Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Πριν αλέκτωρ λαλήσει ο ΟΓΑ απαρνήθηκε τους Βορειοηπειρώτες


Όταν ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Μανόλης Κεφαλογιάννης επισκέφθηκε το στρατιωτικό νεκροταφείο στους Βουλιαράτες Αργυροκάστρου στις 27 Οκτωβρίου 2012, με αφορμή την επέτειο του "ΟΧΙ", είχε συζητήσει με τους πολιτικούς εκπροσώπους της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που ήταν παρόντες και το θέμα των συντάξεων του ΟΓΑ, για το οποίο δήλωσε ότι θα συμβάλλει για την συμφέρουσα επίλυση του υπέρ των Βορειοηπειρωτών.
Μετά από δύο εβδομάδες όμως και συγκεκριμένα στις 12 Νοεμβρίου 2012, εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα που αποφάσιζε για την διακοπή των επιδομάτων. 

Στις συναντήσεις που είχε ο πρόεδρος του κόμματος ΕΕΜΜ με μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης στην Αθήνα, οι υπουργοί διαβεβαίωναν τον κ. Χρήστο Κίτσιο στις αρχές της εβδομάδας ότι θα κάνουν το παν ώστε να μην κοπούν οι συντάξεις. 
Δεν πέρασαν δύο μέρες όμως και σήμερα το πρωί οι ηλικιωμένοι Βορειοηπειρώτες παρέλαβαν την λυπητερή η οποία τους ενημέρωνε εμμέσως πλην σαφώς ότι οι συντάξεις που έπαιρναν από τον ΟΓΑ καταργούνται οριστικά!

Βέβαια ουκ ολίγοι προϊδεάστηκαν από τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, όταν κατά τη συνάντηση του με τον κ. Κίτσιο σε μια αποστροφή του λόγου του είπε ότι "ακόμα κι αν κοπούν οι συντάξεις θα κάνει το παν να τις επαναφέρει", ενώ είχε τονίσει ότι πρόκειται για θέμα που ξεκινάει από την τρόικα και τα μνημόνια. 
Δυστυχώς σε μία εποχή που ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός βάλλεται με κάθε τρόπο από τον αλβανικό ανθελληνισμό, η μητέρα Ελλάδα του δίνει ένα απροσδόκητο χτύπημα...   

Ολόκληρη η επιστολή:

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα».

1. Με το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» θεσπίστηκαν νέες προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις επανακρίνονται από 1-1-2013 και όσοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.
Για τη συνέχιση της παροχής της σύνταξης στους ήδη συνταξιούχους - όπως εσείς - πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να μη λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού. Σε περίπτωση εγγάμων να μη λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη μεγαλύτερη από τη βασική σύνταξη που χορηγεί ο ΟΓΑ (360,00 ευρώ το μήνα).
β. Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη και να εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.

2. Από στοιχεία της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι λαμβάνετε σύνταξη από την Αλβανία, από την οποία μάλιστα σύνταξη δεν έχετε τη δυνατότητα παραίτησης.
Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η σύνταξή σας θα διακοπεί την 1-3-2013, αναδρομικά από 1-1-2013.

3. Στην εξαιρετική περίπτωση που δε δικαιούστε σύνταξη από την Αλβανία και μόνο τότε, παρακαλούμε να καταθέσετε στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας σας τα παρακάτω δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 30-4-2013:

α. Το παρόν έντυπο, με την ενσωματωμένη στη δεύτερη σελίδα Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρωμένη σε όλες τις ερωτήσεις και -θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αλβανίας, αρμοδίως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη, ότι δε δικαιούστε σύνταξη και τους λόγους για τους οποίους δε δικαιούστε, 
γ. Δικαιολογητικά ή δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι σήμερα κατοικείτε μόνιμα στην Ελλάδα, όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμούς ΔΕΚΟ ή φορολογική Δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση Ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

4. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δε δικαιούστε σύνταξη από την Αλβανία θα ελεγχθεί αν συντρέχουν στο πρόσωπό σας και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και σε καταφατική περίπτωση θα επαναχορηγηθεί η σύνταξή σας.

Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία που θα μας στείλετε θα διασταυρωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο με στοιχεία που τηρούνται στις Υπηρεσίες μας από προηγούμενη απογραφή καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες της Ελλάδας ή του εξωτερικού και ότι, σύμφωνα με το νόμο, σε περίπτωση που θα δηλώσετε ψευδή στοιχεία, θα σας επιβληθούν οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις.

Ανεξάρτητα από τη διακοπή ή όχι της συνταξιοδότησής σας από τον ΟΓΑ, το βιβλιάριο υγείας σας μπορεί να θεωρηθεί νομίμως για το έτος 2013.

Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου