίσημης Γλώσσας στην Αλβανία, η οποία να χρησιμοποιείται σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Δικαστήρια στο νότο της χώρας (περιοχή Βορείου Ηπείρου), προσφέροντας την κατάλληλη εκπαίδευση στους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα υπηρετούν στην περιοχή, καθώς επίσης να εκτυπώνονται όλα τα επίσημα έγγραφα στην Ελληνική γλώσσα.

8. Όσον αφορά την Ιδιοκτησία Γης
Προστασία των δικαιωμάτων για την ιδιοκτησία γης σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας. Να εγγυηθεί την επιστροφή όλης της πραγματικής ιδιοκτησίας η οποία ανήκε σε μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας και η οποία αφαιρέθηκε χωρίς καμία νόμιμη δικαιολογία. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η έκταση 7,000 εκταρίων βοσκοτόπων από την περιοχή της Δερόπολης και του Βούρκου.  

9.  Όσον αφορά την Κατανομή της Οικονομικής Βοήθειας και την Διανομή των Δημόσιων Κεφαλαίων
Να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των δημόσιων κεφαλαίων το οποίο χορηγείται στο νότο της χώρας (Βόρεια Ήπειρο), και να συσχετιστεί με το μέγεθος της συνεισφοράς της περιοχής αυτής στο ετήσιο κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα λαμβάνοντας υπ' όψη τις συμβουλές των μελών της  Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας στην επιλογή των προγραμμάτων για χρηματοδότηση.

10.  Όσον αφορά το Συμβούλιο Τοπικής Συνεργασίας (πρώην Σύμφωνο Σταθερότητας)
Τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση του πρώτου Χάρτη Εκδημοκρατισμού και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για το Σύμφωνο Σταθερότητας της περιοχής της νότιο-ανατολικής Ευρώπης συμπεριλαμβάνοντας και την Ελληνική Εθνική Κοινότητα στη διεργασία του Συμφώνου

11.  Όσον αφορά την Εκπροσώπηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Να δημιουργήσει και να υποστηρίζει οικονομικά, προγράμματα ραδιοφώνου και τηλεοράσεως στην Ελληνική γλώσσα.

"Η προσφυγή αυτή αποτελεί έγγραφο καταγγελίας κατά του Αλβανικού Κράτους και των τοπικών του αρχών εξαιτίας Εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και / ή σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 7 (h) των Νόμων του Διεθνούς Δικαστηρίου Εγκλημάτων (International Criminal Court), καταθέτοντάς το στον Ενάγοντα (Εισαγγελέα) του παραπάνω Δικαστηρίου, του οποίου τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Χάγη της Ολλανδίας.
Επιπροσθέτως και αν υπάρξει ανάγκη, το έγγραφο αυτό θα σταλεί σε όλες τις Αρχές οι οποίες ασχολούνται με το ζήτημα του σεβασμού των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και/ή των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως επίσης και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, περιλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμούς, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.
Εγώ, ο Φιλίπ Κλάις (Philippe Claeys), νομικός και μέλος του Δικηγορικού Σώματος των Βρυξελλών, του οποίου το γραφείο βρίσκεται στη διεύθυνση: 33 rue Lιon Cuissez, Βρυξέλλες, Βέλγιο, αναλαμβάνω να προχωρήσω την αγωγή όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω." 
 
- Ημερομηνία και κατάλογος ονοματεπωνύμων, εθνικότητας και υπηκοότητας ακολουθεί - 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, το email επικοινωνίας είναι epitrophprosfyghs@yahoo.gr

1 σχόλιο:

  1. Γρηγόρης Τσελεμέγκος7 Απριλίου 2011 στις 10:34 μ.μ.

    Πολύ καλά η προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο, ειναι απαραίτιτο μήπος και συμμορφωθούν λιγάκι. Για να αλλάξου τον τρόπο σκέψης αυτοί θελουν πολλά χρόνια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή