Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

Αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας για την απογραφή


282ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΛΩΣΗ    
 Τα στοιχεία της απογραφής 2011, για τους Χριστιανούς ορθόδοξους της Αλβανίας είναι εξολοκλήρου ανακριβή και απαράδεκτα
1. Τα πρόσφατα αποτελέσματα, που εξήγγειλε επίσημα το INSTAT(Ινστιτούτο Στατιστικών) σχετικά με το θρησκευτικό ανήκειν του πληθυσμού, στην τελευταία απογραφή του έτους 2011, αναφέρουν ότι οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι στην Αλβανία είναι 6,75 τοις εκατό. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα εντελώς ξεκάθαρο στατιστικό λάθος, ή πιο σωστά για απάτη.
Όλη η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την απογραφή σχετικά με το θρήσκευμα δεν ανταποκρίνονταν διόλου στην στοιχειώδη αντικειμενική μέθοδο, που εφαρμόζεται στις Ευρωπαϊκές χώρες. Σαν αποτέλεσμα, προσβάλλει όχι μόνο τους Χριστιανούς Ορθόδοξους, οι οποίοι από την ίδρυση του αλβανικού κράτους αποτελούν την μεγαλύτερη σε αριθμό χριστιανική κοινότητα, αλλά και όλους τους Χριστιανούς, ο αριθμός των οποίων μειώνεται κατά αισθητό τρόπο από 31% σε 17%. Σαν αποτέλεσμα, η πράξη αυτή συσκοτίζει γενικώς την γενική εικόνα των Θρησκευτικών Κοινοτήτων στην Αλβανία.    
       Η πρότασή μας προς τα αρμόδια  όργανα  απόβλεπε  ώστε το ερώτημα σε σχέση με το θρήσκευμα να ήταν υποχρεωτικό, όπως όλα τα άλλα ερωτήματα, ξεκάθαρο(άμεσο) και ακριβές, με σκοπό να προέκυπταν ακριβή  αποτελέσματα:
Είμαι:
1.     Μουσουλμάνος Σουνί                       5. Χριστιανός Ευαγγελιστής
2.     Μουσουλμάνος Μπεκτασί               6.  Άλλου θρησκεύματος. Ποιανού;
3.     Χριστιανός Ορθόδοξος                    7  Άθεος
4.     Χριστιανός Καθολικός

Διάφοροι πολιτικοί, αλλά και θρησκευτικοί κύκλοι, τάχτηκαν κατά της πρότασης αυτής και παντού καλλιεργήθηκε φόβος μήπως το θρήσκευμα συνδέονταν με τη δήλωση της εθνικότητας. Η Ορθόδοξη Κοινότητα δεν προέβη σε καμιά αντίδραση, αλλά περιορίστηκε στην επισήμανση της υποχρέωσης για ύπαρξη αντικειμενικότητας και σοβαρότητας κατ΄ όλης της διαδικασίας της απογραφής. Σαν αποτέλεσμα, το ερώτημα σχετικά με το θρήσκευμα διατυπώθηκε προαιρετικό, ασαφές και δύσκολο για τους πολίτες, ειδικά γι΄ αυτούς με περιορισμένη παιδεία. Απ΄ ό,τι φαίνεται έγινε κατ΄ αυτόν τον τρόπο με στόχο να υπαγορευτούν οι απαντήσεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση  και για να απογραφούν οι πολίτες κατ΄ αυθαίρετο τρόπο. Στο ερωτηματολόγιο του  INSTATαναγράφεται: 
40. Ανήκετε σε κάποιο θρήσκευμα;

Δήλωση ελεύθερη, όχι υποχρεωτική.
1.             Ανήκω:
                                                       Διευκρίνισε
2.            Δεν ανήκω σε κανένα θρήσκευμα, αλλά είμαι πιστός
3.            Δεν ανήκω σε κανένα θρήσκευμα και δεν είμαι πιστός
4.          Προτιμώ να μη απαντήσω

Όπως πιο πάνω διαφαίνεται, προβάλλει ιδιαίτερα ερώτηση αρ. 2 που συγχέει .
Δεν υπάρχει στον κόσμο όρος για να μετονομάσει το θρήσκευμα με την ονομασία  «πιστός». Πιστός τίνος; Ποιανού ακριβώς θρησκεύματος; Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα δόθηκαν με ξεκάθαρο ορισμό του θρησκεύματος: Μουσουλμάνοι  56%, Καθολικοί 10,03 %, Ορθόδοξοι 6,75 %, Μπεκτασί 2.09%, Ευαγγελιστές 0,14%, Πιστοί άλλων θρησκευμάτων 0,02%. Δεν απάντησαν 13,79 %.

2. Κατά τις δύο τελευταίες Κυριακές, 9 και 16 Δεκεμβρίου 2012, μεταξύ των παρευρισκόμενων στις λειτουργίες ορθοδόξων , στους ναούς Τιράνων, Δυρραχίου, Μπερατίου, Κορυτσάς, Αυλώνας, καθώς και άλλων πόλεων διανεμίσαμε ερωτηματολόγια σχετικά με την Απογραφή. Τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιστικά. Στο ερωτηματολόγιο μας απάντησαν με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση 7 118 άτομα. Απ΄ αυτούς 2469 , ή 34, 68% τοις εκατό δήλωσαν ότι τους επισκέφτηκαν οι ομάδες απογραφής και ερωτήθηκαν για το θρήσκευμα κατά την Απογραφή. Ενώ, 4643 άτομα, ή 65,23 % δήλωσαν ότι δεν τους επισκέφτηκαν  καν οι ομάδες απογραφής ή τους επισκέφτηκαν αλλά δεν τους ρώτησαν  σχετικά με το θρήσκευμα. Επίσης 56 άτομα δήλωσαν ότι οι απογραφείς  σημείωσαν τα στοιχεία με μολύβι ή σε ένα άλλα τετράδιο και 11 άτομα ομολόγησαν  ότι οι απογραφείς δεν ήθελαν να καταγράψουν το θρήσκευμα, ή το κατέγραψαν μετά από επίμονες προσπάθειες. Εν τούτοις, διαθέτουμε πολλές μαρτυρίες, ότι σε μεγάλο βαθμό οι απογραφείς πραγματοποίησαν την απογραφή με σημειώσεις σε τετράδια και όχι όπως υπαγορεύει η διαδικασία, η απογραφή να γίνει άμεσα στα ερωτηματολόγια και ούτε τα ερωτηματολόγια έχουν υπογραφεί από τους απογραφομένους
 3.  Κατά τα100 χρόνια ανεξαρτησίας του Αλβανικού κράτους έχουν πραγματοποιηθεί μόνο δύο απογραφές στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν ερώτημα για το θρήσκευμα. Σύμφωνα με την στατιστική του 1927 προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: Οι μουσουλμάνοι Σουνί και Μπεκτασί αποτελούσαν το 67.5 τοις εκατό, οι Ορθόδοξοι 22.3 τοις εκατό, οι Καθολικοί 10 τοις εκατό. Ενώ κατά την δεύτερη απογραφή που διενέργησαν οι ιταλικές αρχές, το 1942, τα στοιχεία έχουν ως κάτωθι: οι Μουσουλμάνοι 68, 9 % του πληθυσμού (εκ΄των οποίων 54,17 % Σουνί και 14,73 % Μπεκτασί) και οι Χριστιανοί 31% (εκ΄των οποίων Ορθόδοξοι 20,7 τοις εκατό και Καθολικοί 10,3 τοις εκατό)  
Μετά την μακρόχρονη αντιθρησκευτική δίωξη και την αποκατάσταση  τηςδημοκρατίας  το1991, είναι  εμφανές για όλους σε τούτη   τ η  χώρα, η ανασυγκρότηση όλων των Παραδοσιακών  Θρησκευτικών  Κοινοτήτων,   καθώς και η αρκετά έκδηλη άνθιση της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της  Αλβανίας. Άρα, είναι πολύ περίεργο και αμφίβολο, γιατί μερικοί συγκεκριμένοι κύκλοι επιδίωξαν με διάφορες μηχανορραφίες να αποδείξουν ότι οι Ορθόδοξοι μειώθηκαν κατά τα 2/3.   
Σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά δεδομένα που εμείς διαθέτουμε (τα μητρώα βαπτίσεως πριν και μετά την δίωξη, καθώς και οι καταστάσεις των 460 ορθόδοξων ενοριών σε όλη τη χώρα), ο αριθμός των Χριστιανών Ορθόδοξων υπερβαίνει το 24 % του πληθυσμού της Αλβανίας. Δικαίως μπορεί να εγερθεί το ερώτημα: Που είναι το πάνω από 17 % των υπολοίπων Ορθοδόξων που απόκρυψε η απογραφή; 
Όλα τα δεδομένα  στηρίζουν το  γεγονός  ότι  στα  ποσοστά  τηςαπογραφής  που  ορίζονται  ως«Δεν  απάντησα  13,79 τοις εκατό» και«απροσδιόριστοι  πιστοί  5.49 τοις  εκατό» στην  απόλυτη  πλειοψηφία  τους  ανήκουν στους Χριστιανούς  Ορθόδοξους: α). Εκείνοι που αποφάσισαν με τη δικοί τους θέληση να μη μετάσχουν στην απογραφή, λ.χ η πλειοψηφία της ελληνικής μειονότητας, ίσως και οι  Βλαχόφωνοι, οι Μαυροβούνιοι, καθώς και οι άλλες μειονότητες. β). Εκείνοι που απέφυγαν την άμεση δήλωση του θρησκεύματος, μετά από την ψυχολογική πίεση, που δημιούργησαν μερικοί εξτρεμιστικοί  κύκλοι  και μετά από τις απειλές σχετικά με τη δήλωση με ελεύθερη βούληση του θρησκεύματος και της εθνικότητας. γ) Όλοι εκείνοι, τους οποίους οι απογραφείς δεν επισκέφτηκαν (είναι χιλιάδες άτομα που επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό), καθώς και ολόκληρα ορθόδοξα χωριά και συνοικίες.δ).  Εκείνα  τα  άτομα τα  οποία  επισκέφτηκαν  οι  απογραφείς  αλλά  δεν  τα  ρώτησαν  για το  θρήσκευμα, ή  όταν δήλων  ανορθόδοξοι, οι  απογραφείς  κατ’ αυθαίρετο τρόπο  τους  τοποθέτησαν  στην  κατηγορία  των  απροσδιορίστων.
 Ενώ το ερώτημα για το θρήσκευμα ορίστηκε ως προαιρετικό, κατά βούληση, από κοινού με εκείνο της εθνικότητας, μετατράπηκε στην ουσία στο κεντρικό χαρακτηριστικό της απογραφής. (Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η ίδια η απογραφή, στο ερώτημα της εθνικότητας δίνει τα εξής αποτελέσματα: στην αρχή Αλβανούς 82, 58 τοις εκατό και στο τέλος: δεν απάντησαν 13,96 %) 
Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης (“Third Opinion of the Council of Europe on Albania adopted 23.11.2011”), η διαδικασία απογραφής σε σχέση με το θέμα της εθνικότητας δεν έγινε βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων προδιαγραφών και ότι πρέπει να αξιοποιηθούν με την «μεγαλύτερη προσοχή»  (with the outmost caution)και οι πολιτικές αρχές στις σχετικές αποφάσεις τους να μη στηριχτούν αποκλειστικά στα αποτελέσματα αυτά.
*                      *
Μετάαπόταπροαναφερόμεναστοιχείαδηλώνουμε: Καταγγέλλουμε την αντιεπιστημονική μέθοδο που ακολουθήθηκε στο ευαίσθητο αυτό θρησκευτικό θέμα. Διαμαρτυρόμαστε για την προφανή διαστρέβλωση της επαγγελματικής ηθικής. Δεν αναγνωρίζουμε τα στοιχεία σε σχέση με το θρησκευτικό ανήκειν του πληθυσμού που ανακοινώνει η στατιστική του τέλους του έτους 2011, καταρτισμένη από το  INSTAT.Τέτοιου είδους σχέδια και πράξεις μπορεί να δυναμιτίσουν της θρησκευτική συνύπαρξη και αρμονία, για τα οποία έχουμε προσπαθήσει.  
Η Αναζήτηση της αλήθειας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για μια πολιτισμένη κοινωνία, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τέτοια τόσο λεπτά θέματα, όπως το θρησκευτικό πιστεύω των πολιτών. Και μόνο η αλήθεια μπορεί να βοηθήσει την Αλβανία στην πορεία της προς την Ενωμένη Ευρώπη και γενικώς την πρόοδό της στο εικοστό πρώτο αιώνα.  
Το Κληρικο-λαϊκό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας

Τίρανα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου