Το τμήμα χορού ενηλίκων του ΗΣΠ ανοίγει το πρόγραμμα του με το τραγούδι για τον Σπυρομήλιο