Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Τα 10 σημεία που έθεσε το Κόμμα ΕΕΜΜ και έγιναν αποδεκτά από το Δημοκρατικό Κόμμα Αλβανίας για την προεκλογική συμμαχία


                                                                                                           Τίρανα 23/04/2013
1.  Κατάρτιση και δέσμευση για ψήφιση στο Κοινοβούλιο νομικού πλαισίου περί δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων στο πνεύμα της Σύμβασης Πλαισίου για τα Δικαιώματα των Εθνικών Μειονοτήτων.
2.  Διευθέτηση σε ενιαία διοικητική διαίρεση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στο νότο της χώρας στα πλαίσια της μεταρρύθμισης για τη νέα διοικητική διαίρεση. 
3.  Δέσμευση για αναγκαίες νομικές τροποποιήσεις που εξασφαλίζουν τον προσδιορισμό βουλευτικών εδρών αναλογικές του πληθυσμού για τις εθνικές μειονότητες στο Αλβανικό Κοινοβούλιο.
4.  Συμμετοχή άνευ πολιτικών κριτηρίων των εκπροσώπων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στα κρατικά, κεντρικά και τοπικά ιδρύματα, καθώς και σε κάθε τομέα που σχετίζεται άμεσα με τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τις μειονότητες.
5.  Αναγνώριση, σεβασμός και προστασία των μνημειωδών αξιών  του πολιτισμικού πλούτου της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, καθώς και την άμεση πρόσβαση της τοπικής εξουσίας για την   αξιοποίησή τους. Σ’ αυτά τα πλαίσια χρηματοδοτείται η ανέγερση ιστορικού-αρχαιολογικού μουσείου στο νότο της χώρας.
6.   Επανεξέταση του ζητήματος των περιουσιών των ατόμων, των αστικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, εφαρμόζοντας την ιστορική αλήθεια και το απαραβίαστο της εθνικής ακεραιότητας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.
7.   Κατάρτιση στρατηγικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και άνευ διακρίσεων χρηματοδότηση μέσω κρατικών πόρων των διοικητικών μονάδων με πλειοψηφούσα την Εθνική Ελληνική Μειονότητα.
8.  Εξασφάλιση τηλεοπτικού χρόνου στην Αλβανική Κρατική Τηλεόραση (TVSH) για την προαγωγή πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών εκπομπών και προγραμμάτων που αφορούν την Εθνική Ελληνική Μειονότητα. 
9.  Δέσμευση για πρόταση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη περιφερειακών γλωσσών. 
10.  Επανεξέταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Κρατικής Επιτροπής των Μειονοτήτων, παραχωρώντας ευρύτερες αρμοδιότητες στη λήψη αποφάσεων.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου