Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Προτεινόμενος ''Καταστατικός Χάρτης'' του ''Κοινοβούλιου Ελληνισμού Διασποράς'', ως βάση διάλογου-προτάσεων για την τελική κατάρτισή του

Σε συνέχεια του άρθρου
http://toorama.blogspot.com/2011/04/blog-post_02.html


ΟΝΟΜΑ - ΕΔΡΑ

- Συστήνεται ΜΗ κερδοσκοπική Οργάνωση-Εταιρία, με τον τίτλο ''Κοινοβούλιο Ελληνισμού Διασποράς''.
- Ως έδρα της, προτείνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επειδή αριθμητικά στην χώρα αυτή ζει η πλειοψηφία των Ελλήνων εκτός Ελλάδας.
- Ιδρυτές του Κοινοβούλιου θεωρούνται όλοι οι 'Ελληνες που ζουν εκτός (κράτους-χώρας) Ελλάδας και απαρτίζουν το 'Εθνος των Ελλήνων.
- Το Κοινοβούλιο και τα όργανά του, χρησιμοποιούν την σύγχρονη τεχνολογία γιά την λειτουργία και άμεση επαφή τους.

ΣΚΟΠΟΙ


1- Η ουσιαστική συσπείρωση, συνένωση, επικοινωνία, συνεργασία των απανταχού Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής πολιτών των χωρών στις οποίες διαμένουν, με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (ιντερνέτ κ.ά.).

2- Η ουσιαστική δημοκρατική αντιπροσώπευσή τους, χωρίς στεγανά και εξαρτήσεις στο (αντιπροσωπευτικό) Κοινοβούλιό τους.

3- Η προβολή του ελληνικού 'Εθνους στις χώρες διαμονής τους. (Οι τρόποι και στόχοι θα αναλυθούν μελλοντικά).

4- Η κινητοποίησή τους γιά βασικά ζητήματα που άπτονται του ελληνικού 'Εθνους.

5- Η ουσιαστική απεξάρτηση του Ελληνισμού Διασποράς από το καταστροφικό πολιτικό-κομματικό κατεστημένο της Ελλάδας.

6- Η δημιουργία Κέντρων ή ημιαυτόνομων Οργανώσεων γιά την προώθηση του ελληνικού πνεύματος, πολιτισμού και ότι αυτά συνεπάγονται, στον σύγχρονο πολιτισμό.


ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


1- Μέλη των περιφερειών γίνονται 'Ελληνες που ζούν εκτός Ελλάδας ή τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους (με την προϋπόθεση ότι ένας εκ των γονέων τους ή ένας από τους γονείς των γονέων τους, είναι ή ήταν ελληνικής καταγωγής, δηλ. και 'Ελληνας υπήκοος, με ιθαγένεια ελληνική)

2- Στο Κοινοβούλιο, αντιπροσωπεύονται αναλογικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις πέντε Ηπείρους (Αφρική, Αμερική, Ασία, Ευρώπη, Ωκεανία). Κάθε μέλος πληρώνει 5 δολάρια (τον χρόνο) γιά τις ανάγκες των Περιφερειών και του Κοινοβούλιου. Οι Περιφέρειες, λειτουργούν ημιαυτόνομα και σε αυτές αντιπροσωπεύονται τα μέλη των χωρών-μελών της κάθε Περιφέρειας. Οι χώρες-μέλη των Περιφερειών καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους αυτόνομα, αλλά χωρίς παρέκλιση από θεμελιώδη άρθρα αυτού του Χάρτη, σε ότι αφορά θητείες, αντιπροσώπευση, λήψη αποφάσεων.

3- Ο αριθμός των άμισθων αντιπροσώπων-βουλευτών ορίζεται σε 111, αναλογικά με την πληθυσμιακή σύνθεση των Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής πολιτών στις 5 Ηπείρους.

4- 'Ολοι οι εκλεγμένοι βουλευτές (με εξαίρεση το τριμελές προεδρείο) εντάσσονται σε 8 Επιτροπές: Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, συνεργασίας Περιφερειών, Κοινωνικών θεμάτων, Εθνικών Θεμάτων, Νέας Γενιάς, Φιλελλήνων μη ελληνικής καταγωγής.

5- Οι εκλεγμένοι βουλευτές ατομικά, το Κοινοβούλιο συλλογικά και οι Επιτροπές του, τις πρώτες 3 ημέρες κάθε μήνα, αναρτούν στο διαδίκτυο υποχρεωτικά, αναλυτικό απολογισμό πεπραγμένων.

6- Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα Ιουνίου, με την μέθοδο της ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου μόνο, στις περιφέρειες.

7- Οι υποψήφιοι βουλευτές διατυπώνουν γραπτά την πρόθεση υποψηφιότητάς τους, με υπεύθυνη δήλωση, δύο μήνες (60 ημέρες) πριν τις εκλογές.

8- Οι εκλεγμένοι βουλευτές-αντιπρόσωποι κάθε ένα χρόνο, εκλέγουν το τριμελές προεδρείο που θα τους αντιπροσωπεύει γιά έναν χρόνο (μόνο), χωρίς δικαίωμα επανεκλογής στο μέλλον (στο προεδρείο).

9- Το τριμελές προεδρείο (πρόεδρος και δύο αναπληρωτές) εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο σε τυπικά και διαδικαστικά ζητήματα, χωρίς δικαίωμα δέσμευσης του Κοινοβούλιου με τρίτους, γιά ουσιώδη ζητήματα.

10- Ζητήματα ουσιώδη, τίθενται πάντα στην κρίση της βάσης δημόσια ανά τις περιφέρειες, η οποία αποφασίζει με ηλεκτρονική ψήφο. Οι αποφάσεις των μελών των Περιφερειών, που θεωρούνται δεσμευτικές, μεταφέρονται στο 111μελές Κοινοβούλιο γιά υλοποίηση.

11- Ζητήματα που τίθενται γιά απόφαση στο Κοινοβούλιο, τίθενται πρώτα στην κρίση των μελών, δηλ. της βάσης και οι εκπρόσωποι των μελών στο Κοινοβούλιο μεταφέρουν γραπτά μόνο, ως πρόταση την έκφραση της πλειοψηφίας της βάσης (όχι την δική τους προσωπική άποψη ή πρόταση). Καμία πρόταση δεν συζητείται στο Κοινοβούλιο, αν δεν έχει διατυπωθεί γραπτά από βουλευτή και αν δεν έχει υποβληθεί από την βάση και μόνο.

12- Η απόφαση των μελών (βάσης) είναι δεσμευτική (μη ανατρέψιμη), γιά το Κοινοβούλιο και τα εκλεγμένα μέλη του. Οι εκλεγμένοι βουλευτές θέτουν υποχρεωτικά στην βάση γιά επικύρωση προτάσεις ή πρόθεση ανάληψης δραστηριοτήτων. Οι εκλεγμένοι βουλευτές εκπροσωπούν μόνο την βάση -όχι τον εαυτόν του- και μεταφέρουν στο Κοινοβούλιο τις προτάσεις και αποφάσεις της.

13- Μέλος ή μέλη του Κοινοβούλιου που δεν υλοποιούν τις δεσμευτικές αποφάσεις της βάσης, απαλλάσσονται αυτόματα των καθηκόντων τους και δεν έχουν το δικαίωμα επανεκλογής στο μέλλον. Τις θέσεις τους καταλαμβάνουν οι πρώτοι επιλαχόντες στις εκλογές των αντίστοιχων περιφερειών.

14- Οι βουλευτές έχουν δικαίωμα επανεκλογής μόνο γιά μία ακόμα θητεία δύο χρόνων (γιά να αποφεύγονται στεγανά και κατεστημένα, που κατάστρεψαν τον οργανωμένο Ελληνισμό της Διασποράς).

15- Το Κοινοβούλιο και οι βουλευτές τους, δεν έχουν άμεση ή έμμεση σχέση οποιασδήποτε μορφής με την κυβέρνηση ή τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας (κυβερνώντα και μη). Απευθύνονται, σε ότι αφορά την Ελλάδα ή τα ζητήματά τους σε σχέση με την Ελλάδα, μόνο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον πρωθυπουργό, μαζί. Και αυτοί αν κρίνουν, πράττουν ανάλογα, διαβιβάζοντας τα σχετικά, εκεί που πρέπει.

16- Το Κοινοβούλιο δεν δέχεται χρηματικές χορηγίες από κυβερνήσεις οποιασδήποτε χώρας, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας. Δέχεται μόνο χορηγίες από μέλη και μη κερδοσκοπικές εταιρίες, που δεν ξεπερνούν τα 500 δολάρια ΗΠΑ τον χρόνο.

17- Μέλη του Κοινοβούλιου της Διασποράς, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη εθνικών Κοινοβουλίων χωρών.

Τα παραπάνω, θεωρούνται βασικά, δηλ. θεμελιώδη άρθρα οργάνωσης και λειτουργίας του ''Κοινοβούλιου''. Θα συμπληρωθούν και με δευτερεύοντα...
(4 Απριλίου 2011)

...............................................................................................................

Οι προτάσεις όλων είναι καλοδεχούμενες, όπως και ο διάλογος.
Προσωρινά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον έχοντα την ιδέα δημιουργίας του ''Κοινοβούλιου Ελλήνων της Διασποράς'', Μιχάλη Σέρβο στο email: info@hellenes.info.Eπίσης, αν θέλουν, μπορούν να στέλνουν τις απόψεις τους και στο kalami@kalami.net για δημοσιοποίηση- ανάρτηση, ώστε να γίνεται διάλογος.

1 σχόλιο:

  1. Οι Πωγωνήσιοι όπου πάνε μεγαλουργούν. Έτσι και ο καταγώμενος από τη Σωπική Πωγωνίου Μιχάλης Σέρβος, ο οποίος χρημάτισε και πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδία Αμερικής.
    Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή αξίζει προσοχής και υποστήριξης αφού στη μάνα Ελλάδα επιτρέπουν την ψήφο στους αλλογενείς μετανάστες μην αναγνωρίζοντας στους όπου γης Έλληνες αυτό το δικαίωμα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή