Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

Εφημερίδα "δημοκρατία": Ο διωγμός των Ελλήνων της Χειμάρρας από την αλβανική Ριβιέρα


Καταγγέλλουν µεθοδευµένο σχέδιο για την υφαρπαγή των περιουσιών τους προς όφελος µεγάλων συµφερόντων, µε απώτερο σκοπό την αλλοίωση της πληθυσµιακής εικόνας της περιοχής, όπου παραδοσιακά κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο.

Ρεπορτάζ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
(δημοκρατία 25/3/2011)

Επιχείρηση εκδίωξής τους από τις πατρογονικές τους εστίες καταγγέλλουν οι Ελληνες της Χειµάρρας της Βορείου Ηπείρου, δηλώνοντας µάρτυρες πρωτοφανούς προσπάθειας καταπάτησης των περιουσιών τους, προς όφελος µεγάλων συµφερόντων που λυµαίνονται την περιοχή. 

Οι οµογενείς της Χειµάρρας κάνουν λόγο για αλβανικές µεθοδεύσεις που στόχο έχουν την υφαρπαγή των περιουσιών τους, µε απώτερο σκοπό την αλλοίωση της πληθυσµιακής εικόνας της περιοχής, όπου παραδοσιακά κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο, και την επακόλουθη ανάδειξη της περιοχής σε τουριστικό πόλο έλξης. 

Σε µια προσπάθεια διασφάλισης των συµφερόντων τους, οι Ελληνες της Χειµάρρας ανακοίνωσαν την ίδρυση συλλόγου µε τηνεπωνυµία Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος Χειµαρριωτών και µε προσωρινή έδρα την Κόρινθο, ο οποίος θα συντονίζει στο εξής τις
κινήσεις των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της περιοχής.

«Μια δυσάρεστη αλλαγή συντελείται σιγά σιγά και µεθοδευµένα στον τόπο µας. Τίτλοι κυριότητας, και ιδιαίτερα παραθαλάσσιων κτισµάτων, δίνονται επιλεκτικά. Πλαστοί τίτλοι κυριότητας που προέκυψαν έπειτα από ψευδοµαρτυρίες γίνονται δεκτοί από τη δηµοτική αρχή χωρίς να ελεγχθούν καταγγελίες των πραγµατικών ιδιοκτητών που όλοι γνωρίζουµε και νέοι δρόµοι ανοίγονται, οι οποίοι όλως τυχαίως περνούν µέσα από ιδιοκτησίες όσων προβάλλουν µε υπερηφάνεια την ελληνική τους καταγωγή» δηλώνει στη «δηµοκρατία» ο πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου Μόντυ Κολίλας.

Με την επικράτηση του χοτζικού καθεστώτος στην Αλβανία, οι ελληνικές περιουσίες δηµεύτηκαν και κολεκτιβοποιήθηκαν.
Ακόµα και µετά την πτώση του κοµµουνιστικού καθεστώτος όµως, το 1991, οι εκτάσεις γης που είχαν δηµευθεί δεν αποδόθηκαν στους έως τότε νόµιµους δικαιούχους τους.

Το άλυτο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής αποτελεί µόνιµο αγκάθι στις σχέσεις της ελληνικής οµογένειας µε την αλβανική κυβέρνηση, δυναµιτίζοντας επικίνδυνα τη συµβίωση των Αλβανών και των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Χειµάρρας.

Οι ιδρυτές του συλλόγου, µάλιστα, κάνουν λόγο για µεθοδευµένη επιχείρηση εποικισµού και οριστικής εγκατάστασης στη Χειµάρρα Αλβανών από το βόρειο τµήµα της χώρας.
«Με την άδεια της δηµοτικής αρχής χτίζονται οκταώροφες και δεκαώροφες πολυκατοικίες, που διαθέτουν από σαράντα έως και εξήντα διαµερίσµατα η καθεµία. Το εύλογο ερώτηµα που γεννάται, λοιπόν, είναι ποιοι θα µείνουν εκεί µέσα, δεδοµένου ότι εµείς µένουµε στα δικά µας σπίτια.
Οι δικές µας βάσιµες υποψίες είναι ότι προορίζονται για την εγκατάσταση Αλβανών από το βόρειο τµήµα της χώρας, µε σκοπό να υπονοµεύσουν την ελληνική πλειονότητα που αγγίζει το 90% στην περιοχή» ανέφερε ο κ. Κολίλας.

∆εδοµένου ότι η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, ώστε ορισµένοι να τη χαρακτηρίζουν «αλβανική Ριβιέρα», οι Χειµαρριώτες αγωνιούν διπλά όχι µόνο για την καταπάτηση των περιουσιακών  δικαιωµάτων τους, αλλά και για το έντονο τουριστικό «χρώµα» που επιχειρείται να δοθεί στην περιοχή.

Ξενοδοχεία

«Ισχυρός ξενοδοχειακός όµιλος έχει εκφράσει επιθυµία να δραστηριοποιηθεί στη Χειµάρρα, οικοδοµώντας µεγάλο ξενοδοχείο και καζίνο. Εµείς αντιδρούµε στη δίχως κριτήρια εµπορική εκµετάλλευση του τόπου µας, που θα αλλοιώσει ανεπανόρθωτα το φυσικό τοπίο, καθώς και την ιστορική και πολιτισµική ταυτότητα του τόπου µας» τονίζει ο κ. Κολίλας.

Επιχειρώντας να προλάβουν παρερµηνείες, οι ιδρυτές του συλλόγου διευκρινίζουν ότι η σύστασή του δεν στοχεύει στην αντιπαράθεση µε υφιστάµενες ενώσεις Χειµαρριωτών, αντιθέτως θα επιδιώξει τη συνεργασία µε τον ∆ήµο Χειµάρρας και την ένωση αυτόχθονων ιδιοκτητών, µε σκοπό τη διάσωση της πολιτιστικής τους ταυτότητας και την προάσπιση των περιουσιών τους.
Ο Μόντυ Κολίλας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο προσφυγής σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς που, όπως αναφέρει, «έχουν ήδη σοβαρές αµφιβολίες για το εάν το αλβανικό κράτος χειρίζεται µε δικαιοσύνη το ζήτηµα της απόδοσης των περιουσιών στους φυσικούς δικαιούχους τους».

Η ταυτότητα της παραλιακής πόλης 

Η Χειµάρρα είναι η πρωτεύουσα της περιοχής, που εκτείνεται στους παράλιους πρόποδες των Ακροκεραύνειων Ορέων, στο νότιο τµήµα της Αλβανίας, και βρέχεται νοτιοδυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος.
Η Χειµάρρα περιλαµβάνει πολλά όµορφα χωριά, όπως η Παλάσα, οι ∆ρυµάδες, το Βουνό, το Πύλιουρι, το Κηπαρό και το Κούδεσι.
Το όνοµα της περιοχής οφείλεται στην ονοµασία του παλιού κάστρου της, που κάποτε περιέκλειε περί τα σαράντα χωριά.

Τα παραλιακά Σπήλια αποτελούν το σύγχρονο εµπορικό και τουριστικό κέντρο, αλλά τόσο το Ποτάµι όσο και το Λιβάδι συγκεντρώνουν υψηλή τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούςµήνες εξαιτίας τωνπανέµορφων παραλιών τους, απέναντι από τα Επτάνησα.
Λίγα µόλις ναυτικά µίλια χωρίζουν µάλιστα το χωριό ∆ρυµάδες από τα τρία πανέµορφα νησάκια της Κέρκυρας, την Ερεικούσσα, τους Οθωνούς και το Μαθράκι. Σε µικρή απόσταση από τα Σπήλια εκτείνεται η περίφηµη αµµώδης παραλιακή λωρίδα Λάµανι.

Με την πτώση της Τουρκοκρατίας οι Χειµαρριώτες κατάφεραν να διατηρήσουν την τοπική τους αυτονοµία, ως το 1921, οπότε και προσαρτήθηκαν στο αλβανικό κράτος, καταρτίζοντας συµφωνία που όριζε την απρόσκοπτη λειτουργία των ελληνικών σχολείων, µε παράλληλη χρήση ελληνικής και αλβανικής, και την αναγνώριση διοικητικών και φορολογικών προνοµίων.

Με την επικράτηση του χοτζικού καθεστώτος, οι περιουσίες των Ελλήνων δηµεύτηκαν και πολλοί συνελήφθησαν από την κρατική ασφάλεια κατηγορούµενοι ως «µοναρχοφασίστες Ελληνες».

Σήµερα, είκοσι χρόνια µετά την πτώση του κοµµουνιστικού καθεστώτος, το αλβανικό κράτος αρνείται να επιστρέψει τις δηµευµένες περιουσίες στους νόµιµους κατόχους της, καθώς και να αναγνωρίσει και το δικαίωµα των Χειµαρριωτών να αυτοπροσδιορίζονται.


Οι εθνικιστικές εξαρσείς και η δολοφονία του Γκούμα

ΟΙ ΠΡΟΣΤΡΙΒΕΣ και οι διαπληκτισµοί, που συχνά καταλήγουν σε βίαιες συγκρούσεις εθνικιστικού χαρακτήρα, αποτελούν καθηµερινότητα στις σχέσεις µεταξύ των Αλβανών και των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Χειµάρρας, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσµού στην περιοχή.

Οπως καταγγέλλουν οι οµογενείς, οι απειλές που δέχονται οι ίδιοι αλλά και οι απροκάλυπτες καταπατήσεις των περιουσιών τους κλιµακώνουν το ανθελληνικό αίσθηµα δηµιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση σοβινιστικών συµπεριφορών.

Τραγικό αποκορύφωµα υπήρξε η δολοφονία του 37χρονου Αριστοτέλη Γκούµα τονπερασµένο Αύγουστο από οµάδα νεαρών Αλβανών, οι οποίοι τον χτύπησαν και τον παρέσυραν µε το αυτοκίνητό τους.
Μεταξύ τους είχε προηγηθεί λογοµαχία µε αφορµή τη δηµόσια χρήση της ελληνικής γλώσσας. Μετά την αποτρόπαια δολοφονία, οι Χειµαρριώτες απέκλεισαν τον οδικό άξονα που συνδέει τη Χειµάρρα µε την Αυλώνα και τους Αγίους Σαράντα, σε ένδειξη διαµαρτυρίας για το χτύπηµα τυφλής βίας αλλά και για την υποβάθµιση του θέµατος από τα αλβανικά µέσα ενηµέρωσης σε τροχαίο δυστύχηµα.
Ο φερόµενος ως δράστης τελικά παραδόθηκε στις αστυνοµικές αρχές, έπειτα από την επικήρυξή του από την αλβανική κυβέρνηση.

Ενδεικτικό του τεταµένου κλίµατος που επικρατεί είναι και το γεγονός ότι εναντίον του µειονοτικού δηµάρχου της περιοχής κυρίου Βασίλειου Μπολάνου εκκρεµούν δύο δίκες, ενώ πέντε µέλη της ελληνικής µειονότητας έχουν καταδικαστεί γιατί κρατούσαν την ελληνική σηµαία διαµαρτυρόµενοι για τις παρατυπίες των εκλογών του 2003.

«Σήκωσα την ελληνική σηµαία και αυτό θεωρήθηκε προσβολή των αλβανικών συµβόλων» αναφέρει στη «δηµοκρατία» ο κ. Βαγγέλης Κολίλας, ένας από τους πέντε καταδικασθέντες από την αλβανική ∆ικαιοσύνη.
«Εµείς όµως δεν κάψαµε την αλβανική σηµαία ούτε προσβάλαµε κάποιο από τα σύµβολά τους. Παρ' όλα αυτά, η απόφαση του δικαστηρίου µάς στερεί τα σπίτια µας και τις οικογένειές µας, αφού δεν µπορούµε να επιστρέψουµε πια στη Χειµάρρα. Αν εκτίσουµε την ποινή µας στις αλβανικές φυλακές, το σίγουρο είναι ότι δεν θα βγούµε ζωντανοί από εκεί μέσα» υποστηρίζει ο κ. Κολίλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου