Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ – ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ


(Από  πλευράς ελληνικών κομμάτων και  μεμονωμένων προσώπων που πολιτεύονται στην Αλβανία)

Γράφει,  αναλύει και σχολιάζει ο Νικόλαος Κέφης
Υποστράτηγος  ΕΛ.ΑΣ ΕΑ, 
Πρώην Δήμαρχος Δήμου Βλαχερνών, 
Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. Δήμου Αρταίων (σήμερα), Νομικός,
Μετεκπαιδευθείς ΗΠΑ και Γερμανία σε θέματα 
Διακρατικών  σχέσεων και Χειρισμού Κρίσεων


Αθήνα 15  Απριλίου 2013

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι βουλευτικές εκλογές  στη γειτονική Αλβανία πρόκειται  να διεξαχθούν την Κυριακή 23 Ιουνίου 2013. Για τον Ελληνισμό στην Αλβανία οι εκλογές επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα κατωτέρω:
  • Τα δυσμενή αποτελέσματα της διενεργηθείσης απογραφής στην Αλβανία, η οποία εμφανίζει τους; Έλληνες σε ποσοστό 0,87%, τους Χριστιανούς Ορθοδόξους σε ποσοστό  6,75% και τους ομιλούντες την ελληνική γλώσσα σε ποσοστό  0,54% του πληθυσμού της Αλβανίας.
  • Την ίδρυση και απόφαση για συμμετοχή στις προσεχείς εκλογές στην Αλβανία του νέου Ελληνικού Κόμματος ΜΕΓΚΑ,
  • Από την ουσιαστικά όχι αποτελεσματική δραστηριότητα της εθνικής Οργάνωσης των Ελλήνων «ΟΜΟΝΟΙΑ» και την αναγνώριση εκ μέρους της ενός και μόνο ελληνικού κόμματος του ΚΕΑΔ,
  • Από τη στάση που θα τηρήσουν τα ελληνικά κόμματα στην Αλβανία καθώς και τις δυνατές επιλογές που έχουν στις προσεχείς αλβανικές εκλογές και που είναι:
α) Να κατέβουν στις εκλογές  σε ενιαίο κόμμα υπό το ΚΕΑΔ
β) να κατέβουν στις εκλογές  ως ανεξάρτητα ελληνικά κόμματα
γ) να κατέβουν στις εκλογές  ως συνασπισμός ενιαίος ελληνικών  κομμάτων
δ) Να συνεργαστούν όλα  με αλβανικά κόμματα 
ε) Να κατέβουν στις εκλογές, το μεν ένα συνεργαζόμενο με αλβανικό κόμμα, το δε άλλο ανεξάρτητο και  αυτόνομο και, ακόμη
στ) Κάποιο κόμμα να αποσυρθεί και  να μην συμμετάσχει στις εκλογές 

Ειδικότερα στο θέμα της απογραφής, δεν τηρήθηκε ενιαία στρατηγική και δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι το 80% του Ελληνισμού  στην Αλβανία βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα, με τα γνωστά αποτελέσματα και ως εκ τούτου το θέμα των προσεχών βουλευτικών εκλογών πρέπει να αναλυθεί να μελετηθεί και αφού εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα να χαραχθεί ενιαία στρατηγική και τακτική από τον Ελληνισμό που βρίσκεται εντός και εκτός Αλβανίας, αποφεύγοντας  έτσι τα λάθη της απογραφής.

Ο σύντομος  χρόνος που μεσολαβεί  μέχρι τις εκλογές και που  προβάλλεται από μερικούς ως εμπόδιο  για τη χάραξη στρατηγικής πρέπει να εκλείψει από το τραπέζι του διαλόγου και να προχωρήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη λήψη των απαιτουμένων αποφάσεων
Το όλο ζήτημα των  εκλογών να χαρακτηριστεί ως κατ’ επείγον, αμέσου προτεραιότητας και  ειδικού χειρισμού, ώστε να ύπαρξη άμεση  αντίδραση στη λήψη των απαιτουμένων αποφάσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς του Ελληνισμού στην Αλβανία, αλλά και εκτός αυτής .

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ

Υφίσταται  σήμερα η  νόμιμη εθνική οργάνωση  ΟΜΟΝΟΙΑ, με εκλεγμένο Δ.Σ. και πρόεδρο αυτού  τον κ. Β. Μπολάνο.  Υφίσταται  το κόμμα το ΚΕΑΔ υπό τον κ. Β. Ντούλε, αναγνωρισμένο από την Αλβανία από το 1994 και που είναι το μοναδικό που αναφέρεται στο καταστατικό της Ομόνοιας.
Θεωρείται πλέον δεδομένη η ύπαρξη νέου ελληνικού κόμματος του ΜΕΓΚΑ, υπό τον κ. Χρ. Κίτσο.
Η μέχρι σήμερα οργανωτική δομή της  ΟΜΟΝΟΙΑΣ και το μοναδικό ελληνικό κόμμα ΚΕΑΔ, που αναγνωρίζεται από το Καταστατικό της Ομόνοιας, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα  αποτελέσματα και δεν συνέβαλλαν ούτε στη συνένωση του Ελληνισμού στην Αλβανία, ούτε στην προάσπιση των δικαιωμάτων του Ελληνισμού, ακόμη και αυτών που αναγνωρίζονται επισήμως τόσο από τους διεθνείς οργανισμούς όσο και από το αλβανικό Κράτος.

Η θέση του ΜΕΓΚΑ για τις προσεχείς  εκλογές είναι η κάθοδος των ελληνικών κομμάτων ως ενιαίως συνασπισμός κομμάτων αλλά και με άμεση αναδιοργάνωση της Ομόνοιας
Η θέση του ΚΕΑΔ είναι: Κάθοδος στις εκλογές όλων των κομμάτων σε κοινό  ψηφοδέλτιο με σημαία του ΚΕΑΔ και  παραχώρηση της δεύτερης θέσης στο  ΜΕΓΚΑ. Μετά τις εκλογές του Ιουνίου  να συναποφασιστεί η όποια στρατηγική με στόχο τη βελτίωση της ΕΕΜ και τέλος,
Η άμεση ενσωμάτωση του ΜΕΓΚΑ  στις δομές της Ομόνοιας, εφόσον το επιθυμεί το ΜΕΓΚΑ
Επιπλέον θα πρέπει να θεωρείται  βέβαιο ότι στις προσεχείς βουλευτικές  εκλογές στην Αλβανία θα υπάρξουν κάποιοι Έλληνες που θα κατέβουν με τους συνδυασμούς αλβανικών κομμάτων.

Είναι γνωστό ότι, η Ελλάδα δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά τρίτης και μάλιστα φίλης και γείτονας χώρας και πως οι όποιες θέσεις τρίτων που διατυπώνονται, αποτελούν ευχή καθ’ όσον αρμόδιοι και αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη των όποιων αποφάσεων στην Αλβανία είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς όπως προαναφέρθηκαν ΟΜΟΝΟΙΑ, παραρτήματά της, πολιτικά κόμματα, μεμονωμένοι πολιτευτές, άνθρωποι των γραμμάτων και των ΜΜΕ που εκπροσωπούν τον Ελληνισμό στην Αλβανία. Θεωρούμε αναγκαίο,  η Ελλάδα να  σταθεί δίπλα, να σεβαστεί και να στηρίξει τις όποιες  αποφάσεις ληφθούν από τους εμπλεκόμενους, που είναι προς ενιαία κατεύθυνση και βοηθούν στη συνένωση του Ελληνισμού στην Αλβανία.

Εάν υπάρξουν ομόφωνες αποφάσεις για το θέμα των εκλογών, πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τους εμπλεκόμενους και για τη μετακίνηση Ελλήνων Βορειοηπειρωτών που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκήσουν τον εκλογικό τους δικαίωμα  στην Αλβανία και η συμμετοχή στις αλβανικές εκλογές να ληφθεί υπόψιν ξεχωριστά.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ  ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ

Σιωπηρή και άμεση  μετατροπή της σημερινής ΟΜΟΝΟΙΑΣ  σε εθνικό κέντρο προάσπισης του Ελληνισμού στην Αλβανία, που θα καλύπτει όχι μόνο τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου αλλά ολόκληρο το ελληνικό στοιχείο στην Αλβανία εγγράφοντας ως μέλη του, κάθε Έλληνα ανεξαρτήτως του που βρίσκεται – Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο της Αλβανίας - ασκώντας κάθε δυνατή και νόμιμη  δραστηριότητα προς την κατεύθυνση αυτή. Η Ομόνοια πρέπει να μετατραπεί σε άτυπη τοπική Βουλή ‘όχι μόνο των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, αλλά ολόκληρου του ελληνισμού στην Αλβανία. 
Συντονιστής της όλης αυτής προσπάθειας  να είναι ο σημερινός πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ  με το υπάρχον Δ.Σ. αυτής, διευρυμένο και με τη συμμετοχή στελεχών  του ΜΕΓΚΑ, όλων των πρώην προέδρων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αλλά και άλλων προσωπικοτήτων από το χώρο των Γραμμάτων και των ΜΜΕ που ασχολούνται με τα κοινωνικό-πολιτικά δρώμενα του Ελληνισμού στην Αλβανία.

Η νέα αυτή σύνθεση  του διευρυμένου Δ.Σ. να προετοιμάσει τις επόμενες αρχαιρεσίες  για  την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.  και  του νέου προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με τις δεσμεύσεις ότι
Τα μέλη του Δ.Σ. της  ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν θα κατέρχονται σε εκλογές και γενικά δεν θα πολιτεύονται    με κανένα πολιτικό  κόμμα και το ΚΕΑΔ δεν θα είναι το μοναδικό κόμμα που θα εκπροσωπεί τον  Ελληνισμό στην Αλβανία.
Εκτιμούμε ότι, από τις  δυνατότητες που έχουν τα ελληνικά κόμματα, η πιο προσφορότερη για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ελληνισμού στην Αλβανία, είναι να κατέβουν στις προσεχείς εκλογές  ως  ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ελληνικών  κομμάτων χωρίς τάσεις αντιδικίας μεταξύ τους. Προς αποφυγή προστριβών θα ήταν χρήσιμο στα ψηφοδέλτια να τηρηθεί για τα ηγετικά στελέχη η εντοπιότητα αυτών και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια απ’ όλες τις πλευρές μετακινήσεως ψηφοφόρων προς άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος ώστε να επιτευχθεί η κατάκτηση  περισσοτέρων  βουλευτικών εδρών για αξιοποίηση στη συνέχεια της συνεργασίας των με την όποια αλβανική κυβέρνηση συγκροτηθεί.

Προς την παραπάνω κατεύθυνση πρέπει να εργαστούν όλοι οι Έλληνες  και ειδικότερα οι  πνευματικοί άνθρωποι που ζουν τόσο στην Αλβανία όσο και στην Ελλάδα, προκειμένου να καταδειχθεί η αναγκαιότητα συνεργασίας των ελληνικών κομμάτων , αλλά και η αναδιάρθρωση της Ομόνοιας
Το Βλαχόφωνο στοιχείο στην Αλβανία δεν πρέπει να διαφεύγει  από την προσοχή κανενός, ότι  είναι καθαρό ελληνικό στοιχείο και  ως τέτοιο πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις διεργασίες του Ελληνισμού στην Αλβανία  και κατ’ επέκταση και στις εκλογές,  βουλευτικές και αυτοδιοικητικές, αλλά και στη συγκρότηση της νέας αναδιοργανωμένης  εθνικής οργάνωσης  ΟΜΟΝΟΙΑ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Να υιοθετηθεί η παραπάνω  σκέψη στο σύνολό της και ειδικότερα τόσο ως προς την αναδιοργάνωση της Ομόνοιας, όσο και τη στάση των ελληνικών κομμάτων, αλλά και μεμονωμένων προσώπων  στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, ώστε να αποτελέσει κοινή θέση  των Ελλήνων που ζουν σήμερα στην Αλβανία και εκτός αυτής.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι Ελληνικοί φορείς στην Αλβανία ήτοι ΟΜΟΝΟΙΑ, τα παραρτήματά της σε όλη  την Αλβανία, οι αρχηγοί των κομμάτων, μεμονωμένα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και  μεμονωμένες προσωπικότητες και  ειδικά άνθρωποι των ΜΜΕ στην Αλβανία  να ακολουθήσουν την παραπάνω θέση που θα έχει διαμορφωθεί απ’ όλους τους Έλληνες της Αλβανίας μαζί και που θα αποτελεί την καλύτερη λύση για την προάσπιση των δικαιωμάτων όχι μόνο της ΕΕΜ αλλά και ολοκλήρου του Ελληνισμού στην Αλβανία και να γνωστοποιηθεί η θέση που διαμορφώνεται στον Ελληνισμό, ως προς τις εκλογές στην Αλβανία.


ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η Ελλάδα διατηρεί σήμερα και θέλει να διατηρήσει  και  στο μέλλον τις καλύτερες δυνατές  σχέσεις με τη φίλη και γείτονα  Αλβανία αφού είναι δεδομένο ότι  ένα τμήμα του ελληνισμού ζει μόνιμα στην Αλβανία.
Η Ελλάδα στηρίζει την  είσοδο της Αλβανίας στην ΕΕ και  εργάζεται για την οικονομική και δημοκρατική πρόοδό της με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης  και του Ελληνισμού στην Αλβανία. Προϋπόθεση όλων των παραπάνω αποτελεί ο σεβασμός από πλευράς Αλβανίας όλων των δικαιωμάτων του ελληνισμού στην Αλβανία έτσι όπως αυτά απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και οργανισμούς αλλά και όπως έχουν αναγνωριστεί  και από το αλβανικό Κράτος.

Η αποτελεσματικότητα των  ελληνικών κομμάτων στις εκλογές  της Αλβανίας στοχεύει στο να εξυπηρετήσει της συνεργασία αυτών με το αλβανικό Κράτος και την εκάστοτε αλβανική Κυβέρνηση, αλλά και να αναδείξει τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕΜ, ώστε να τύχουν της επιλύσεώς τους από το αλβανικό Κράτος με την εκάστοτε Κυβέρνησή του και τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές του.
Πρέπει να τονιστεί  ότι η καλή συνεργασία των ελληνικών  κομμάτων στην Αλβανία και της  Ομόνοιας  με το αλβανικό Κράτος θα συμβάλλει και στην ακόμη καλύτερη σχέση των δύο χωρών Ελλάδος και Αλβανίας.
Θεωρούμε αναγκαία τη δημόσια διατύπωση  θέσεων πάνω στο θέμα αυτό, απ’ όποιον εκτιμά ότι συμβάλλει στην ενίσχυση του Ελληνισμού στην Αλβανία και βοηθά τους εμπλεκόμενους  φορείς να οδηγηθούν στη λήψη των  προσφορότερων για των Ελληνισμό αποφάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου