Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012

Η αναγκαιότητα μετεκπαίδευσης των δασκάλων στην ΕΕΜ και η εφαρμογή των καινοτόμων παιδαγωγικών μέτρων


του Γιώργου Γκοτζιά

Βασικός σκοπός όλων όσων έχουμε άμεση σχέση με τις Επιστήμες της Αγωγής, θα πρέπει να είναι η δυνατότητα λήψης μιας σειράς σημαντικών αποφάσεων, οι οποίες με τη σειρά τους θα τεθούν σε εφαρμογή και θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση όλου του Ελληνικού  Εκπαιδευτικού Συστήματος στην Αλβανία.
Καταρχάς θα πρέπει να μελετηθούν με προσοχή  όλα τα είδη υπάρχοντα Αλβανικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα τα οποία σχετίζονται με τα Ελληνικά σχολεία.

Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουμε μια αντικειμενική και όσο το δυνατό ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά. Επίσης θα διαπιστώσουμε κατά πόσο τηρούνται όλα όσα αναγράφονται εκεί και όλα όσα απορρέουν από τις διεθνής συμβάσεις, περί σεβασμού των δικαιωμάτων στην  εκπαίδευση των μειονοτικών πληθυσμών.

Σύμφωνα με την παιδαγωγική ορολογία, ένα ανοιχτό αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας δίνει τη δυνατότητα στην Πρωτοβάθμια αλλά και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να παρέχει στο μαθητικό δυναμικό γνώσεις τις οποίες πραγματικά χρειάζεται την κατάλληλη στιγμή. Εν ολίγοις οι εκπαιδευτικοί μας θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη σχολική ύλη στις ανάγκες των μαθητών τους.

Η αυτονόμηση της παιδείας στην περιοχή μας, θα δώσει ώθηση στο ντόπιο Ελληνικό πληθυσμό να αποκτήσει ένα νέο γνωσιακό υπόβαθρο, το οποίο θα παραμερίσει τη στείρα και πρόχειρη γνώση, η οποία παρέχεται σε σκανδαλώδη επίπεδα μέχρι σήμερα.Φθάσαμε σε σημείο τα παιδιά μας να μη διδάσκονται  σωστά την Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία. 
Οι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι) μας όχι μόνο κάνουν τεράστια εκφραστικά λάθη κατά την παράδοση της διδακτέας ύλης, αλλά και σαν δεσμευμένοι-επηρεασμένοι που είναι από Αλβανικά Σχολικά Προγράμματα, να επιβάλουν στους μαθητές τις ίδιες αναχρονιστικές και παγιωμένες αντιλήψεις.

Τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα της ελεύθερης βούλησης και κρίσης, απλά και μόνο γίνονται παθητικοί ακροατές ενός εγωκεντρικού και αυταρχικού δασκάλου.
Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της έλλειψης σεμιναρίων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα πρέπει να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή.Ωστόσο σήμερα πολλοί δικαιολογούνται "πιπιλίζοντας" την "καραμέλα" της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει παραλύσει την κοινωνία.Μολαταύτα,απ' την Ελληνική πλευρά αυτό το ζήτημα θα πρέπει να λυθεί άμεσα, άσχετα απ' τις επίκαιρες καταστροφολογίες. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα σχετικά με την παιδεία, χρηματοδοτούμενα απ την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ε.Σ.Π.Α (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) στα οποία η Ελλάδα θα μπορούσε να εντάξει και την Ελληνική Ομογένεια της Αλβανίας. 

Επίσης θα πρέπει άμεσα όλοι όσοι σπουδάζουμε στις Ελληνικές Παιδαγωγικές Σχολές, να παραμερίσουμε την ιδέα η οποία μας επαναπαύει στη θέση μας, υποστηρίζοντας πως σπουδάζουμε κάτι εύκολο το οποίο θα μας βάλει σε μια θεσούλα αραχτούς.
Ασφαλώς και ξέρουμε ότι οι γνώσεις τις οποίες αποκομίζουμε, είναι αρκετές  και έχουν τη δύναμη να βελτιώσουν τη νέα κοινωνία της Β. Ηπείρου.

Εν κατακλείδι θα πρέπει να προτείνουμε σ' όλους όσους κατάγονται απ τον τόπο μας και κατέχουν ηγετικές θέσεις (άσχετα από πολιτικές παρατάξει και προσωπικές έριδες) να πιέσουν την Αλβανία ώστε να αναβαθμιστούν τα σχολικά εγχειρίδια , κυρίως του Δημοτικού και σταδιακά του Γυμνασίου και του Λυκείου.Έτσι αναγκαστικά οι εκπαιδευτικοί μας θα ζητήσουν να μετεκπαιδευτούν ώστε να ανταποκριθούν στο νέο σχολικό περιβάλλον. Θα έχουν τότε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας, όπως η μέθοδος Project*, η οποία θα διευρύνει κατά πολύ τους γνωστικούς ορίζοντες των παιδιών.

Ας σκεφτούμε σοβαρά και ας μην αφήσουμε τα πτυχία μας καρφιτσωμένα στον τοίχο.

* Η μέθοδος "Project" έχει τις ρίζες της στα πρότυπα νηπιαγωγεία "REGIO EMILIA" της Ιταλίας και αφορά την ομαδική εργασία μαθητών - δασκάλου, με στόχο την σφαιρική απόκτηση γνώσεων διαμέσου της διαθεματικότητας. 

ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Π.Τ.Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου