Τετάρτη 1 Μαΐου 2013

Άρθρα από το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας "Βορειοηπειρωτικό Βήμα"

ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ – ΒΑΝΔΑΛΟΙ


            Στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου  Ἰανουαρίου παρατηρήθηκε ἡ βίαιη ἀφαίρεση, μὲ πρωτόγονα μέσα, τοιχογραφιῶν ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ 1554, τοῦ γνωστοῦ ἁγιογράφου Ὀνουφρίου. Ὁ βανδαλισμὸς σημειώθηκε στὸν Ὀρθόδοξο Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στὴν περιοχὴ Γκίναρι τοῦ Ἐλβασάν.
            Τὸ γεγονὸς προκάλεσε ζωηρὲς ἀντιδράσεις. Ἐρευνητές, ἀρχαιολόγοι, ἄνθρωποι τῆς τέχνης καὶ τῶν γραμμάτων διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα γιὰ τὸν συγκεκριμένο βανδαλισμό, ποὺ ἔπληξε βάναυσα ἕνα ἀκόμη σπάνιο πολιτιστικὸ μνημεῖο τῆς ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς στὴν Ἀλβανία. Μάλιστα, στὶς 11 Ἰανουαρίου πραγματοποιήθηκε συγκέντωση διαμαρτυρίας μπροστὰ στὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τῆς γειτονικῆς Χώρας.
            Εἶναι φανερό, ὅτι οἱ ποικιλώνυμοι ἱερόσυλοι, ποὺ ἔχουν βάλει «στὸ μάτι» καὶ τὶς βυζαντινὲς ἀρχαιότητες στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου, πρέπει νὰ σταματήσουν τὸ ἀνόσιο ἔργο τους. Ἀνεξάρτητα δὲ ἀπὸ τὸ τὶ πράττουν οἱ ἀλβανικὲς ἀρχές, εἶναι ἀπαραίτητο καὶ ἐπεῖγον νὰ κινηθῇ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ πλευρά, προτοῦ θρηνήσουμε τὴν λεηλασία καὶ τὴν καταστροφὴ τῶν πολυτίμων θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. 


ΚΡΑΥΓΗ   ΑΓΩΝΙΑΣ

            Συνεχὴς εἶναι ἡ κραυγὴ τῆς ἀγωνίας ὅλων ὅσοι πονοῦν καὶ ἀγαποῦν τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Εἶναι ἡ ἀγωνία γιὰ τὴν διάσπαση, ποὺ συνεχίζεται μέσα, παρὰ τὶς ἐκκλήσεις γιὰ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία. Ἀφ’ ὅτου ἐκδηλώθηκε, καὶ μάλιστα ἔντονα, ὁ ἐπάρατος ἐθνικὸς διχασμός, ἡ Ἐφημερίδα μας δὲν ἐσταμάτησε, οὔτε στιγμή, ἀφ’ ἑνὸς  μὲν νὰ στηλιτεύῃ τὴν διαίρεση, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ συνιστᾷ καὶ νὰ παρακαλῇ τοὺς ἐκεῖ ἀδελφούς μας νὰ δώσουν τὰ χέρια καί, πρὸ παντός, νὰ ἑνώσουν τὶς καρδιές, ὥστε ἑνωμένοι νὰ μπορέσουν νὰ πετύχουν τὸ πιὸ καλὸ ἀποτέλεσμα. Θὰ ἔλεγε, μάλιστα, κανεὶς ὅτι ἦταν στ’ ἀλήθεια προφητικὸς ὁ λόγος τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ποὺ τὸν εἶχε διατυπώσει στὴν περίφημη διαθήκη του : «Ἰσχὺς ἐν τῆ ἑνώσει».
            Εἶναι χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ποὺ τονίζεται στὸ φύλλο τοῦ Φεβρουαρίου 2013, στὴν Ἐφημερίδα «ΤΟ  ΟΡΑΜΑ  ΤΟΥ   ΝΕΟΥ  ΑΙΩΝΑ», ὅτι «θὰ πρέπει νὰ ἀποφευχθεῖ αὐτὸ ποὺ συνέβηκε στὶς περασμένες δημοτικὲς ἐκλογές, ποὺ οἱ μισοὶ Ἕλληνες εἶχαν ἀντίπαλο τοὺς ἄλλους μισοὺς Ἕλληνες, μάλιστα καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ ἀλβανικῶν κομμάτων …!  Θὰ πρέπει νὰ ξεπεραστεῖ αὐτὴ ἡ ντροπὴ καὶ ἡ κατάντια μας».
            Ἐμεῖς προσυπογράφουμε αὐτὲς τὶς νουνεχεῖς σκέψεις. Οἱ ἀδελφοι Βορειοηπειρῶτες εἶναι καιρός, παραμερίζοντας τὶς ὅποιες ἀντιθέσεις τους, νὰ μονοιάσουν καὶ ν’ ἀγωνιστοῦν, ὥστε νὰ εἶναι δυνατοὶ στὸν δύσκολο ἀγῶνα ποὺ ἔχουν μπροστά τους. 


«ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ»  ΤΗΣ  ΑΛΒΑΝΙΑΣ.  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΝ ;

            Γράφτηκε σὲ ἡμερήσια ἐφημερίδα, ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὁ κύριος «αἱμοδότης» τῆς ἀλβανικῆς οἰκονομίας. Συγκεκριμένα, οἱ Ἑλληνικὲς ἐπενδύσεις, σὲ ποσοστὸ ποὺ κυμαίνεται ἀπὸ 26 ἕως 28% ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν ξένων ἐπενδυτῶν, δημιούργησαν χιλιάδες νέες θέσεις ἐργασίας στὴν Ἀλβανία. Ἐνδεικτικὸ δὲ τῆς οὐσιαστικῆς συμβολῆς τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν ἀλβανικὴ οἰκονομία, ἀποτελεῖ ἡ ἀναχώρηση, τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια, 180.000 Ἀλβανῶν, ποὺ ἐργάζονταν στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν πατρίδα τους, μεταφέροντας σ’ αὐτὴν καὶ τὶς οἰκονομίες τους, ποὺ θὰ ἀποτελέσουν τὰ ἐφόδια γιὰ νέες ἐπαγγελματικὲς δραστηριότητες ἐκεῖ.
            Ἡ ἄλλη, ὅμως, πλευρὰ δείχνει τὸ ἀνθελληνικὸ πρόσωπο τῆς Ἀλβανίας. Οἱ δηλώσεις τοῦ Μπερίσα γιὰ τὴν «Μεγάλη Ἀλβανία», ἡ ὑπόθαλψη τῶν κινητοποιήσεων τῶν ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων» κατά τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἐξαγωγὴ στὴν Χώρα μας τῆς ποικίλης ἐγκληματικότητος, ὅπως ναρκωτικὰ καὶ καλάσνικοφ, τὸ πλιάτσικο κυρίως στὶς παραμεθόριες περιοχὲς κ.ἄ., δείχνει πόσο μακριὰ βρίσκεται ἡ γειτονικὴ Χώρα ἀπὸ τοῦ νὰ καλλιεργῇ καλὲς καὶ οἰκοδομητικὲς σχέσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα.
            Βέβαια, ὅλα αὐτὰ μᾶς εἶναι γνωστά. Καὶ δὲν παύαμε νὰ τὰ καταγγέλλουμε, γιὰ χρόνια, ἀπὸ αὐτὴν ἐδῶ, τὴν μικρὴ μὲν ἀλλὰ ἰδιαίτερα μαχητικὴ, ἐφημερίδα. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι δύο πράγματα συμβαίνουν γιὰ τὸ προκλητικὸ ξεσάλωμα τῆς γείτονος : Ἤ ὅτι ἔχει κάποιες ἰσχυρὲς πλᾶτες, ἴσως πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ὅπως ψιθυρίζεται, ἤ ἡ Ἑλλάδα ἀπασχολημένη μὲ τὰ οἰκονομικά, ἔχει ἐγκαταλείψει τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ποὺ δὲν θέλουμε νὰ τὸ πιστεύουμε. Ὁ χρόνος θὰ δείξῃ.


ΥΠΑΡΧΕΙ   «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ»  ΓΛΩΣΣΑ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ;


            Ἄν δὲν τὸ γνωρίζετε, φαίνεται πὼς ὑπάρχει τέτοια γλῶσσα στὴν Χώρα μας. Καὶ ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ ἀμφιβάλλετε, σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι ὁ στενὸς συνεργάτης τοῦ κ. Τσίπρα, ὁ κ. Ν. Θεοδωρίδης μὲ δήλωσή του ζητεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ «μακεδονικὴ γλῶσσα» στὰ Ἑλληνικὰ Δικαστήρια !
            Ἡ δήλωση αὐτή, πιθανῶς νὰ ἀκούγεται ἀστεία. Εἶναι ὅμως ἰδιαίτερα προκλητική, γιατὶ δίνει στοὺς Σκοπιανοὺς γελοῖα μὲν ἐπιχειρήματα εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ πάντως …ἐπιχειρήματα !
            Καὶ διερωτᾶται κανείς : Ὁ κ. Θεοδωρίδης καὶ οἱ ὅποιοι ἀσπάζονται τὶς ἰδέες του, τί, τέλος πάντων, εἶναι ; Ἄν τυχὸν εἶναι Σκοπιανοί, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ πᾶνε στὰ Σκόπια καὶ νὰ ἐγκατασταθοῦν ἐκεῖ, ἀπ’ ὅπου θὰ μποροῦν ἐλεύθερα νὰ λένε τὶς διάφορες ἀνοησίες τους. Ἐφ΄ ὅσον, ὅμως, ζοῦν στὴν Ἑλλάδα, καλὸν εἶναι νὰ σταματήσουν τὶς προκλήσεις σὲ βάρος τῆς Χώρας καῖ τοῦ Λαοῦ μας. Γιατί,  οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Θεοδωρίδη δὲν εἶναι ἁπλῶς γελοῖες καὶ ἀνιστόρητες. Εἶναι αὐτόχρημα καὶ ἀντεθνικές. Καὶ ἡ Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ ξεπεράσῃ τὴν κρίση, ἔχει ἀνάγκη  ὁμοψυχίας, ἑνότητας  καὶ ἡσυχίας. Γι’ αὐτὸ, ἄς μαζέψουν τὰ λόγια τους καὶ ἄς προσέχουν πολὺ κάποια πολύλογα καὶ ἀσύνετα μέλη τοῦ Κοινοβουλίου.  


ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ  Ο  «ΟΜΗΡΟΣ»

            Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐκπαιδευτήριο «ΟΜΗΡΟΣ», ποὺ λειτουργεῖ μιὰ δεκαετία περίπου στὴν Κορυτσᾶ, ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ἐπιβιώσεως. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, μὲ αἰτιολογία τὴν οἰκονομικὴ κρίση τῆς Χώρας μας, δὲν ἔχει προχωρήσει στὴν καταβολὴ τῶν λειτουργικῶν ἐξόδων τοῦ Σχολείου καὶ τῶν μισθῶν τοῦ προσωπικοῦ. Σημειώνεται, ὅτι δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ παρατηρεῖται αὐτὴ ἡ καθυστέρηση, ἐνῷ στὴν Κορυτσᾶ κυκλοφοροῦν φῆμες ἀκόμη καὶ περὶ κλεισίματος τοῦ Σχολείου, καθώς, ἄν δὲν λυθῆ τὸ πρόβλημα αύτό, εἶναι πιθανὸν οἰ ἀλβανικὲς ἀρχὲς νὰ μὴν ἐπιτρέψουν τὴν συνέχιση τῆς λειτουργίας του τὴν ἑπόμενη χρονιά. Τὸ χειρότερο δὲ εἶναι, ὅτι τὸ μουσουλμανικὸ σχολεῖο, ποὺ ἱδρύθηκε στὴν Κορυτσᾶ πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια καὶ μὲ τουρκικὴ χρηματοδότηση, ἐμφανίζεται ἕτοιμο νὰ ὑποδεχθῇ τοὺς Ἀλβανοὺς μαθητὲς ἄν τυχὸν κλείσῃ ὁ «ΟΜΗΡΟΣ».
            Γιατὶ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ αὐτὸ Σχολεῖο, ἐκτὸς ἀπὸ Βορειοηπειρωτόπουλα φιλοξενεῖ καὶ Ἀλβανοὺς μαθητές, οἱ ὁποῖοι προτιμοῦν τὴν ποιότητα σπουδῶν ποὺ τοὺς παρέχει τὸ πρότυπο αὐτό –γιὰ τὰ ἀλβανικὰ δεδομένα – Σχολεῖο.
            Ἀπευθύνουμε καὶ μεῖς θερμοτάτη ἔκκληση πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ δῇ τὸ θέμα τοῦ «ΟΜΗΡΟΥ» ὄχι μὲ τὰ στενὰ οἰκονομικὰ πλαίσια, ἀλλὰ ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς ἐθνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.  


ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΑ…

            Στὸ φύλλο τοῦ Φεβρουαρίου 2013 τῆς καλῆς Βορειοηπειρωτικῆς ἐφημερίδας «ΤΟ  ΟΡΑΜΑ», τὴν ὁποία ἐκδίδει ὁ βετεράνος ἐθνικὸς ἀγωνιστὴς κ. Θεόδωρος Βεζιάνης, διαβάσαμε μιὰ περίεργη εἴδηση : Στὴν ἐπαρχία Ἀργυροκάστρου εἶναι τοποθετημένες παντοῦ οἱ δίγλωσσες πινακίδες στοὺς δρόμους. Ὅμως, στὴν ἴδια περιοχή, δὲν βλέπεις, μαζὶ μὲ τὶς ἀλβανικές, καὶ ἑλληνικὲς σημαῖες. Ἀντίθετα, τώρα, στὴν περιοχὴ τῶν πέντε (5)  Ἐπαρχιῶν Δίβρης, Ἀλύκου, Φοινίκης, Μεσοποτάμου καὶ Λιβαδειᾶς, οἱ πινακίδες στοὺς δρόμους εἶναι μόνο στὴν ἀλβανικὴ γλῶσσα. Ἀντίθετα, ὑπάρχουν ἀνηρτημένες καὶ Ἑλληνικὲς Σημαῖες δίπλα στὶς Ἀλβανικές !
            Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῶν μονόγλωσσων (ἀλβανικῶν) πινακίδων, «ΤΟ  ΟΡΑΜΑ» σημειώνει, ὅτι «ἐνῷ ἔχομε κάθε δικαίωμα νόμιμο καὶ σύμφωνα μὲ τὴ Σύμβαση Πλαίσιο, νὰ ἀναρτήσομε στὰ Ἑλληνικὰ πινακίδες σ’ὅλες τὶς περιοχὲς ποὺ κατοικοῦν Ἕλληνες, εἰδικὰ στοὺς δρόμους δίγλωσσες, στὰ ἑλληνικὰ καὶ ἀλβανικά, πέρασαν πάνω ἀπὸ 20 χρόνια ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Ἀλβανία κι’ ἀκόμα οὔτε τὰ στοιχειώδη δικαιώματά μας δὲν ἀξιοποιήσαμε».
            Νομίζουμε πὼς εἶναι καιρὸς πιά, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ στηρίξῃ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοὺς καὶ στὸ ζήτημα τῶν πινακίδων τῶν δρόμων καὶ στὸ θέμα τῆς ἀναρτήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας παραπλεύρως τῆς Ἀλβανικῆς, στὸ Ἀργυρόκαστρο.


ΤΙΜΗ  ΣΤΟΥΣ  ΗΡΩΕΣ

            Στὶς 31 Ἰανουαρίου 1996, οἱ ὑποπλοίαρχοι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΒΛΑΧΑΚΟΣ καὶ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, καθὼς καὶ ὁ ἀρχικελευστὴς ΕΚΤΟΡΑΣ  ΓΙΑΛΟΨΟΣ, ἔπεσαν κατὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος, στὴν διάρκεια τῆς κρίσεως τῶν Ἰμίων. Συγκεκριμένα, τὸ ἑλικόπτερο στὸ ὁποῖο ἐπέβαιναν καὶ τὸ ὁποῖο ἀπογειώθηκε ἀπὸ τὴν φρεγάτα «Ναβαρίνο», μὲ ἀποστολὴ νὰ ἐξακριβώσῃ ἄν στὰ δυτικὰ Ἴμια εἶχε γίνει κατάληψη ἀπὸ Τούρκους κομάντος, κατέπεσε τὶς πρῶτες ὧρες τῆς 31ης Ἰανουαρίου 1996. Γύρω ἀπὸ τὰ αἴτια τῆς πτώσεως τοῦ ἑλικοπτέρου ἔχουν διατυπωθῆ, κατὰ καιρούς, πολλὰ σενάρια. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ὅτι τὸ κατέρριψαν οἱ Τοῦρκοι…
            Αὐτοὺς τοὺς τρεῖς ἥρωες : τὸν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΒΛΑΧΑΚΟ, τὸν ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ καὶ τὸν ΕΚΤΟΡΑ  ΓΙΑΛΟΨΟ, ἐτίμησε ἡ Πολιτεία τὴν Πέμπτη, 31 Ἰανουαρίου 2013, μὲ ἐπιμνημόσυνη δέηση, ποὺ τελέσθηκε στὴν βάση τοῦ Ναυτικοῦ, στὸ Κοτρώνι Μαραθώνα. Ἀκολούθησε ἡ κατάθεση στεφάνου στὸ μνημεῖο Πεσόντων ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο. Στὴν τελετὴ παραβρέθηκαν, ἐπίσης, ὁ ΥΦΕΘΑ κ. Π. Καράμπελας, ὁ Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ, οἱ Ἀρχηγοὶ Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., ἀνώτατοι καὶ ἀνώτεροι ἀξιωματικοὶ τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, καθὼς καὶ οἱ συγγενεῖς τῶν πεσόντων.
            Ἐκφράζουμε τὴν χαρά μας γιὰ τὴν ἐκδήλωση αὐτή. Σὲ καιρούς, ποὺ κάποιοι πασχίζουν νὰ ὑποβαθμίσουν τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα, ἡ τιμὴ στοὺς ἥρωες δείχνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα συνεχίζει νὰ στέκῃ ὄρθια στὶς ἐπάλξεις τοῦ χρέους.   


ΜΝΗΜΗ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

            Πέρασαν κιόλας πέντε χρόνια ἀπὸ τὶς 28 Ἰανουαρίου 2008, ποὺ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ἀναχώρησε γιὰ τὴν αἰωνιότητα.
            Ὁ ἀοίδιμος Πρωθιεράρχης διακρίθηκε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, γιὰ τὴν φλογερή του ἀγάπη πρὸς τὴν Ἑλληνική μας Πατρίδα καὶ γιὰ τὸ ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον του γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, μάλιστα δὲ γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικό. Ἔτσι, ὡς Μητροπολίτης Δημητριάδος εἶχε καλέσει τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ στὶς 10 Δεκεμβρίου 1989 νὰ μιλήσῃ γιὰ τὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ ἐκδήλωση εἶχε ,χαρακτηρισθῆ ὡς μεγαλειώδης καὶ συγκλονιστική, ἀφοῦ καὶ πλῆθος λαοῦ εἶχε συγκεντρωθῆ καὶ παλμὸς ἐθνικὸς ὑπῆρξε, ποὺ εἶχε μεταδοθῆ σὲ ὅλη τὴ Χώρα. Πραγματοποιήθηκε δὲ καὶ δεύτερη ἐκδήλωση στὶς 21 Μαΐου 1991 μὲ ἀνάλογα ἀποτελέσματα.
            Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ Κυπριακὸ καὶ γιὰ τὶς «ἀλησμόνητες πατρίδες» καὶ γιὰ τὴν Θράκη ἔδειχνε θερμὸ ἐνδιαφέρον ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος. Καὶ συχνὰ ἕβρισκε εὐκαιρίες νὰ ὁμιλῇ καὶ νὰ τονίζῃ τὴν ἀνάγκη νὰ διατηρήσουμε οἱ Ἕλληνες τὴν ἐθνική μας ταυτότητα. Αὐτὰ δὲ σὲ καιρούς, ποὺ ἡ ἐπίσημη Πολιτεία ὄχι μόνο ἀδιαφοροῦσε, ἀλλὰ καὶ πολεμοῦσε μὲ κάθε τρόπο τὸν ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ καὶ βέβαια, καὶ τὸν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, τοῦ ὁποίου – νὰ τὸ ξαναποῦμε ἄλλη μιὰ φορά – μεθοδευόταν ἡ φυσική του ἐξόντωση ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι φιλοαλβανούς.
            Στὸ Α΄Νεκροταφεῖο ἔγινε ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸν τάφο τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους νέων ἀνθρώπων, δεῖγμα τοῦ πόσον εἶχε ἐπιδράσει στὴν νεότητα. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία.


ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ   ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ

            Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἀχμὲτ Νταβούτογλου προκάλεσε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν Ἑλλάδα. Γιατί, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προκλήσεις σχετικὰ μὲ τὴν μουσουλμανικὴ μειονότητα στὴν Θράκη, τώρα θέτει ζήτημα  καὶ «τουρκικῆς μειονότητας» στὰ Δωδεκάνησα !
            Συγκεκριμένα σὲ ὁμιλία του στὸ Κάϊρο, ὅπου βρέθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου Φεβρουαρίου, ἀναφέρθηκε στὴν μειονότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης τὴν ὁποία χαρακτήρισε, βέβαια, «τουρκική», καὶ ἰσχυρίστηκε ὅτι ἀντιμετωπίζει σοβαρὰ προβλήματα ἀναφορικὰ μὲ τὰ δικαιώματά της, καὶ πὼς «ἡ Ἑλλάδα παραβιάζει τὶς διεθνεῖς συμβάσεις» ! Ἐξ ἄλλου, ὁ τοῦρκος ΥΠ.ΕΞ. προχώρησε ἀκόμη περισσότερο καὶ ὑποστήριξε, πὼς σὲ πιὸ δυσμενῆ θέση βρίσκεται ἡ «τουρκικὴ μειονότητα» στὰ Δωδεκάνησα, καθὼς, «ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δυσκολίες, δὲν ἔχει δικαιώματα ποὺ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὰ δικαιώματα τῆς μειονότητας» !
            Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ κ. Νταβούτογλου τὸ 2010 εἶχε φρονήσει νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Ρόδο καὶ τὴν Κῶ, προσπαθῶντας νὰ ἀναδείξῃ θέμα «Τούρκων» στὰ Δωδεκάνησα. Οἱ ὅποιοι Τοῦρκοι ἐκεῖ  δὲν περιλαμβάνονται στὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης, δεδομένου ὅτι τότε τὰ Δωδεκάνησα διατελοῦσαν ὑπὸ Ἰταλικὴ κατοχή.
            Μὲ τὸ πές – πές ὁ κ. Νταβούτογλου πιστεύει ὅτι σίγουρα θὰ δημιουργηθῇ θέμα. Ὄνειρα… χειμερινῆς νυκτός, λέμε ἐμεῖς. Ὅμως, καλοῦ κακοῦ, οἱ ἡμέτεροι ἄς ἔχουν τὸν νοῦ τους, γιατὶ ὁ ἐξ ἀνατολῶν γείτονας εἶναι καὶ κακὸς καὶ πονηρός …


ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ   ΗΡΟΣΤΡΑΤΟΙ…

            Στὸ φύλλο τῆς  27.1.2013 τῆς ἐφημερίδας «Σημερινή» τῆς Κύπρου δημοσιεύεται ἄρθρο μὲ τίτλο «Τὰ θρησκευτικὰ καὶ τὰ Φυλακισμένα Μνήματα» τοῦ κ. Σάββα Ἰακωβίδη. Στὸ ἄρθρο του αὐτὸ ὁ κ. Ἰακωβίδης καταγγέλλει, ὅτι ἡ Ἐπίτροπος Προστασίας τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Παιδιοῦ, στὴν Κύπρο, κ. Λήδα Κουρσουμπᾶ «ξεκίνησε πόλεμο ἐναντίον τῶν ἐπισκέψεων μαθητῶν στὰ Φυλακισμένα Μνήματα (σημ. τῆς Λευκωσίας), γιὰ νὰ μὴ προκαλοῦνται ψυχολογικὰ τραύματα ἀπὸ τὴν θέαση τῆς ἀγχόνης καὶ τῶν μνημάτων τῶν ἐκεῖ θαμμένων ἡρώων τῆς ΕΟΚΑ» !
            Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ εἶναι ἀπίστευτη, εἶναι ἐγκληματική. Γιατὶ στὰ «Φυλακισμένα Μνήματα» πηγαίνουν νὰ προσκυνήσουν ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι τοῦ κόσμου καί, πρὸ παντός, τὰ νειᾶτα. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ οἱ Ἄγγλοι δυνάστες ἀποφάσισαν νὰ ἀνεβάσουν στὴν ἀγχόνη κάποια ἀπὸ τὰ ἡρωϊκὰ παλληκάρια τῆς ΕΟΚΑ καὶ νὰ τὰ ἐνταφιάσουν ἐκεῖ, μαζὶ μὲ μερικοὺς ἄλλους ἥρωες (ὅπως ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου), ποὺ ἔπεσαν στὰ πεδία τῶν μαχῶν, τὰ «Φυλακισμένα Μνήματα» ἔγιναν προσκυνητάρι εὐλαβικὸ ὄλης τῆς γῆς. Ἄν, τώρα, ἡ κυρία Ἐπίτροπος ἐζήλωσε τὴν δόξα τοῦ Ἡρόστρατου, ὁ ὁποῖος πυρπόλησε τὸν Ναὸ  τῆς Ἀρτέμιδος στὴν Ἔφεσο, γιὰ νὰ δοξαστῇ (!), ἄς γνωρίζῃ ὅτι δὲν θὰ τῆς τὸ ἐπιτρέψῃ ἡ ἀδούλωτη ἐθνικὴ συνείδηση τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει καμμιὰ διάθεση νὰ ἀπεμπολήσῃ τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῆς φυλῆς.


ΟΛΕΘΡΙΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ

            Πρόκειται γιὰ τὴν διακίνηση τοῦ χασὶς ἀπὸ τὴν Ἀλβανία πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἔχουμε γράψει ἐπανειλημμένως γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό. Καὶ φοβόμαστε ὅτι θὰ χρειασθῇ νὰ ἐπανέλθουμε. Γιατὶ τὸ κακὸ ἔχει παραγίνει, ἀφοῦ ἡ Ἀστυνομία κάνει συνεχεῖς συλλήψεις διακινητῶν καὶ τὸ χασὶς κατάσχεται κατὰ τόνους !
            Στὴν Ἀλβανία καλλιεργεῖται συστηματικὰ τὸ χασίς, ἰδιαίτερα μάλιστα στὴν περιοχὴ τοῦ χωριοῦ Λαζαράτι, ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὰ σύνορα, ἀπ’ ὅπου εὔκολα καὶ γρήγορα μπορεῖ νὰ περάσῃ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ ἔμποροι τοῦ «λευκοῦ θανάτου» βρίσκουν πρόθυμους Ἕλληνες συνεργάτες. Ὅπως δὲ ἀνέγραψε ἡμερήσια ἐφημερίδα, πιθανῶς πρόκειται γιὰ νεαρῆς ἡλικίας ἄτομα, τὰ ὁποῖα, ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, μπλέκονται στὰ δίχτυα τῆς διακινήσεως τῶν ναρκωτικῶν, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν κάποιο «χαρτζιλίκι».
            Ὅπως καὶ νἄχῃ, ὅμως, τὸ πρᾶγμα, ἡ κατάσταση ἔχει ἐκτραχυνθῆ. Γιατὶ καὶ ἡ Ἀστυνομία πόσο νὰ ἐπαρκέσῃ σ’ αὐτὸν τὸν θανάσιμο κίνδυνο, δεδομένου ὅτι καὶ τὰ σύνορα οὐσιαστικὰ δὲν φυλάσσονται, ἀφοῦ καὶ ὁ Στρατὸς εἶναι ἐλάχιστος καὶ οἱ Συνοριακοὶ Φρουροὶ μεταφέρονται στὸν Ἕβρο. Μήπως ἡ Πολιτεία πρέπει νὰ ἐνδιαφερθῇ πιὸ οὐσιαστικὰ γιὰ τὸ τεράστιο, καὶ θανάσιμο θὰ λέγαμε, πρόβλημα. Εἶναι καιρὸς νὰ μπῇ ἕνας φραγμὸς στὸ ὀλέθριο αὐτὸ ἐμπόριο τοῦ «λευκοῦ θανάτου».    Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου