Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Διευκρινίσεις και συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΟΓΑ και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων


Με δελτίο τύπου που στάλθηκε στους κατα τόπους ανταποκριτές του ο ΟΓΑ ενημερώνει τους συνταξιούχους να ελέγξουν την ορθότητα του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ στις επιστολές που τους έχουν αποσταλεί και να προβούν στην διόρθωση ή την καταχώρηση τους για όσους δεν τους έχουν συμπληρώσει. 
Αφορμή για την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου το γεγονός οτι αρκετοί συνταξιούχοι μέχρι σήμερα δεν έχουν δηλώσει τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται η διαδικασία της καταγραφής της φυσικής παρουσίας τους καθώς και αυτής των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων απο τον οργανισμό.
Για την διόρθωση ή την συμπλήρωση των παραπάνω αριθμών καταληκτική ημερομηνία είναι η 26η Νοεμβρίου 2012, ενω να θυμίσουμε ότι δεν θα υπάρξει παράταση για την όλη διαδικασία καταγραφής η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2012, λόγω δεσεμυτικών ημερομήνιών τεχνικής ολοκλήρωσης.
Διαβάστε το δελτίο τύπου:
Καταγραφή της Φυσικής Παρουσίας των Συνταξιούχων του ΟΓΑ και των Δικαιούχων Οικογενειακών Επιδομάτων - Έλεγχος ΑΜΚΑ και ΑΦΜ
Η Διοίκηση του ΟΓΑ ενημερώνει ότι:
Επειδή, σημαντικός αριθμός συνταξιούχων / επιδοματούχων του ΟΓΑ δεν έχει μέχρι σήμερα δηλώσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ θα πρέπει άμεσα όλοι οι συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων να ελέγξουν στην επιστολή που τους έχει αποσταλεί από τον ΟΓΑ αν ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ τους είναι σωστά συμπληρωμένοι, για την καταγραφή φυσικής παρουσίας.
Σημειώνεται ότι, αν δεν αναγράφονται σωστά ή δεν είναι συμπληρωμένοι ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ θα πρέπει να προσέλθουν ΕΩΣ 26-11-2012 στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας την επιστολή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να δηλώσουν τον σωστό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
Σε διαφορετική περίπτωση από τον μήνα Ιανουάριο του 2013 θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης / επιδόματος.
Επισημαίνουμε ότι η σύζυγος θα πρέπει να δηλώνει το δικό της ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και όχι του συζύγου της.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι η καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων και δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2012. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταγραφούν άμεσα (στα ΕΛ.ΤΑ. ή στην Τράπεζα που έχουν ανοίξει λογαριασμό πίστωσης της σύνταξης ή επιδόματος) διότι δεν θα δοθεί παράταση λόγω δεσμευτικών ημερομηνιών τεχνικής ολοκλήρωσης της απογραφής.
Σε όσους δεν καταγραφούν θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης / επιδόματος από το μήνα Ιανουάριο 2013.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου