Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

Πως μπορείτε να ιδιωτικοποιήσετε τον περιφραγμένο χώρο γύρω από το σπίτι σας


Μέχρι το 1991, στην Αλβανία δεν αναγνωρίζονταν καμία ιδιωτική ακίνητη περιουσία αφού δεν υπήρχαν ποτέ τίτλοι ενώ και κάποιες περιουσίες που είχαν τίτλους, είχαν απαλλοτριωθεί από τις «μεταρρυθμίσεις» του κομουνιστικού καθεστώτος 
Με τον περίφημο νόμο 7501,  μοιράστηκε όλη η γεωργική  γη στην Αλβανία και σε κάθε οικογένεια «δόθηκε» από 300μ2 σαν οικόπεδο για τα σπίτια στα χωριά και  150 μ2 στα αστικά κέντρα. Πάντα, για τα σπίτια που ήταν χτισμένα πριν την  10ηΑυγούστου του 1991.
Οι κήποι και ο περιβάλλον χώρος των σπιτιών στα χωριά, συνήθως υπερβαίνουν τα 300μ2, όποτε τα επιπλέον μέτρα - παρόλο που είναι περιφραγμένα προς χρήση των κατοικιών για δεκάδες χρόνια- νομικά, ανήκουν στο κράτος.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας, αρ. 578 ημ.  29.8.2012, οι πολίτες μπορούν να νομιμοποιήσουν αυτήν την επιφάνεια εφόσον πληρούνται κάποια κριτήρια. Τα πρόσθετα μέτρα σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 500μ2. Αν π.χ. κάποιος έχει περιφραγμένα 1.500 μ2, μπορεί να νομιμοποιήσει μόνο τα 800μ2 (300+500).   Η αρμόδια αρχή για την διευθέτηση των ανωτέρω, ορίστηκε  το γραφείο Επιστροφής Περιουσιών στα Τίρανα.

Τα κριτήρια για τη νομιμοποίηση αυτών των επιφανειών έχουν ως εξής: 


1-Το εξεταζόμενο αγροτεμάχιο να είναι προς χρήση της κατοικίας η οποία:
-Είναι εγγεγραμμένη στα αρχεία του  υποθηκοφυλακείου ή αποδεικνύεται  ότι κτίστηκε πριν την  10η Αυγούστου του 1991
2-  Η επιφάνεια να είναι όμορη (στη συνέχεια) του σπιτιού ή των 300 μ2 που έχει στην κατοχή
3- Να είναι εγγεγραμμένη  στα αρχεία του υποθηκοφυλακείου ως κρατική περιουσία και  ότι δεν είναι ιδιοκτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4- Να μην υπάρχει κάποιο κτίσμα, ακόμη και παράνομο (αυθαίρετο)
5- Να μην έχει παλιότερη απόφαση των Γραφείων Επιστροφής Περιουσιών.

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι :

- Ο τίτλος ιδιοκτησίας του σπιτιού, ο οποίος εκδίδεται από το υποθηκοφυλακείο.
- Τοπογραφικό της απαιτούμενης επιφάνειας, επικυρωμένο από συμβολαιογράφο στο οποίο θα υπογράφουν και οι γείτονες που συνορεύει ότι δεν έχουν απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη επιφάνεια.
- Βεβαίωση από τα υποθηκοφυλακείο ότι είναι  κρατική ιδιοκτησία  και  δεν είναι ιδιοκτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Έγγραφα που να αποδεικνύουν την κατασκευή του σπιτιού πριν της 10.8.1991 (Άδεια οικοδομής , δικαστική απόφαση επαλήθευσης χρονιάς οικοδομής, βεβαίωση από την τοπική αυτοδιοίκηση , η κάθε άλλο έγγραφο από επίσημο φορέα που να αποδεικνύει  το χτίσιμο του σπιτιού  πριν της 10.8.1991)

Το Γραφείο Επιστροφής Περιουσιών στα Τίρανα δέχεται την αίτηση και τα δικαιολογητικά μετά την κατάθεση παράβολου αξίας 3.000 λεκ (περίπου 22 ευρώ)

Η Αξιολόγηση της αίτησης  πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασίας από τοΓραφείο Επιστροφής Περιουσιών στα Τίρανα:
Α) Εντός 30  ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η επιτροπή αξιολογεί τα έγγραφα.
Β) Γίνεται η επιβεβαίωση των έγγραφων που προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος, μέσωεπιτόπιας επιθεώρησης από υπαλλήλους του γραφείου αυτού, καθώς και  λαμβάνει πληροφορίες από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
Γ) Επιβεβαιώνει την επιφάνεια και τα όρια της απαιτούμενης έκτασηςπραγματοποιώντας επί τόπου μετρήσεις από τους υπάλληλους του γραφείου αυτού.
Δ) Μετά την ολοκλήρωση της νομικής αξιολόγησης, το γραφείο κοινοποιεί στον αιτούντα την απάντηση η οποία :
1. Αν είναι αρνητική εξηγεί λεπτομερώς τους  λόγους.
2.  Αν είναι θετική, ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο πως εντός 30 ημερών πρέπει να καταθέσει το χρηματικό ποσό για την αγορά του αγροτεμαχίου, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:


Σε λεκ
Σε ευρώ (περίπου)
Για επιφάνεια μέχρι 100 μ2
200.000
1.450
Για επιφάνεια 101 – 200 μ2
300.000
2.170
Για επιφάνεια 201 – 300 μ2
400.000
2.900
Για επιφάνεια 301 – 400 μ2
500.000
3.620
Για επιφάνεια 401 – 500 μ2
600.000
4.350


Πηγή: www.nomikografeio.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου