Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Ανδρέα σχετικά με τη διακοπή των συντάξεων ΟΓΑ στους Βορειοηπειρώτες


Παραθέτουμε το χαιρετιστήριο μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος ΠΑΣΥΒΑ και πνευματικός καθοδηγητής της ΣΦΕΒΑ στην πρόσφατη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη διακοπή των συντάξεων του ΟΓΑ στην Θεσσαλονίκη.


Πρός τά σωματεία Ποντίων καί Βορειοηπειρωτῶν πού συμμετέχουν στήν  συγκέντρωση διαμαρτυρίας γιά τήν κατάργηση τῶν συντάξεων

             Λίαν μοι ἀγαπητοί Πόντιοι καί Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί,

            Χαιρετίζω τήν σημερινή συγκέντρωσή σας στούς φιλόξενους χώρους τῆς «Ἠπειρωτικῆς Ἐστίας Θεσσαλονίκης». Ὁ λόγος τῆς συγκεντρώσεως σας εἶναι ἡ ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως νά διακόψῃ τίς συντάξεις τοῦ Ο.Γ.Α. σέ ὅσους ὁμογενεῖς Ποντίους καί Βορειοηπειρῶτες δέν κατοικοῦν μόνιμα στήν Ἑλλάδα. Ἦταν πλέον καιρός νά πραγματοποιηθῇ ἡ ἐκδήλωση αὐτή, γιά νά φθάσῃ ἡ φωνή τῆς διαμαρτυρίας σας στούς κυβερνῶντες τήν μαρτυρική μας Πατρίδα, ἀφοῦ, μάλιστα, πρόκειται γιά ἕνα δικαιότατο αἴτημά σας.

            Ὁ ὑποφαινόμενος πολλάκις ἔχω διαμαρτυρηθῆ, καί μάλιστα ἐντόνως, γιά τήν ἐξωφρενική αὐτή ἀπόφαση πού, ἄν - ὅ μή γένοιτο - ὑλοποιηθῇ θά ἀποτελέσῃ θανάσιμο πλῆγμα εἰδικά γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο. Διότι ἡ ἐγκληματική αὐτή πολιτική θά ἔχῃ σάν ἀποτέλεσμα τήν ἐρήμωση τῆς Βορείου Ἠπείρου, καθ’ ὅν χρόνον, μάλιστα, Ἀλβανοί, Κοσοβάροι καί Τσάμηδες καραδοκοῦν γιά ν’ ἁρπάξουν τίς περιουσίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν.

            Ἔχω διαμηνύσει στην πολιτική μας Ἡγεσία, ὅτι με τέτοια πανάθλια μέτρα δεν γίνεται ἐξωτερική πολιτική. Ἐσεῖς, λοιπόν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, πού εἶστε οἱ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενοι, φωνάξτε και διαμαρτυρηθῆτε μέ νόμιμους τρόπους, ὅτι δέν εἶστε διατεθειμένοι νά ἐγκαταλείψετε τήν γῆ τῶν πατέρων σας οἱ Βορειοηπειρῶτες καί τά δικαιώματά σας οἱ Πόντιοι, ἐπειδή τό θέλουν κάποιοι κυβερνῶντες καί οἱ παρατρεχάμενοί τους. 

Ὁ ἀγώνας σας εἶναι πέρα γιά πέρα δίκαιος καί θά τόν εὐλογήσῃ ὁ Θεός. Ψηλά οἱ καρδιές. Ἡ ἀλήθεια θά νικήσῃ.


Μέ χριστιανικούς καί πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου