Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ανδρέας και ΣΦΕΒΑ καταδικάζουν τις αντιχριστιανικές ενέργειες στην Πρεμετή

Ἔντονη διαμαρτυρία Μητροπολίτου Ἀνδρέου γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα βεβηλώσεως Ἱ.Ναοῦ στὴν ΠρεμετήἘν Δελβινακίῳ τῇ 19ῃ Αὐγούστου 2013
 Ἀριθ. Πρωτ. 78  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες δηλώσεις:

            « Ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση προκαλεῖ ἡ βεβήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, στὴν Πρεμετή, ἀπὸ ἀλβανικοὺς ἐθνικιστικοὺς κύκλους.
            Ὅσοι πιστεύουν στὴν διατυμπανιζόμενη «ἑλληνοαλβανικὴ φιλία», ἄς γνωρίζουν, ὅτι στὶς 16 Αὐγούστου 2013 μιὰ ὁμάδα, κατ’ εὐφημισμὸν «δημοτικῶν ὑπαλλήλων», ἀπογύμνωσε τὸν ἐν λόγῳ Ἱερὸ Ναὸ ἀπὸ ἱερὰ σκεύη, εἰκόνες καὶ προσκυνητάρια, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν καμπάνα. Ἔτσι ὁ ἀνθελληνικὸς ἀλβανικὸς ἐθνικισμός, ποὺ συνεχῶς διογκώνεται μὲ τὴν ὑποκίνηση ἤ, ἔστω, τὴν ἀνοχὴ τῆς Κυβερνήσεως τῆς γείτονος, ἔδωσε μὲ πρωτοφανῆ θρασύτητα τὰ δείγματα τῆς γραφῆς του. Γιατὶ ὄχι μόνο ἅρπαξε τὰ ἱερὰ ἀντικείμενα τοῦ Ναοῦ, ἀλλὰ καὶ πρωταγωνίστησε σὲ σκηνὲς βίας καὶ ἀγριότητος εἰς βάρος τῶν κληρικῶν, ποὺ διακονοῦν ἐκεῖ.
            Ἀλλὰ ὁ σεβασμὸς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ προστασία τῶν Ναῶν, ὡς χώρων λατρείας, καὶ ἡ ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων τῶν χριστιανῶν εἶναι θεμελιώδη στοιχεῖα ἑνὸς κράτους δικαίου, ὅπως θέλει νὰ ἐμφανίζεται ἡ Ἀλβανία.

            Διαμαρτύρομαι ἐντόνως γι’ αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα. Καλεῖται ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, καὶ μάλιστα ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, νὰ ἐκφράσουν, χωρὶς ἀναβολή, τὴν ἀντίθεσή τους σὲ τέτοιες πρακτικές, ποὺ στρέφονται ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Βορειοηπειρωτῶν, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Γιατὶ ἡ Ἑλλάδα τοὺς Βορειοηπειρῶτες  τοὺς θεωρεῖ «σάρκα ἐκ τῆς σαρκός της καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων της».
            Ὁ νέος πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας κ. Ἔντι Ράμα ἄς ἀναλάβῃ τὶς εὐθῦνες του καὶ ἄς πατάξῃ τὴν τρομοκρατία εἰς βάρος τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπ’ ὅπου κι’ ἄν προέρχεται. Οἱ στιγμὲς εἶναι κρίσιμες καὶ δὲν ἐπιτρέπεται καμμιὰ ὀλιγωρία. Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἔχουν δικαιώματα κατωχυρωμένα μὲ διεθνεῖς συνθῆκες καί, συνεπῶς, ἡ Ἀλβανία δὲν πρέπει οὔτε νὰ τὰ περιφρονῇ οὔτε νὰ τὰ ὑπονομεύῃ. Γιατί, ἐπὶ τέλους, καὶ ἡ ἀνοχὴ ἔχει τὰ ὅριά της ».

( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ) 


Ανακοίνωση ΣΦΕΒΑ για τα γεγονότα της Πρεμετής

Μέ ἀποτροπιασμό καί ἀγανάκτηση τά μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ καταδικάζουμε τή βάρβαρη ἐπίθεση ἀλβανικῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων (γιατί περί αὐτοῦ πρόκειται) ἐνάντια  στήν ὀρθόδοξη κοινότητα  τῆς Πρεμετῆς ἀλλά καί κατά τοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου Ἀργυροκάστρου. Ἐκμεταλλευόμενες τό πολιτικό κενό ἐξουσίας  πού ὑπάρχει μέχρι τήν πλήρη ἀνάληψη καθηκόντων ἀπό τή νέα κυβέρνηση Ράμα, παρακρατικές ὁμάδες δείχνουν τό πραγματικό, ἀντιχριστιανικό καί ἀνθελληνικό τους πρόσωπο, ὑπό τήν πολιτική κάλυψη τόσο τοῦ ἀπερχόμενου πρωθυπουργοῦ  Μπερίσα ὅσο καί τοῦ προσφάτως ἐκλεγμένου Ράμα.

Ζητοῦμε ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά παρέμβει ἄμεσα καί ἀποτελεσματικά πρός τήν ἀλβανική πλευρά καί νά ἀπαιτήσει τόν πλήρη σεβασμό τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν ἀδελφῶν μας Βορειοηπειρωτῶν καί γενικότερα τῆς ὀρθόδοξης κοινότητας, ἡ ὁποία εἶναι ἕρμαιο τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ πού ἀρχίζει νά κυριαρχεῖ τά τελευταῖα χρόνια στήν Ἀλβανία ὑπό τήν καθοδήγηση τουρκικῶν καί ἀραβικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.

Τά τελευταῖα γεγονότα εἶναι καί ἕνα σαφές μήνυμα πρός τούς ἀδελφούς μας Βορειοηπειρῶτες. Κανένα ἀπό τά μεγάλα ἀλβανικά κόμματα δέν ἐνδιαφέρεται γιά τά συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἀλβανίας. Καθῆκον  τους εἶναι νά ἐγκαταλείψουν τίς πολιτικές συνεργασίες μαζί τους, οἱ ὁποῖες ὡς τώρα ΚΑΝΕΝΑ ἀποτέλεσμα δέν ἔφεραν ὑπέρ τῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνισμοῦ  καί νά ἀγωνιστοῦν ἑνωμένοι  καί ἀσυμβίβαστοι  γιά τά ἐθνικά τους δίκαια καί  τήν ἐπιβίωσή τους στή γῆ τῶν προγόνων τους.

    Τό ΔΣ τῆς ΣΦΕΒΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου